Chủ tịch ubnd xã thanh xuân

*

*

*

*

*

xã thanh xuân tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập, tiệm triệt, tuyên truyền và triển khai tiến hành Nghị quyết tw 5 khóa XIII của Đảng.
Kế hoạch thực hiện chương trình đẩy mạnh vệ sinh an toàn lao động trên địa phận huyện nhiệm kỳ 2021-2025
report kết quả rà soát, tiến công giá hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an toàn tổ quốc
Văn phiên bản Chính phủ
Công báo chính phủ nước nhà
Văn bạn dạng UBND tỉnh
Văn bản UBND huyện
Văn bản đơn vị
*
hệ thống QLVB với ĐHCV

Cổng thương mại dịch vụ công đất nước
dịch vụ thương mại công trực con đường tỉnh
giấy tờ thủ tục hành chủ yếu xã
*
hệ thống Một cửa ngõ điện tử
*
hệ thống Thư năng lượng điện tử công vụ

*
Lịch thao tác làm việc
công khai minh bạch giải quyết TTHC
*
Công khai giá thành
*
Thông tin điện thoại tư vấn
*
Danh bạ điện thoại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH XUÂN - HUYỆN THANH HÀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *