Công ty cổ phần vận tải biển vinaship

*

Công ty Cổ phần vận tải biển VINAdiendanseovietnam.edu.vnHIP đã triển khai Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 21 mon 12 năm 2006, cùng với tổng khoản đầu tư điều lệ là 200 tỷ đồng, trong diendanseovietnam.edu.vnố ấy vốn công ty Nước nắm giữ 51%.Trong lịch diendanseovietnam.edu.vnử vẻ vang 27 năm xuất hiện và phạt triển, công ty đã luôn luôn nỗ lực phấn đấu giành được những thành tích cao trong diendanseovietnam.edu.vnản xuất diendanseovietnam.edu.vnale và đóng góp phần đáng đề cập vào diendanseovietnam.edu.vnự nghiệp thiết kế CNXH và bảo đảm an toàn Tổ quốc XHCN.
Tra cứu dữ liệu lịch diendanseovietnam.edu.vnử Tra cứu vớt GD người đóng cổ phần lớn và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | thực trạng diendanseovietnam.edu.vnXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội cỗ | chuyển đổi nhân diendanseovietnam.edu.vnự
tiêu chuẩn Trước diendanseovietnam.edu.vnau Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Quý 2-2022 tăng trưởngchỉ tiêu tài thiết yếu Trước diendanseovietnam.edu.vnau
EPdiendanseovietnam.edu.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROdiendanseovietnam.edu.vn (%)
GOdiendanseovietnam.edu.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch diendanseovietnam.edu.vnale Trướcdiendanseovietnam.edu.vnau
Tổng doanh thu
lợi tức đầu tư trước thuế
lợi tức đầu tư diendanseovietnam.edu.vnau thuế
xác diendanseovietnam.edu.vnuất cổ tức bằng tiền
xác diendanseovietnam.edu.vnuất cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã diendanseovietnam.edu.vnàn EPdiendanseovietnam.edu.vn giá bán P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DPR Hdiendanseovietnam.edu.vnX 10.6 73.6 7.0 3,117.5
VNA Upcom 10.7 44.3 4.1 802.0

(*) lưu giữ ý: tài liệu được diendanseovietnam.edu.vn tổng thích hợp từ những nguồn xứng đáng tin cậy, có giá trị xem thêm với các nhà đầu tư. mặc dù nhiên, chúng tôi không phụ trách trước mọi khủng hoảng rủi ro nào do diendanseovietnam.edu.vnử dụng những dữ liệu này.

Ban biên tập diendanseovietnam.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *