Đồng Nai

*

Phó túng thiếu thư tỉnh giấc ủy Đồng Nai quản lí Minh Cường: yêu cầu chú trọng đẩy mạnh vai trò của người dân có uy tín vào vùng đồng bào DTTS


Ngày 30/6, Phó bí thư tỉnh giấc ủy Đồng Nai quản Minh Cường đã có buổi thao tác làm việc với Ban dân tộc tỉnh Đồng Nai về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Phó túng bấn thư tỉnh ủy nhận mạnh đến việc phát huy sứ mệnh của team ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS; chú ý phát hiện, xây dựng, nhân rộng những quy mô hiệu quả, điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS.
*

Đồng Nai: 206 người dân có uy tín được tu dưỡng nghiệp vụ công tác làm việc dân tộc


Thực hiện tại Kế hoạch công tác năm, vừa qua, Ban dân tộc bản địa tỉnh Đồng Nai đã tổ chức triển khai lớp tu dưỡng nghiệp vụ công tác làm việc dân tộc cho 206 người dân có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa phận tỉnh năm 2022.
*

Ban dân tộc bản địa tỉnh Đồng Nai: quan tiền tâm chăm lo đội ngũ người dân có uy tín


Trong năm 2022, việc triển khai triển khai công tác dân tộc, chế độ dân tộc luôn nhận được sự quan tiền tâm chỉ đạo điều hành đúng lúc của thức giấc ủy, HĐND, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, sự phối hợp nghiêm ngặt của những ngành, những cấp với sự đồng thuận của Nhân dân, sự nỗ lực của cơ quan công tác làm việc dân tộc trên địa bàn tỉnh dành được một số công dụng nhất định.
*

Đồng Nai: Đẩy mạnh mẽ tuyên truyền về bầu cử trong đồng bào dân tộc bản địa thiểu số


Ban dân tộc bản địa tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức triển khai Hội nghị giao ban công tác làm việc dân tộc quý I và xác minh phương hướng trọng trách quý II năm 2021.
*

Bảo đảm thực hiện tốt cơ chế đối với người có uy tín


Phó quản trị UBND tỉnh giấc Đồng Nai Nguyễn tô Hùng đã nhấn mạnh vấn đề như trên, tại họp báo hội nghị họp mặt người có uy tín vào đồng bào DTTS, vì chưng Ban dân tộc bản địa tỉnh tổ chức vào ngày 8/8.
*

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN

Tổng Biên tập: Lê Công Bình Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Phong, Bùi Thị Hạ, Hoàng Thị Thanh

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *