CÁC BƯỚC TRA CỨU KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cậu hỏi :

làm sao kiểm soát được xe còn thời hạn chu chỉnh hay không? có website để nhũng bên có quyền lợi và nhiệm vụ liên quan rất có thể kiểm tra không?


Trả lời :

Các cách tra cứu kiểm định xe cơ giới

Để biết thông tin đăng kiểm xe của mình, chúng ta hãy có tác dụng theo công việc sau đây:

Bước 2:Kéo loài chuột xuống dưới, nhìn sang cột Tra Cứu tài liệu nằm ở mặt phải screen và chọn mục "Kiểm định xe cơ giới".Bước 3:Nhập Biển đk xe của bạn, Số tem, giấy ghi nhận hiện tại cùng nhập mã xác thực, sau đó nhấn Tra cứu.
< quay trở lại >

*

*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
Trung chổ chính giữa đăng kiểm 50-07V
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *