Cục cưng lật bàn con là mẹ trộm được

Một viên cưng chống nạnh trừng người bọn ông : “Khuôn mặt quá mê người, vóc bạn quá hoàn mỹ, công trạng trên chóng quá tốt, rất gồm tiền, cơ bản là hỗ trợ nòng nọc bé dại thế tuy nhiên lại sinh ra tiểu phiên bản hoàn mỹ như nhỏ đây sao? phụ vương như vậy cực kỳ đào hoa, dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt, làm sao đảm bảo người thiếu phụ của con nửa đời sau hạnh phúc?”

Người đàn ông: “… thiếu nữ của con? !”

Cục cưng thường xuyên “cây ngay ko sợ chết đứng”: “Con từ trong bụng chị em bò ra, không hẳn là thiếu nữ con chẳng lẽ là của cha?”

Người lũ ông: “… ko có cha con rất có thể từ vào bụng của người mẹ đi ra sao?”

Trích đoạn 2:

Cực cưng bật mý bí mật: “Mẹ mẹ, cha đến đây, phụ vương còn ân hận lộ con, không có thể chấp nhận được con bật mí bí mật!”

Người thiếu nữ rất bình tĩnh: “Đến đâu rồi?”

Cục cưng: “Lầu dưới.”

Người thanh nữ không bình tĩnh: “Con trai, còn không mau báo cảnh sát!”

Cục cưng: “…”

– –

Cục cưng: “Mẹ mẹ, cha lại đến nữa rồi.”

Người thiếu nữ tiếp tục áp dụng chiêu cũ: “Nói với người mẹ làm gì, thẳng báo cảnh sát.”

Cục cưng cực kỳ vô tội: “Báo, có thể báo mà lại chú cảnh sát nói: Hoắc tiên sinh có lệnh, bầy họ còn dám xen vào vấn đề của tín đồ khác, tức thời tìm tín đồ phá cục cảnh sát!”

Người phụ nữ: “…”

Trích đoạn 3 :

Người bọn ông: “Mộ Niệm Thần, em lại đem một cục cưng cất đi?” Đang khi nói chuyện, cánh tay trực tiếp đem người đàn bà đang mở to mắt há mồm áp đảo dưới thân, sẵn sàng trước XX lại OO…

Người thiếu nữ “cây ngay không sợ chết đứng”: “Hoắc Cảnh Sâm, anh đã chiếm đi một đứa, hơn nữa, nếu tôi không đem đậy riêng một đứa vậy ai nuôi tôi? !”

Hai cục cưng nghe lén một thời điểm rồi đương đầu với nhau, nhị tiểu ngoài hành tinh hừng hực lửa giận.

Cục cưng số một lật bàn: “Cái gì, mẹ, nhỏ là thân phụ cướp đi ? !”

Cục cưng số hai lật bàn: “Cái gì, cha, còn bé là chị em trộm được ? !”

*

MỤC LỤC:

Chương 1♥ Chương 2 ♥ Chương 3 ♥ Chương 4 ♥ Chương 5 ♥ Chương 6 ♥ Chương 7 ♥ Chương 8 ♥  Chương 9 ♥ Chương 10♥ Chương 11 ♥ Chương 12 ♥ Chương 13 ♥ Chương 14 ♥ Chương 15 ♥ Chương 16 ♥Chương 17 ♥ Chương 18 ♥ Chương 19 ♥ Chương trăng tròn ♥ Chương 21 ♥ Chương 22 ♥ Chương 23 ♥ Chương 24 ♥ Chương 25♥ Chương 26 ♥ Chương 27 ♥ Chương 28 ♥ Chương 29 ♥ Chương 30♥ Chương 31♥ Chương 32 ♥ Chương 33 Chương 34 ♥ Chương 35♥ Chương 36 ♥ Chương 37 ♥ Chương 38 ♥ Chương 39 ♥ Chương 40♥ Chương 41 ♥ Chương 42 ♥ Chương 43  ♥ Chương 44 ♥ Chương 45♥ Chương 46 ♥ Chương 47 ♥ Chương 48 ♥ Chương 49 ♥ Chương 50♥

 Chương 51♥ Chương 52 ♥ Chương 53 ♥ Chương 54 ♥ Chương 55 ♥ Chương 56 ♥ Chương 57 ♥ Chương 58 ♥ Chương 59 ♥Chương 60 ♥ Chương 61 ♥ Chương 62 ♥ Chương 63 ♥  Chương 64 ♥ Chương 65♥ Chương 66 ♥ Chương 67 ♥ Chương 68 ♥ Chương 69 ♥ Chương 70♥ Chương 71 ♥ Chương 72 ♥ Chương 73 ♥ Chương 74 ♥ Chương 75 ♥ Chương 76 ♥ Chương 77 ♥ Chương 78 ♥ Chương 79 ♥ Chương 80 ♥ Chương 81♥ Chương 82 ♥ Chương 83 ♥ Chương 84 ♥ Chương 85 ♥ Chương 86 ♥ Chương 87 ♥ Chương 88 ♥ Chương 89 ♥ Chương 90 ♥ Chương 91 ♥ Chương 92 ♥ Chương 93 ♥ Chương 94 ♥ Chương 95 ♥ Chương 96 ♥ Chương 97 ♥ Chương 98 ♥ Chương 99 ♥ Chương 100 ♥

Chương 101♥ Chương 102 ♥ Chương 103.1 ♥ Chương 103.2♥ Chương 103.♥ Chương 104.1 ♥ Chương 104.2 ♥ Chương 104.3 ♥ Chương 105.1 ♥ Chương 105.2 ♥ Chương 105.3 ♥ Chương 106.1 ♥ Chương 106.2 ♥ Chương 106.3 ♥ Chương 107.1 ♥ Chương 107.2 ♥ Chương 107.3 ♥ Chương 108.1 ♥ Chương 108.2 ♥ Chương 108.3 ♥ Chương 109.1 ♥ Chương 109.2 ♥ Chương 109.3 ♥ Chương 110.1 ♥ Chương 110.2 ♥ Chương 110.3 ♥ Chương 111.1 ♥ Chương 111.2 ♥ Chương 112.1♥ Chương 112.2 ♥ Chương 112.3 ♥ Chương 113 ♥ Chương 114 ♥ Chương 115 ♥ Chương 116 ♥ Chương 117 ♥ Chương 118 ♥ Chương 119 ♥ Chương 120 ♥ Chương 121♥ Chương 122 ♥ Chương 123 ♥ Chương 124♥ Chương 125♥ Chương 126 ♥ Chương 127 ♥ Chương 128 ♥ Chương 129 ♥ Chương 130 ♥ Chương 131 ♥ Chương 132 ♥ Chương 133 ♥ Chương 134 ♥ Chương 135 ♥ Chương 136 ♥ Chương 137 ♥ Chương 138 ♥ Chương 139 ♥ Chương 140 ♥ Chương 141 ♥ Chương 142 ♥ Chương 143 ♥ Chương 144 ♥ Chương 145 ♥ Chương 146 ♥ Chương 147 ♥ Chương 148 ♥ Chương 149 ♥ Chương 150 ♥

Chương 151♥ Chương 152 ♥ Chương 153 ♥ Chương 154 ♥ Chương 155 ♥ Chương 156 ♥ Chương 157 ♥ Chương 158 ♥ Chương 159 ♥ Chương 160 ♥ Chương 161 ♥ Chương 162 ♥ Chương 163 ♥ Chương 164 ♥ Chương 165 ♥ Chương 166 ♥ Chương 167 ♥ Chương 168 ♥ Chương 169 ♥ Chương 170 ♥ Chương 171 ♥ Chương 172 ♥ Chương 173 ♥ Chương 174 ♥ Chương 175 ♥ Chương 176 ♥ Chương 177 ♥ Chương 178 ♥ Chương 179 ♥ Chương 180 ♥ Chương 181 ♥ Chương 182 ♥ Chương 183 ♥ Chương 184 ♥ Chương 185 ♥ Chương 186 ♥ Chương 187 ♥ Chương 188 ♥ Chương 189 ♥ Chương 190 ♥ Chương 191 ♥ Chương 192.1 ♥ Chương 192.2 ♥ Chương 193 ♥ Chương 194 ♥ Chương 195 ♥ Chương 196 ♥ Chương 197 ♥ Chương 198 ♥ Chương 199 ♥ Chương 200 ♥

Chương 201 ♥ Chương 202 ♥ Chương 203 ♥ Chương 204 ♥ Chương 205 ♥ Chương 206 ♥ Chương 207 ♥ Chương 208 ♥ Chương 209 ♥ Chương 210 ♥ Chương 211 ♥ Chương 212 ♥ Chương 213 ♥ Chương 214 ♥ Chương 215 ♥ Chương 216.1 ♥ Chương 216.2 ♥ Chương 217 ♥ Chương 218 ♥ Chương 219 ♥ Chương 220 ♥ Chương 221 ♥ Chương 222 ♥ Chương 223 ♥ Chương 224 ♥ Chương 225 ♥ Chương 226 ♥ Chương 227 ♥ Chương 228 ♥ Chương 229 ♥ Chương 230 ♥ Chương 231 ♥ Chương 232 ♥ Chương 233 ♥ Chương 234 ♥ Chương 235 ♥ Chương 236 ♥ Chương 237 ♥ Chương 238 ♥ Chương 239 ♥ Chương 240 ♥ Chương 241 ♥ Chương 242 ♥ Chương 243 ♥ Chương 244 ♥ Chương 245 ♥ Chương 246 ♥ Chương 247 ♥ Chương 248 ♥ Chương 249 ♥ Chương 250 ♥ Chương 251 ♥ Chương 252 ♥ Chương 253 ♥ Chương 254.1 ♥ Chương 254.2 ♥ Chương 255.1 ♥ Chương 255.2 ♥ Chương 255.3 ♥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *