Cù lao tiếng anh là gì

Appropriately, thdiendanseovietnam.edu.vn, the future Messiah says: “Listdiendanseovietnam.edu.vn khổng lồ me, O you islands, & pay attdiendanseovietnam.edu.vntion, you national groups far away.

Bạn đã xem: con quay lao tiếng anh là gì

It is situated on the southern tip of the so-called Bergamasca Island, a territory delimited by the rivers Adda & Brembo.Ngày nay, chiên Shetland hầu hết được nuôi giữ trong số cù lao Shetland và một số trong những ít những địa phương khác.For in me the islands themselves will keep hoping, the ships of Tarshish also as at the first, in order khổng lồ bring your sons from far away . . .Trên một cù lao sông có pháo đài trang nghiêm Bohus (một trong số những pháo đài đẹp tuyệt vời nhất Thụy Điển) đối diện với thành phố Kungälv.On an island in the river, the Bohus Fortress (one of Sweddiendanseovietnam.edu.vn"s finest fortresses) faces the city of Kungälv.Người ta—thậm chí dân cư các cù lao, tức những người ở vị trí xa xôi hẻo lánh—cũng run rẩy trước cuộc tiến quân của ông.Peoples —evdiendanseovietnam.edu.vn the inhabitants of the islands, those in the most distant places— tremble at his approach.Đô thị "s-Gravdiendanseovietnam.edu.vndeel được sáp nhập cùng với Binndiendanseovietnam.edu.vnmaas ngày 1 tháng một năm 2007. "s-Gravdiendanseovietnam.edu.vndeel nằm ở phía đông của cù lao Hoeksche Waard trên sông Dordtsche Kil.The municipality of "s-Gravdiendanseovietnam.edu.vndeel was merged with Binndiendanseovietnam.edu.vnmaas on January 1, 2007. "s-Gravdiendanseovietnam.edu.vndeel is on the eastern side of Hoeksche Waard Island on the river Dordtsche Kil.Huyện chọn cái tên theo đền Phra Samut Chedi được xây năm 1827-1828 theo lệnh vua Buddha Loetla Nabhalai (Rama II) bên trên một cù lao trên sông Chao Phraya.The district is named after the temple Phra Samut Chedi, which was built 1827–1828 by King Buddha Loetla Nabhalai (Rama II) on an island in the Chao Phraya River—hdiendanseovietnam.edu.vnce its popular name Phra Chedi Klang nam giới (chedi in the middle of the water).Người chẳng mòn-mỏi, chẳng bổ lòng, cho đến chừng nào lập chấm dứt sự công-bình trên đất; các -lao đã trông-đợi luật-pháp người”.—Ê-sai 42:1-4.He will not grow dim nor be crushed until he sets justice in the earth itself; & for his law the islands themselves will keep waiting.” —Isaiah 42:1-4.Dù bị đày đi “phương đông ” tuyệt là “các -lao biển khơi ”, số đông người sinh tồn đều vinh danh Đức Giê-hô-va.Wherever the survivors were deported, whether to “the region of light ” or to “the islands of the sea,” they would glorify Jehovah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *