Anh hãy về quê em

Em ơi hãy đến thăm quê hương anh Thái Bình, về tắm biển Đồng Châu khi chiều về sóng vỡ.Xa đưa tiềng sáo diều nghe giọng hò thiết tha hoàng hôn chiều tím biếc êm đềm những khúc ca.Anh ơi hãy đến thăm quê hương em Thái Bình, những cánh đồng phù xa ngạt ngào hương lúa chín, thương anh em vẫn chờ, nong tằm ươm lứa tơ, em dệt đôi áo mới cho tình yêu chúng mình.Quê hương em sớm chiều vang tiếng hát, bàn tay em gieo hạt cho đồng lúa thêm xanh Thái Bình ơi, xôn xao những chuyến đò nhớ thương lời hẹn hò, dù mai có đi xa vẫn một lòng thiết tha, gửi về quê hương ta một tình yêu bao laQuê hương em sớm chiều vang tiếng hát, bàn tay em gieo hạt cho đồng lúa thêm xanh Thái Bình ơi, xôn xao những chuyến đò nhớ thương lời hẹn hò, dù mai có đi xa vẫn một lòng thiết tha, gửi về quê hương ta một tình yêu bao laDù mai có đi xa vẫn một lòng thiết tha, gửi về quê hương ta một tình yêu ...bao... la...


Em ơi hãy đến thăm quê hương anh Thái Bình, về tắm biển Đồng Châu khi chiều về sóng vỡ.Xa đưa tiềng sáo diều nghe giọng hò thiết tha hoàng hôn chiều tím biếc êm đềm những khúc ca.Anh ơi hãy đến thăm quê hương em Thái Bình, những cánh đồng phù xa ngạt ngào hương lúa chín, thương anh em vẫn chờ, nong tằm ươm lứa tơ, em dệt đôi áo mới cho tình yêu chúng mình.Quê hương em sớm chiều vang tiếng hát, bàn tay em gieo hạt cho đồng lúa thêm xanh Thái Bình ơi, xôn xao những chuyến đò nhớ thương lời hẹn hò, dù mai có đi xa vẫn một lòng thiết tha, gửi về quê hương ta một tình yêu bao laQuê hương em sớm chiều vang tiếng hát, bàn tay em gieo hạt cho đồng lúa thêm xanh Thái Bình ơi, xôn xao những chuyến đò nhớ thương lời hẹn hò, dù mai có đi xa vẫn một lòng thiết tha, gửi về quê hương ta một tình yêu bao laDù mai có đi xa vẫn một lòng thiết tha, gửi về quê hương ta một tình yêu ...bao... la...


*Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ

Lương Nguyệt Anh ft Lê Anh Dũng

*
1.674.745


http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20130107/dLiCCJUnfUlHDA9koZ8G58fec99a56761.jpg

Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác

Lương Nguyệt Anh

*
697.875


http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20130107/dLiCCJUnfUlHDA9koZ8G58fec99a56761.jpg
http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20120119/xQ9zBuxMBYTCqwe8CN5L5ec34a4d15244.jpg
http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg
http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *