Cho số phức z thỏa mãn (z+left|z ight|=2-8i). Tìm kiếm số phức liên hợp của z.

A. 15+8i.

B. -15+8i.

C. 15-8i.

D. -10+4i.


*
đã trả lời3 mon 11, 2020bởi nguyenlengoc070902613 ● cộng tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)

Ta chọn câu B

Số phức z gồm dạng (z=x+yi, , , left(x,yin m R ight).)

Ta tất cả (z+left|z ight|=2-8iLeftrightarrow left(x+sqrtx^2 +y^2 ight)+yi=2-8i)

(Leftrightarrow left{eginarrayl x+sqrtx^2 +y^2 =2 \ y=-8 endarray ight. Leftrightarrow leftz+m+2i ight +z_2 ight|) bởi (A.2. ) (B.2sqrt3 . ) (C.sqrt2 . ) (D.3sqrt2 .)
đã hỏi19 mon 12, 2020trong Toán lớp 12bởi nguyenlengoc070902613 ● hợp tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời876 lượt xem
Xét những số phức z thỏa mãn nhu cầu |z|=√2 .Trên khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn của các số phức...
Xét những số phức z thỏa mãn nhu cầu (left|z ight|=sqrt2) . Xung quanh phẳng tọa độ Oxy, tập hợp những điểm biểu diễn của những số phức (w=frac4+iz1+z) ... ;n nửa đường kính bằng (A. sqrt34 ). (B. 26.) (C. 34. ) (D. sqrt26 .)
đã hỏi8 tháng 11, 2020trong Toán lớp 12bởi nguyenlengoc070902613 ● hiệp tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời128 lượt xem
Cho số phức z vừa lòng (4)/(z+1) =1-i, tra cứu mô đun của số z.
Cho số phức z thỏa mãn (frac4z+1 =1-i, )tìm mô đun của số z. (A. sqrt3 .) (B. sqrt13 ) (C.sqrt10 . ) (D. sqrt5 .)
đã hỏi2 mon 11, 2020trong Toán lớp 12bởi nguyenlengoc070902613 ● hợp tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời86 lượt xem
Cho số phức z vừa lòng 2|z-1|+3|z-i|=
Cho số phức z vừa lòng (2left|z-1 ight|+3left|z-i ight|le 2sqrt2) Chọn khẳng định đúng vào các xác minh sau (A.left|z ight|frac32 . ) (C. frac12 2.)
đã hỏi26 mon 12, 2020trong Toán lớp 12bởi nguyenlengoc070902613 ● hiệp tác ViênThạc sĩ(9.7k điểm)

HOT 1 giờ qua


Thành viên lành mạnh và tích cực tháng 12/2021
Phần thưởng hằng thángHạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: 20.000 đồngBảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
Thành viên lành mạnh và tích cực tuần
Bảng xếp hạng update 30 phút một lần
Về diendanseovietnam.edu.vn
...