Anh hãy về quê em

Em ơi hãy đến thăm quê nhà anh Thái Bình, về tắm hải dương Đồng Châu khi chiều về sóng vỡ.Xa chuyển tiềng sáo diều nghe giọng hò thiết tha hoàng hôn chiều tím biếc êm đềm đều khúc ca.Anh ơi hãy mang đến thăm quê nhà em Thái Bình, gần như cánh đồng phù xa ngạt ngào hương lúa chín, thương anh em vẫn chờ, nống tằm ươm lứa tơ, em dệt song áo new cho tình yêu chúng mình.Quê mùi hương em sớm chiều vang tiếng hát, bàn tay em gieo hạt cho đồng lúa thêm xanh thái bình ơi, xôn xao hầu như chuyến đò thương nhớ lời hẹn hò, dù mai có ra đi vẫn một lòng thiết tha, giữ hộ về quê hương ta một tình thân bao laQuê mùi hương em mau chóng chiều vang giờ hát, bàn tay em gieo hạt mang đến đồng lúa thêm xanh thái bình ơi, xôn xao số đông chuyến đò thương nhớ lời hẹn hò, cho dù mai có đi xa vẫn một lòng thiết tha, gửi về quê hương ta một tình thân bao laDù mai có đi xa vẫn một lòng thiết tha, gởi về quê nhà ta một tình thương ...bao... La...


Em ơi hãy cho thăm quê nhà anh Thái Bình, về tắm biển lớn Đồng Châu lúc chiều về sóng vỡ.Xa chuyển tiềng sáo diều nghe giọng hò khẩn thiết hoàng hôn chiều tím biếc êm đềm đa số khúc ca.Anh ơi hãy mang đến thăm quê nhà em Thái Bình, hầu hết cánh đồng phù xa ngạt ngào hương lúa chín, thương bạn bè vẫn chờ, nong tằm ươm lứa tơ, em dệt song áo new cho tình yêu chúng mình.Quê hương em mau chóng chiều vang giờ đồng hồ hát, bàn tay em gieo hạt mang lại đồng lúa thêm xanh tỉnh thái bình ơi, xôn xao rất nhiều chuyến đò nhớ thương lời hứa hò, dù mai có ra đi vẫn một lòng thiết tha, gửi về quê nhà ta một tình cảm bao laQuê hương thơm em nhanh chóng chiều vang giờ đồng hồ hát, bàn tay em gieo hạt mang lại đồng lúa thêm xanh tỉnh thái bình ơi, xôn xao rất nhiều chuyến đò thương nhớ lời hứa hẹn hò, mặc dù mai có ra đi vẫn một lòng thiết tha, gửi về quê hương ta một tình yêu bao laDù mai có đi xa vẫn một lòng thiết tha, nhờ cất hộ về quê hương ta một tình yêu ...bao... La...


*chạm chán Nhau thân Rừng Mơ

Lương Nguyệt Anh ft Lê dũng cảm

*
1.674.745


http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20130107/dLiCCJUnfUlHDA9koZ8G58fec99a56761.jpg

Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ chưng

Lương Nguyệt Anh

*
697.875


http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20130107/dLiCCJUnfUlHDA9koZ8G58fec99a56761.jpg
http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20120119/xQ9zBuxMBYTCqwe8CN5L5ec34a4d15244.jpg
http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg
http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *