Bước 2: Gấp theo nếp, Mở giấy lên theo nếp gấp và chú ý nếp lồi lõm" /> Bước 2: Gấp theo nếp, Mở giấy lên theo nếp gấp và chú ý nếp lồi lõm" />

Cách gấp con ếch lớp 3

*
thủ công bằng tay lớp 3 biện pháp gấp nhỏ ếch (ảnh 2)" width="670">

Bước 2: vội theo nếp. Mở giấy lên theo nếp vội và chăm chú nếp lồi lõm.

*
thủ công bằng tay lớp 3 biện pháp gấp nhỏ ếch (ảnh 3)" width="664">

Bước 3: Mặt bên đó của tờ giấy vội vàng tương tự Bước 2

*
bằng tay thủ công lớp 3 bí quyết gấp con ếch (ảnh 4)" width="665">

Bước 4: vội vàng như hình dưới


*
bằng tay lớp 3 bí quyết gấp bé ếch (ảnh 5)" width="662">

Bước 5: vội vàng như hình dưới. Phần vừa cấp vào chính là chân trước của nhỏ ếch

*
bằng tay thủ công lớp 3 phương pháp gấp nhỏ ếch (ảnh 6)" width="659">

Bước 6: cấp theo nếp. Chú ý nhìn hình dưới để sở hữu tỉ lệ chủ yếu xác

*
bằng tay thủ công lớp 3 bí quyết gấp con ếch (ảnh 7)" width="664">

Bước 7: Sau gấp ngừng sẽ được như hình này. Giờ họ lại đổi sang mặt sau

*
thủ công lớp 3 bí quyết gấp con ếch (ảnh 8)" width="664">

Bước 8: gấp lên theo nếp

*
thủ công lớp 3 giải pháp gấp nhỏ ếch (ảnh 9)" width="663">

Bước 9: vội vàng xuống theo nếp. để ý tỉ lệ cấp xuống là 50% để cho bởi với mép dưới

*
bằng tay thủ công lớp 3 bí quyết gấp bé ếch (ảnh 10)" width="662">

Bước 10: Lật phần chân trước của ếch dựng lên

*
bằng tay thủ công lớp 3 giải pháp gấp bé ếch (ảnh 11)" width="665">
*
bằng tay lớp 3 phương pháp gấp con ếch (ảnh 12)" width="667">

Bước 11: Lật lại hình để hoàn thành nốt phần mắt. Dùng cây bút dạ hoặc bút bi vẽ thêm mắt cho ếch là ngừng con ếch.

*
thủ công bằng tay lớp 3 giải pháp gấp bé ếch (ảnh 13)" width="664">
*
thủ công lớp 3 bí quyết gấp nhỏ ếch (ảnh 142)" width="666">

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *