Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

chủ quan
*

chủ quan noun Subjective feeling, subjective thinking, subjective point of viewlàm mang đến chủ quan phù hợp với khách quan: to lớn square what is subjective with what is objective adj Subjective, personal, ownsự nỗ lực cố gắng chủ quan: one"s own (personal) effortphương pháp bốn tưởng còn công ty quan: his way of thinking is still subjectivechủ nghĩa công ty quan: subjectivism
*

*

*

 cái trực thuộc về chủ thể hoặc được sản có mặt từ hoạt động vui chơi của chủ thể. Trong triết học cận kim và hiện đại, CQ nhiều lúc bị đối lập một biện pháp nhị nguyên luận với mẫu khách quan liêu và được xem xét cùng với tư biện pháp là trực thuộc tính "nội tại" của công ty thể. Không giống với các sự trang bị xung quanh, sự tồn tại của CQ được bộc lộ dưới hai dạng: với tư biện pháp là tri thức và cùng với tư giải pháp là cảm xúc của phiên bản thân nhà thể. Triết học tập Mac cho rằng vấn đề về quan hệ của CQ với khách quan bắt đầu từ vấn đề đơn vị và khách hàng thể, còn bạn dạng thân những phạm trù CQ với khách quan là tương đối, luôn luôn gửi hoá cho nhau.

Dưới dạng tri thức, CQ chưa phải là một nghành nghề dịch vụ nào đó trọn vẹn chủ quan, chính vì tri thức ko nói về bản thân mình, mà nói tới khách thể được nó tái tạo. Tri thức với tư cách là CQ không phản ánh thuộc tính của nó như thể một lĩnh vực thực thể quánh biệt, không giống với lúc này khách quan, mà lại chỉ phản ảnh những yếu tố mà bất kỳ tri thức nào cũng không thể tái tạo tương đối đầy đủ và trả toàn. Với nghĩa đó, dấn thức vận chuyển từ CQ nhiều hơn thế đến CQ không nhiều hơn. Bác bỏ sự đối lập siêu hình thân CQ và khách quan, triết học Mac đã cho rằng không một chuyên môn nhận thức làm sao là CQ hoặc khả quan thuần tuý, rằng trong quy trình vận động của nhấn thức thường xuyên có sự thay thế sửa chữa CQ bởi khách quan, đồng thời đề xuất vạch ra câu chữ khách quan vốn có ở những trình độ chuyên môn nhận thức đã trở nên vượt qua. Vì vậy, văn bản khách quan vốn bao gồm trong đa số ảo tưởng, trong phần nhiều sai lầm.

Dưới dạng xúc cảm của bạn dạng thân nhà thể, CQ biểu thị tính không lặp lại, sự đa dạng trong thế giới CQ của mỗi cá nhân. Mặc dù nhiên, bao gồm dạng đó của CQ cũng không đặc thù cho sự mãi mãi CQ đặc biệt quan trọng nào đó. Bởi vì, mặc dù mang tính cá thể, song những xúc cảm đó được sản sinh ra từ chuyển động thực tế của công ty và từ bỏ sự tiếp xúc của đơn vị đó với chủ thể khác. Bởi vậy, không phải trọn vẹn ngẫu nhiên cơ mà khi bàn mang lại phạm trù CQ trong chuyển động nhận thức của bé người, Lênin đã tán thành luận điểm tiếp sau đây của Hêghen (G. W. F. Hegel): "Cái nhiều mẫu mã nhất là cái ví dụ nhất và chiếc chủ quan lại nhất". Xt. Khách quan.


- I d. Loại thuộc về ý thức, ý chí của bé người, trong quan tiền hệ trái lập với khách quan. Làm theo chủ quan.

- II t. 1 thuộc về tự phiên bản thân mình, về mẫu vốn bao gồm và rất có thể có của bạn dạng thân. Sự cố gắng . Năng lượng chủ quan. 2 Chỉ bắt nguồn từ ý thức, ý chí của mình, ko coi trọng không hề thiếu khách quan. Cách thức tư tưởng chủ quan. Khinh suất khinh địch.

hId. Mẫu thuộc về ý thức, ý chí của con người trong quan liêu hệ trái chiều với chung quanh, bên ngoài. Làm theo chủ quan. IIt.1. Thuộc về phiên bản thân mình, về loại sẵn tất cả và có thể có của phiên bản thân. Nỗ lực chủ quan. Năng lực chủ quan. 2. Chỉ căn cứ vào ý thức, ý chí của mình, không thân yêu đúng mức đến khách quan. Chủ quan khinh địch.