Bài Tập Dòng Điện Xoay Chiều Có Đáp Án

Các dạng bài xích tập chiếc điện xoay chiều tất cả lời giải

Với các dạng bài bác tập chiếc điện luân phiên chiều có lời giải Vật Lí lớp 12 tổng hợp những dạng bài xích tập, 1000 bài tập trắc nghiệm gồm lời giải chi tiết với đầy đủ cách thức giải, lấy ví dụ như minh họa sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài xích tập dòng điện luân phiên chiều từ kia đạt điểm trên cao trong bài bác thi môn đồ gia dụng Lí lớp 12.

*

Tổng hợp định hướng Chương cái điện luân phiên chiều

Chủ đề: Đại cương về mẫu điện luân phiên chiều

Chủ đề: Mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ có một trong những phần tử

Chủ đề: Mạch luân chuyển chiều RLC mắc nối tiếp

Chủ đề: công suất của mạch điện xoay chiều

Chủ đề: Mạch năng lượng điện xoay chiều tất cả R, L, C, f, ω cố gắng đổi

Chủ đề: cách thức giản đồ vectơ trong cái điện chuyển phiên chiều

Chủ đề: lắp thêm phát điện - Máy biến áp - Truyền download điện năng

Bài tập trắc nghiệm cái điện luân chuyển chiều

Cách khẳng định các đại lượng đặc trưng của chiếc điện xoay chiều

A. Cách thức & Ví dụ

1. Phương pháp

Phương trình tổng thể của dòng điện luân chuyển chiều: i = Iocos(ωt + φ)

i: giá trị của cường độ cái điện tại thời gian t, được hotline là cực hiếm tức thời của i (cường độ tức thời).

Io > 0: giá trị cực đại của i (cường độ cực đại).

ω > 0: tần số góc.

f: tần số của i. T: chu kì của i.

(ωt + φ): trộn của i.

φ: pha ban sơ (tại thời khắc t = 0).

Tại thời khắc t, mẫu điện đã tăng tức là i" > 0 cùng ngược lại.

Giá trị hiệu dụng : xung quanh ra, đối với dòng điện xoay chiều, những đại lượng như điện áp, suất năng lượng điện động, cường độ điện trường, … cũng chính là hàm số sin giỏi cosin của thời gian, với những đại lượng này

Nhiệt lượng toả ra trên điện trở R trong thời hạn t nếu bao gồm dòng điện xoay chiều i(t) = Iocos(ωt + φi) chạy qua là Q = RI2t

Công suất toả nhiệt trên R khi bao gồm dòng năng lượng điện xoay chiều chạy qua p = RI2

2. Ví dụ

Ví dụ 1. Một chiếc điện chuyển phiên chiều gồm cường độ i = 2√2cos(100πt + π/6). Lựa chọn phát biểu sai.

A. độ mạnh hiệu dụng bằng 2 (A) .B. Chu kỳ dòng điện là 0,02 (s).

C. Tần số là 100π.D. Pha thuở đầu của chiếc điện là π/6.

Hướng dẫn:

Dòng chuyển phiên chiều có i = 2√2cos(100πt + π/6), quy về dạng i = Iocos(ωt + φ) ta có:

Io = 2√2 → I = 2(A)

ω = 100π (rad/s) → f = ω/2n = 50(Hz), T = 1/f = 0,02(s)

φ = π/6

Căn cứ vào kia ta thấy lời giải C là đáp án đề nghị chọn.

Ví dụ 2. Hãy xác định đáp án đúng. Dòng điện chuyển phiên chiều i = 10 cos100πt (A),qua điện trở R = 5 .Nhiệt lượng tỏa ra sau 7 phút là :

A .500J. B. 50J . C.105KJ. D.250 J

Hướng dẫn:

Nhiệt lượng lan ra áp dụng công thức: Q = RI2t.

Đáp án C.

Ví dụ 3: biểu thức cường độ dòng điện là i = 4.cos(100πt - π /4) (A). Tại thời gian t = 0,04 s cường độ cái điện có mức giá trị là

A. I = 4 AB. I = 2 AC. I = AD. I = 2 A

Hướng dẫn:

Phương trình cường độ mẫu điện: i = 4cos(100πt - π/4) . Nỗ lực t = 0,04s vào ta có:

i = 4cos(100π.0,04 - π/4) = 4cos(15π/4) = 2√2(A)

Vậy lời giải là B.

Cách giải bài xích tập Mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ tất cả điện trở thuần R

A. Cách thức & Ví dụ

1. Phương pháp

Giả sử để vào hai đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp u = Uocos(ωt + φu ) năng lượng điện trở R thì cường độ mẫu điện chạy trong khúc mạch là i = Iocos(ωt + φi ).

•Định hiện tượng Ôm: Io = Uo / R

•Độ lệch pha φ = φu - φi : ta nói chiếc điện cùng pha với hiệu điện thế

Các câu hỏi thường gặp:

Kiểu 1: cực hiếm hiệu dụng

•Định biện pháp ôm: I = U / R

•Độ lệch pha: φ = φu - φi

Kiểu 2: bài toán tương quan tới sức nóng lượng

Khi cho mẫu điện xoay chiều chạy qua điện trở R thì tất cả sự tỏa nhiệt trên điện trở R theo hiệu ứng Junlenxo: Q = I2Rt .

Lượng nhiệt độ tỏa ra bị nước dung nạp hết thì: Q = I2Rt = mc(t2 - t2)

•m là trọng lượng nước (kg).

•c là nhiệt dung riêng của nước (kJ.kg-1 ).

•Δt = t2 - t2 là độ biến hóa thiên ánh sáng ( độ tăng hay hạ nhiệt độ của nước).

Nếu công suất của nước hấp thụ nhiệt ko đạt 100% thì

*

Kiểu 3: bài xích toán liên quan tới láng đèn

Khi cho chiếc điện xoay chiều chạy qua bóng đèn thì ta rất có thể áp dụng một cách giống như cho dòng điện chạy qua điện trở trong.

Từ số ghi trên đèn điện cho ta biết công suất định nút Pdm cùng hiệu điện vắt định nấc Udm . Từ đó ta có thể tính được:

•Điện trở của bóng đèn R = U2/P

•Cường độ mẫu điện định mức: I = P/U

Lưu ý:

•Bóng sáng thông thường khi dòng điện chạy qua bóng bởi dòng điện định mức của bóng.

•Nếu những bóng mắc tuy nhiên song thì

*

•Nếu những bóng mắc tiếp liền thì

*

2. Ví dụ

Ví dụ 1. Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt) vào nhì đầu một năng lượng điện trở thuần R = 110 Ω thì cường độ dòng điện qua điện trở có mức giá trị hiệu dụng bởi 2A. Cực hiếm của U bằng:

A. 220 V.

B. 220√2 V.

C. 110 V.

D. 110√2 V.

Hướng dẫn:

Hiệu điện chũm hiệu dụng buộc phải tìm:

U = IR = 2.110 = 220 V

Chọn A

Ví dụ 2: Một mẫu điện xoay chiều gồm cường độ ngay lập tức i = 4√2cos(100πt) A đi sang 1 điện trở R = 7 Ω. Nhúng R vào một trong những bình đựng m = 1,2 kilogam nước. Hỏi sau thời gian 10 phút nhiệt độ nước vào bình tăng bao nhiệt độ. Biết công suất của quá trình đun nước là H = 90% và nhiệt dung riêng biệt của nước là c = 4,2 (kJ/kg.Cο ).

A. 20οC

B. 25οC

C. 10οC

D. 12οC

Hướng dẫn:

Sử dụng cách làm tính nhiệt độ lượng, ta có:

*

Cách tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp

A. Cách thức & Ví dụ

1. Phương pháp

Biểu thức tổng trở của đoạn mạch:

*

Giải thích

•Z là tổng trở; đơn vị là Ω.

•R là năng lượng điện trở; đơn vị chức năng là Ω.

•ZL = ωL là cảm kháng; đơn vị là Ω.

•ZC = 1 / ωC là dung kháng; đơn vị là Ω.

Lưu ý:

•Nếu khuyết phần tử nào thì “ngầm hiểu” giá trị đại lượng đó bằng 0.

•Khi những điện trở ghép thông suốt hoặc tuy vậy song với nhau thì ta vận dụng công thức

*

•Khi các cuộn cảm ghép thông suốt hoặc tuy nhiên song cùng nhau thì ta vận dụng công thức:

*

•Khi các tụ điện ghép nối liền hoặc tuy vậy song với nhau thì ta vận dụng công thức:

*

2. Ví dụ

Ví dụ 1: cho đoạn mạch luân chuyển chiều bao gồm R = 40Ω cuộn cảm thuẩn gồm độ từ bỏ cảm L = 0,4/π H cùng tụ điện tất cả điện dung 10-4π (F) mắc nối tiếp. Nhì đầu đoạn mạch mắc vào nguồn chuyển phiên chiều tất cả tần số 50Hz. Tổng trở của mạch là

A. 80Ω

B. 72Ω

C. 120Ω

D. 150Ω

Hướng dẫn:

Ta có:

*

Áp dụng phương pháp về tổng trở ta có:

*

Vậy tổng trở là 72 Ω

Chọn B.

Ví dụ 2: Trong một buổi trao quả bóng vàng FiFa năm 2012, ban tổ chức không biết chọn ai vào bốn cái tên Cristiano Ronaldo, Messi, Andes Iniesta cùng Casillas để được nhận quả nhẵn vàng đề xuất sau một hồi trao đổi. Bạn dạng tổ chức chuyển ra câu hỏi phụ: Đặt một mạch nối liền RLC vào một mạng điện xoay chiều, biết ZL C . Nếu bây chừ tăng tần số một lượng nhỏ thì sao

A. Cristiano Ronaldo cho rằng tổng trở mạch ko đổi.

B. Với kiến thức uyên thâm của bản thân mình về vật lí, Andes Iniesta cho rằng tổng trở mạch giảm.

C. Messi xin chọn giải pháp là tổng trở mạch tăng

D. Ôi trời ơi, dễ dàng vậy nhưng cũng đoán sai. Casillas nghĩ rằng tổng trở dịp tăng thời gian giảm.

Bạn thấy phương án trên hẳn vẫn biết ai là ước thủ nhận thấy quả bóng vòng thời điểm năm 2012 rồi chứ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *