Chi phí bán hàng theo thông tư 133

Bài tập tính túi tiền sản phẩm hoàn thành, phía dẫn bí quyết hạch toán giá thành sản phẩm, sản phẩm chấm dứt nhập kho theo Thông bốn 133.

Bài tập tính giá thành sản phẩm hoàn thành, hướng dẫn phương pháp hạch toán chi phí sản phẩm, sản phẩm chấm dứt nhập kho theo Thông tư 133.

*
Sơ đồ gia dụng hạch toán ngân sách sản phẩm theo thông bốn 133

Bài tập:

Công ty A tính thuế GTGT theo cách thức khấu trừ kế toán mặt hàng tồn kho theo phương thức kê khai hay xuyên, hồi tháng 11/2017 tài năng liệu như sau:

1. Xuất vật liệu chính vào kho 50.000 để sản xuất thành phầm X2. Tính lương cho cán bộ công nhân viên vào thời điểm tháng 11/2017:– thành phần quản lý phân xưởng: 2.000– người công nhân trực tiếp chế tạo sản phẩm: 5.000– phần tử bán hàng: 6.000– phần tử quản lý doanh nghiệp: 10.000

3. Trích những khoản lương như: BHYT, BHXH, BHTN, KPCD:– Tỷ lệ trích những khoản theo lương năm 2017 là: 24% (Trong đó: BHXH : 18%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, KPCD: 2%) (Đây là phần dn phải chịu)– Người lao động đề xuất chịu: 10,5% (Trong đó: BHXH : 8%, BHYT: 1,5%, BHTN: 1%)– mang dụ nấc lương ở nhiệm vụ 2 cũng là mức lương thâm nhập BHXH.

4. Trả lương cho cán cỗ công nhân viên sau khi đã trừ những khoản bh bằng chi phí mặt.

5. Khấu hao TSCĐ làm việc phân xưởng sản xuất 30.000.– Khấu hao TSCĐ sử dụng cho cai quản doanh nghiệp 9.000.– Khấu hao TSCĐ sử dụng cho bộ phận bán hàng 6.000.– Cuối kì dứt nhập kho 1.000 sp A và tất cả 45 sp dở dang. (Không có ngân sách chi tiêu sản xuất dở dang kỳ trước)

6. Xuất kho sp cung cấp trực tiếp giá thành chưa thuế 10% là: 250.000, Thuế GTGT đề nghị nộp là 10%. Giá bán vốn 143.200 sẽ thu tiền gửi khoản. Vì mặt mua giao dịch trước nên công ty chiết khấu giao dịch thanh toán 1% cho những người mua.

Yêu cầu:– Hạch toán với tính giá sản phẩm trả thành

1. Hạch toán ngân sách sản phẩm theo thông tứ 133 như sau:

Xuất kho nguyên liệu A:

Hạch toán theo Thông tứ 133:Nợ TK – 154: 50.000.Có TK – 152: 50.000

2. Tính lương mang lại cán cỗ công nhân viên:

Tính lương mang đến cán cỗ công nhân viên trong tháng 11/2017:– thành phần quản lý phân xưởng: 2.000– công nhân trực tiếp phân phối sản phẩm: 5.000– phần tử bán hàng: 6.000– thành phần quản lý doanh nghiệp: 10.000

Hạch toán theo Thông tứ 133:Nợ TK – 154 : 2.000+ 5.000 = 7.000Nợ TK – 6421: 6.00Nợ TK – 6422 : 10.000Có TK – 334: 23.000

3. Những khoản trích theo lương:

Trích các khoản lương như: BHYT, BHXH, BHTN, KPCD:

– Trích vào ngân sách của dn là: 24% (Trong đó: BHXH : 18%, BHYT: 3%, BHTN: 1%, KPCD: 2%)– người lao động cần chịu: 10,5% (Trong đó: BHXH : 8%, BHYT: 1,5%, BHTN: 1%)– đưa dụ nấc lương ở nghiệp vụ 2 cũng là mức lương thâm nhập BHXH.

Hạch toán theo Thông bốn 133:

3.1. Trích vào chi tiêu của DN:

Nợ TK – 154: (7.000 x 24%) = 1.680Nợ TK – 6421: (6.000 x 24%) = 1.440Nợ TK – 6422: (10.000 x 24%) = 2.400Có TK – 3382 (KPCĐ) : (23.000 x 2%) = 460Có TK – 3383 (BHXH) : (23.000 x 18%) = 4.140Có TK – 3384 (BHYT) : (23.000 x 3%) = 690Có TK – 3385 (BHTN) : (23.000 x 1%) = 230

3.3. Trích vào lương của nhân viên:

Nợ TK – 334 : (23.00 x 10,5%) = 2.415Có TK – 3383 (BHXH) : (23.000 x 8%) = 1.840Có TK – 3384 (BHYT) : (23.000 x 1.5%) = 345Có TK – 3385 (BHTN) : (23.000 x 1%) = 230

4. Hạch toán khi trả lương:

Thực hiện nay trả lương mang đến cán cỗ công nhân viên sau khi đã trừ các khoản bh bằng tiền mặt.

– Theo Thông tư 133Nợ TK – 334: 23.000 – 2.415 = 20.585Có TK 111: 20.585

5. Hạch toán trích khấu hao TSCĐ:

a, Khấu hao TSCĐ ở phân xưởng cung ứng 30.000– Khấu hao TSCĐ cần sử dụng cho quản lý doanh nghiệp 9.000– Khấu hao TSCĐ sử dụng cho bộ phận bán sản phẩm 6.000

Hạch toán theo Thông tư 133:Nợ TK – 154 : 30.000Nợ TK – 6422 : 6.000Nợ TK – 6421 : 9.000Có TK – 214 : 45.000

b, Cuối kì hoàn thành nhập kho 1.000 sp X và tất cả 45 sp dở dang, (Không có ngân sách sản xuất dở dang kỳ trước):

5.1. Tập hợp ngân sách chi tiêu sản căn nguyên sinh vào kỳ:

– chúng ta tập hợp toàn cục các giá cả liên quan đến sự việc Sản xuất để kết chuyển nhé như: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, giá thành tiền lương, đưa ra phí bh trích vào DN, ngân sách chi tiêu khấu hao TSCĐ sử dụng cho bộ phận Sản xuất …)

Hạch toán theo Thông bốn 133:– Theo Thông bốn 133 thì lúc đầu các các bạn đã định khoản mặt 154 rồi, nên các bạn không đề xuất định khoản gì nữa. Ví dụ Bên Nợ TK 154 = 50.000 + 7.000+ 1.680 + 30.000 = 88.680.

5.2. Bí quyết tính ngân sách chi tiêu sản xuất dở dang cuối kỳ

(Vì ko có chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ nên các bạn chỉ tính vào kỳ)

Nếu có ngân sách dở dang: họ phải tính tổng chi phí = giá thành dở dang đầu kỳ + phát sinh trong kỳ

88.680 X 45 =3.818,756
(1.000 + 45)
5.3 Tổng túi tiền sản xuất sản phẩm

= 88.680 – 3.818,756 = 84.861,244

5.4 Giá thành nhà phân phối sản phẩm

= 84.861,244/1.000 = 84,861

5.5. Hạch toán túi tiền thành phẩm A nhập kho:

Hạch toán theo Thông bốn 133Nợ TK – 155 : 84.861,245 (1.000 thành phầm A)Có TK – 154 : 84.861,245

6. Khi xuất kho buôn bán sản phẩm:

– Xuất kho sp buôn bán trực tiếp giá bán chưa thuế 10% là: 250.000. Giá vốn 143.200 đang thu tiền gửi khoản. Bên mua giao dịch thanh toán trước. Chiết khấu thanh toán giao dịch 1%.Hạch toán theo Thông bốn 133– phản ánh Doanh thu:Nợ TK 112: 250.000 + 25.000 = 275.000Có 5112: 250.000Có TK 3331: 25.000

– đề đạt giá vốn thành phẩm:Nợ TK 632:143.200Có TK 155: 143.200

– Định khoản khoản ưu đãi thanh toán:Nợ TK – 635: (275.000 x 1%) = 2.750Có TK 112: 2.750

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *