Phật A Di Đà là vị Phật được tôn thờ các nhất vào Phật giáo Đại thừa. Tên của Ngài nghĩa là Vô Lượng lâu – nghĩa là thọ mệnh vô lượng với Vô Lượng quang – tia nắng vô lượng.

*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

 “Om Ami Dewa Hri”

Phật A Di Đà là trung trung tâm của một số thần chú trong thực hành Phật giáo Kim cương cứng Thừa. Ở Ấn Độ, thần chú của Phật A Di Đà là Om Amitābha Hrīḥ, được vạc âm trong phiên bạn dạng tiếng Tây Tạng là Om Ami Dewa Hri. Trong phe cánh Phật giáo Shingon Nhật bạn dạng là On Amirita Teizei Kara Un hoặc Om Amrta Teje Hara Hum.

Thần chú phiên bản dài:

NAMO RATNA TRA YAYA / OM NAMO BHAGAVATEAPARIMITA AYUR JÑANA / JANA JAYA TATHAGATAYA / JURA JayaTathagataya / Arhate Samyaksam BUDDHAYA / TADYATHAOM PUNYE PUNYE / MAHA PUNYE / APARIMITA PUNYE / AYUPUNYE / MAHA PUNYE / AYUR JÑANA / SARVA RUPA SIDDHIAYUR JÑANA / KE bịt BHRUM / OM BHRUM / AH BHRUM / SVABHRUM / HA BHRUM / che BHRUM / OM SARVA SAMSKARAPARISHUDDHA DHARMATE / GAGANA SAMUDGATESVABHAVA VISHUDDHE / MAHA Naya PARIVARA YE SVAHA

LỢI ÍCH lúc TỤNG NIỆM THẦN CHÚ PHẬT A DI ĐÀ

Giống như thần chú Om Mani Padme Hum, thần chú A Di Đà 6 âm tiết biểu hiện cho 6 Ba-la-mật (paramitas), thuốc giải độc cho 6 cảm hứng phiền não. Thần chú có bản chất của tình nhân đề tâm.

Sự tuyệt đối của cha thí (Dana Paramita)Sự hoàn hảo nhất của Đạo đức (Sila Paramita)Sự hoàn hảo nhất của Nhẫn nhục (Kshanti Paramita)Sự hoàn hảo và tuyệt vời nhất của Tinh tấn (Virya Paramita)Sự hoàn hảo của Thiền định (Dhyana Paramita)Sự tuyệt đối hoàn hảo của trí óc (Prajna Paramita)

Bằng cách đọc niệm thần chú Phật A Di Đà, 6 loại xúc cảm phiền não sẽ tiến hành thanh lọc và phần lớn phẩm chất của 6 đức hạnh sẽ tiến hành phát triển. Trí tuệ và trường đoản cú bi của chúng ta sẽ gia tăng và vày đó, sự dính víu sẽ bị tiêu trừ dần dần.

Ngoài việc sử dụng những thần chú được liệt kê nghỉ ngơi trên, nhiều Phật tử Phật giáo gọi thương hiệu Đức Phật A Di Đà trong một thực hành thực tế được gọi là “niệm Phật” sống Trung Quốc, Nhật bản và vn với mong muốn được Phật gia hộ cho phiên bản thân, gia đình nhiều bình an.

Với những thế bạo dạn trên của Tượng Phật trần Gia, chúng tôi đã, đang và sẽ đem về sự hài lòng tuyệt vời và hoàn hảo nhất đến với các khách hàng mong muốn thỉnh Tượng Phật để cúng dường hoặc thờ tại gia v..vv