BÀI TẬP VẼ LƯU ĐỒ CHỨNG TỪ CO LOI GIAI

Bài viết này Kỹ Năng Kế Toán đang gửi đến các bạn thêm một dạng bài xích tập về thông tin tài khoản và ghi sổ kép bao gồm lời giải. Thực hành thực tế làm các bài tập nguyên tắc kế toán cũng là phương pháp để các chúng ta có thể nhớ kiến thức và kỹ năng nhanh cùng lâu hơn.

Bài Tập Về tài khoản Và Ghi Sổ Kép – bài 5

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

TÀI SẢNNỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
Tiền mặt80.000Vay ngắn hạn120.000
Phải thu khách hàng120.000Phải trả bạn bán60.000
Hàng hóa tồn kho600.000Phải trả khác20.000
MMTB, công ty xưởng1.200.000Nguồn vốn khiếp doanh1.800.000
Tổng tài sản2.000.000Tổng mối cung cấp vốn2.000.000

Trong mon 01/2010 tại công ty có các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh như sau:

Khách mặt hàng trả nợ cho bạn bằng tiền phương diện là 20.000.000 đồngDoanh nghiệp thừa nhận vốn góp của cổ đông bằng dây chuyền sản xuất trị giá bán 200.000.000 đồngNhập kho một công cụ, nguyên lý trị giá 10.000.000 đồng thanh toán bằng tiền mặtChi tiền mặt 20.000.000 đồng để giao dịch thanh toán khoản nợ người buôn bán và 10.000.000 đồng thanh toán khoản nợ khácChi 20.000.000 đồng xu tiền mặt thanh toán giao dịch khoản vay mượn ngắn hạn

Yêu cầu: lớp kế toán tài chính tổng hợp

Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh cùng phản ánh vào các tài khoản tương ứngLập bảng bằng phẳng tài khoản cuối kỳLập bảng bằng phẳng kế toán cuối kỳ

Đề xuất lời giải:

1. Mở thông tin tài khoản và ghi số dư thời điểm đầu kỳ vào các tài khoản (sơ thiết bị tài khoản)

2. Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh

Khách mặt hàng trả nợ cho bạn bằng tiền khía cạnh là 20.000.000

NV1: 

Nợ TK 111 (Tiền mặt): 20.000.000

Có TK 131 (Phải thu khách hàng hàng): 20.000.000

Doanh nghiệp thừa nhận vốn góp của người đóng cổ phần bằng dây chuyền sản xuất:

NV2: 

Nợ TK 211 (TSCĐ): 200.000.000

Có TK 411 (Nguồn vốn ghê doanh): 200.000.000

Xuất kho sản phẩm & hàng hóa gửi đi bán: diễn bọn xuất nhập khẩu

NV3:

Nợ TK 157 (Hàng giữ hộ bán): 100.000.000

Có TK 156 (Hàng hóa): 100.000.000

Nhập kho giải pháp dụng cụ giao dịch bằng tiền mặt: khóa đào tạo và huấn luyện hành chính nhân sự trên hà nội

NV4:

Nợ TK 153 (Công cố gắng dụng cụ): 10.000.000

Có TK 111 (Tiền mặt): 10.000.000

Chi tiền phương diện để giao dịch khoản nợ người phân phối và thanh toán khoản nợ khác:

NV5:

Nợ TK 331 (Phải trả cho tất cả những người bán): 20.000.000

Nợ TK 338 (Phải trả khác): 10.000.000

Có TK 111 (Tiền mặt): 30.000.000

Chi tiền mặt giao dịch khoản vay ngắn hạn:

NV6:

Nợ TK 311 (Vay ngắn hạn): 20.000.000

 Có TK 111 (Tiền mặt): 20.000.000

Phản ánh vào sơ đồ dùng tài khoản:

*

*

*

*

3. Lập bảng phẳng phiu tài khoản

Tài khoảnSố dư đầu kỳSố vạc sinhSố dư cuối kỳ
NợNợNợ
11180.000 20.00060.00040.000 
131120.000 020.000100.000 
1530 10.000010.000 
156600.000 0100.000500.000 
1570 100.0000100.000 
2111.200.000 200.00001.400.000 
311 120.00020.0000 100.000
331 60.00020.0000 40.000
338 20.00010.0000 10.000
411 1.800.0000200.000 2.000.000
Tổng2.000.0002.000.000380.000380.0002.150.0002.150.000

học xuất nhập khẩu ngơi nghỉ đâu giỏi nhất

4. Lập bảng bằng vận kế toán cuối kỳ

Tài sảnSố tiềnNguồn vốnSố tiền
Tiền mặt40.000Vay ngắn hạn100.000
Phải thu khách hàng100.000Phải trả bạn bán40.000
Công chũm dụng cụ10.000Phải trả khác10.000
Hàng hóa500.000Nguồn vốn khiếp doanh2.000.000
Hàng gởi đi bán100.000  
MMTB, công ty xưởng1.400.000  
Tổng tài sản2.150.000Tổng mối cung cấp vốn2.150.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *