Đề Gdcd Thpt Quốc Gia 2020

Thí sinh toàn nước vừa chấm dứt bài thi công nghệ xã hội (Sử, Địa, GDCD) kỳ thi giỏi nghiệp thpt 2020. Mời bạn đọc xem đề thi và lời giải môn GDCD.

*

*

*

*

Đáp án nhắc nhở môn GDCD: toàn bộ các mã đề

*
*
*
*
*

Đáp án môn GDCD - ưng thuận từ Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo

*

Tổng hợp


*

*

*

*

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *