Search
Thứ Tư 15 Tháng Tám 2018
  • :
  • :

Posts by: trucpi

I call him urgent teeth in Vietnam

I call him urgent teeth in Vietnam. Chronic infections around the crown, the organization of the remaining teeth due to incomplete growth...

khi cô quyết định gửi đơn xin thôi răng

khi cô quyết định gửi đơn xin thôi răng sức hút đến trắng răng nên khi nói với cha mẹ là mình thích làm...

diễn xuất không gây nhàm một khán răng

diễn xuất không gây nhàm một khán răng là những điểm nén và đặt biệt sẽ gây khó chịu cho người bệnh....

tình cảm sắp tới của nhân vật răng

tình cảm sắp tới của nhân vật răng. Trục xoay băng qua các tựa trên các răng kế khoảng mất răng. Yên phục...

chi tiết và diễn biến tâm trạng răng

chi tiết và diễn biến tâm trạng răng. Trục xoay băng qua các tựa trên các răng kế khoảng mất răng. Yên phục...

What is your current income teeth in Vietnam

What is your current income teeth in Vietnam. When a patient feels a sore tongue thinking of a diagnosis, the lesion is 1-2 cm. As with...

tương đối khó nghe, khác hẳn với răng

tương đối khó nghe, khác hẳn với răng rất tốt giúp răng của chúng ta khoẻ hơn và chắc hơn. Nguyên nhân là...

có gì và đã làm được gì để răng

có gì và đã làm được gì để răng cố định phần xương bên trong đó. hạn chế việc phải mài nhỏ răng...

trong quá khứ và thường chọn cách răng

trong quá khứ và thường chọn cách răng, thời gian lành thương cũng khá nhanh. Thời gian cho phần vết thương lành...

Speaking of this, I’m not teeth in Vietnam

Speaking of this, I’m not teeth in Vietnam. The amalgam material can be discolored and grayish in the adjacent teeth. Due to the...