2 SỐ CÓ TỔNG BẰNG 700 TÌM HAI SỐ ĐÓ BIẾT RẰNG SỐ THỨ NHẤT GẤP SỐ THỨ HAI 4 LẦN

*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

*

*

Tổng các phần đều bằng nhau là: 1 + 4 = 5 phần.

Số đầu tiên = 1 phần = 700 : 5 = 140

Số thiết bị hai = 4 phần = 140 x 4 = 560.


tổng cộng phần đều nhau là1+4=5Số thứ nhất là(700 : 5)×4=560Số thứ hai là(700 : 5)×1=140Vậy nhì số cần tìm là 560 cùng 140

Số trước tiên là 24 phần

Số vật dụng 2 là 1 phần

Tổng só phần bằng nhau là :

1 + 24 = 25 ( phần )

Số thứ nhất là :

700 :25 x 24 = 672

Số thứ hai là :

700 - 672 = 28

Đáp số :...................


Tổng só phần cân nhau là :

4 + 1 = 5 ( phần )

Số đầu tiên là:

700 : ( 4 + 1 ) x 4 = 560

Số thứ hai là :

700 - 560 = 140

 


Ta có sơ đồ dùng : ( trường đoản cú vẽ số trước tiên 4 phần, số thứ hai : một phần )

Tổng số phần đều bằng nhau là :

4+1=5 (phần )

Số thứ nhất là :

700 : 5 x 4 = 560

Số thứ hai là :

700 - 560 = 140

Đ/S :


bai nay phai ve so vì chưng nha ( tu ve sầu )

Tong so phan bang nhau la :

4+1 = 5 ( phan )

So thu nhat la :

700 : 5 x4 =560

sothu 2 la

700-560=140

So thu hai la :

700 - 560 = 140

D/s: ....


Cái này mới là tổng - tỉ nhá :)

Sơ đồ gia dụng tự vẽ

Tổng số phần đều nhau : 4 + 1 = 5

Số mập : 700 : 5 . 4 = 560

Số bé bỏng : 700 - 560 = 140


Ta gồm sơ đồ vật :

Số bé nhỏ : <---->

Số béo : <----><----><----><---->

Tổng số phần đều nhau là : 4 + 1 = 5 < phần >

Số bé bỏng là : 700 : 5 x 1 = 140

Số khủng là : 700 - 140 = 560

Đáp số : Số bé : 140 , Số lớn : 560

I love VietNam


1 : nhì số có tổng là 37,75 . Nếu gấp số trước tiên lên 5 lần , số vật dụng hai lên 3 lần thì tổng mới bởi 154,25 . Search 2 số đó

2 : Tổng 2 số thập phân là 233,34 . Trường hợp ta vội vàng số thứnhất lên 3 lần và số thứ 2 lên 4 lần thì tổng mới bằng 707,56 . Tìm kiếm 2 số đó

Nhớ có giải thuật . Đúng độc nhất mình đã tick cho


Câu 1:Cho 3 số biết, số trước tiên gấp 4 lần số đồ vật hai nhưng bởi ½ số thứ ba và biết số thứ bố là 48. Hãy tính tổng của 3 số đó?.

Câu 2:Cho 2 số tự nhiên và thoải mái có thương bởi 11. Hiệu của 2 số kia thì bằng con số có 3 chữ số. Tìm nhị số đó. Số bé… Số lớn…


Tìm số khủng biết rằng số khủng gấp 7 lần số bé và tổng nhì số chính là 120.Tìm số bé xíu biết rằng tổng với thương của hai mốc giới hạn lượt là 108 với 2/3Hai số có tổng bằng 1080. Tìmsố thứ nhất, biết rằnggấp 7 lần số trước tiên thì được số thứ hai.Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 125m, chiều rộngbằng2/3chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.Đáp án: ... M2Một hình chữ nhật có chu vi là 64m,...

Tìm số béo biết rằng số phệ gấp 7 lần số nhỏ xíu và tổng nhì số chính là 120.

Tìm số bé xíu biết rằng tổng và thương của hai tần số lượt là 108 và 2/3

Hai số tất cả tổng bởi 1080. Tìmsố trang bị nhất, biết rằnggấp 7 lần số trước tiên thì được số trang bị hai.

Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 125m, chiều rộngbằng2/3chiều dài. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.Đáp án: ... M2

Một hình chữ nhật có chu vi là 64m, chiều rộngngắnhơn chiều nhiều năm 8m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.Đáp án: ... M


tất cả Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *