Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Hóa lớp 11

10 đề thi học tập kì 2 môn Hóa 11 - Ban cơ bản Có lời giải được diendanseovietnam.edu.vn biên soạn sưu trung bình tổng hợp các đề thi học kì 2 hóa 11, hi vọng giúp chúng ta có thêm tư liệu ôn luyện, sẵn sàng tốt mang lại kì thi xong học kì 2, nội dung câu hỏi dưới hiệ tượng trắc nghiệm, bốn luận để giúp các bạn chuẩn bị đánh giá cuối học tập kì 2 môn Hóa lớp 11 được xuất sắc nhất

Mời thầy cô cùng chúng ta học sinh cùng tìm hiểu thêm đề thi hoá 11 học tập kì 2 này

Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 2 hóa 11 năm 2021

Đề thi học tập kì 2 hóa 11 năm học 2020 - 2021 bao gồm đáp án


Đề thi hoá 11 học tập kì 2 ban cơ phiên bản - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Ankin C6H10 có bao nhiêu đồng phân làm phản ứng với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo thành kết tủa?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 2. Mang đến sơ đồ: C6H6 → X → Y → C6H5OH. Chất Y là

A. C6H5Cl B. C6H5ONa C. C6H5CH3 D. C6H5CHO

Câu 3. Dãy các chất có ánh sáng sôi tăng đột biến là

A. CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH, C2H6

B. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH

C. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH

D. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH

Câu 4. Khi đến 2-metylbut-2-en phản bội ứng cộng với HCl thì sản phẩm chính thu được mang tên là

A. 2-clo-2-metylbutan

B. 2-metyl-2-clo butan

C. 2-clo-3-metylbutan

D. 3-clo-2-metylbutan

Câu 5. Các thành phần hỗn hợp X bao gồm metan với anken, mang đến 5,6 lít X qua hỗn hợp brom dư thấy trọng lượng bình brom tăng 7,28 gam và có 2,688 lít khí cất cánh ra (đktc). CTPT của anken là:

A. C2H4 B. C5H10. C. C3H6. D. C4H8.

Câu 6. Hàng gồm các chất đều chức năng với ancol etylic là

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CH3CO)2O.


Câu 7. Khi đến 2-metylbutan chức năng với clo (ánh sáng, tỉ lệ 1:1) thì nhận được bao nhiêu sản phẩm thế monoclo?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 8. Cho đôi mươi gam dung dịch fomalin 33% tính năng với AgNO3/NH3 dư thì lượng kết tủa là

A. 144 gam. B. 95,04 gam. C. 47,52 gam. D. 118,8 gam.

Câu 9. C5H10O2 tất cả bao nhiêu đồng phân axit?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 10. phản bội ứng nào tiếp sau đây không xảy ra:

A. Benzen + Cl2 (as).

B. Benzen + H2 (Ni, p, to).

C. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).

D. Benzen + Br2 (dd).

Câu 11: cho 8,7 gam anđehit X tác dụng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO3/NH3 (dư) được 64,8 gam Ag. X có công thức phân tử là

A C3H4O. B C2H2O2. C CH2O. D C2H4O.

Câu 12: Axit axetic (CH3COOH) công dụng được với toàn bộ các hóa học trong hàng nào sau đây?

A Cu, C2H5OH, dd Na2CO3.

B Cu, dd Na2CO3, CH3OH.

C Mg, Ag, dd Na2CO3.

D Mg, dd Na2CO3, CH3OH

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. Viết các phương trình bội phản ứng xẩy ra trong sơ thiết bị sau:

C2H2 → C2H4 ↔ C2H5OH ↔ CH3CH=O → CH3COOH.

Bài 2. trình diễn cách phân biệt những chất riêng biệt: C2H5OH, C6H5OH, CH3CHO, CH3COOH?

Bài 3. Dẫn 8,94 lit tất cả hổn hợp khí X tất cả propan, propilen và propin qua hỗn hợp nước brom dư, thấy trọng lượng bình đựng brom tăng lên m gam với còn 2,8 lit một khí bay ra. Ví như dẫn toàn cục khí X làm việc trên qua hỗn hợp AgNO3/NH3 thì tạo ra 22,05 gam kết tủa. Tính m và tỷ lệ thể tích của mỗi khí trong X (biết những khí đo sống đktc).


Bài 4: mang lại 26,8 gam tất cả hổn hợp X có ancol Êtylic với 1 axít cacboxylic mạch hở no đối chọi chức công dụng với na dư thì hiện ra 4,48 lít khí (đkc) . Mặc khác cũng lượng lếu hợp thuở đầu khi công dụng với một lạng dư dung dịch Na2CO3 thi ra đời 3,36 lít khí (đkc).

1/ Xác định cân nặng mỗi chất trong láo lếu hợp lúc đầu (1,5đ)

2/ xác minh công thức kết cấu của axít . ( 0,5đ)

3/ Nếu đun cho nóng lượng hỗn hợp X lúc đầu với H2SO4 đđ thì sau khoản thời gian phản ứng đạt trạng thái cân đối thu được 7,65gam este. Tính công suất phản ứng này? (1đ)

Đáp án đề thi học tập kì 2 Hóa 11 - Đề số 1

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm

1B2B3C4A5D6A
7C8B9C10D11B12D

Phần 2. Thắc mắc tự luận

Câu 1.

C2H2 + H2

*
C2H4

C2H4 + H2O → C2H5OH

C2H5OH

*
C2H4 + H2O

C2H5OH + CuO

*
CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + H2 → C2H5OH

CH3CHO + O2

*
CH3COOH

Câu 2.

Cách 1

Trích chủng loại thử và đánh số lắp thêm tự

Thuốc demo để phân biệt các hóa chất ở đó là AgNO3/NH3 cùng quỳ tím

Dùng quỳ tím để nhận biết được CH3COOH làm quỳ tím thay đổi màu đỏ

Các chấtcòn lại cho chức năng với AgNO3/NH3

C2H5OH không phản ứng với AgNO3/NH3

Phản ứng xuất hiện thêm tạo kết tủa white thì chất lúc đầu C6H5OH

C6H5OH + 2(Ag(NH3)2)OH → C6H6O2 + 2Ag + 4NH3 + H2O

Phản ứng xuất hiện thêm tạo kết tủa trắng bội nghĩa bám vào ống nghiệm CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Cách 2. 

Trích mẫu mã thử cùng đánh số sản phẩm công nghệ tự


Thuốc thử để nhận ra các hóa chất ở đây là dung dịch Brom, CuO cùng quỳ tím

Dùng quỳ tím để nhận ra được dung dịch CH3COOH là axit làm cho quỳ tím hóa đỏ

Sử dụng dung dịch Brom để nhận biết

C6H5OH bội nghịch ứng Brom

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Không bội nghịch ứng là 2 chất còn lại CH3CHO, C2H5OH

Dùng CuO để phân biệt C2H5OH

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 3. 

Vpropan = 2,8 l => npropan = 2,8/22,4 = 0,125 (mol)

n kết tủa = npropin = 22,05/147 = 0,15 (mol)

nX = 8,94/22,4 = 0,4 (mol)

=> npropile = 0,4 - 0,125 - 0,15 = 0,125 (mol)

nBr2 pư = npropilen + 2npropin = 0,425 (mol)

=> m = 0,425.160 = 68 gam

%Vpropan = 0,125/0,4.100 = 31,25%

%V propilen = 0,125/0,4.100 = 31,25%

% Vpropin = 0,15/0,4.100 = 37,5%

Câu 4.

Gọi công thức cấu tạo của axít cacboxylic mạch hở no đối kháng chức là CnH2n + 1COOH (n ≥ 0)

Các phương trình hóa học xảy ra :

C2H5OH + mãng cầu → C2H5ONa + ½ H2 (1)

Mol: 0,1 0,05

CnH2n+1COOH + na → CnH2n+1COONa + ½ H2 (2)

Mol: 0,3 0,15

2CnH2n+1COOH + Na2CO3 → 2CnH2n+1COONa + CO2 + H2O (3)

Mol: 0,3 0,15

1/ khối lượng mỗi chất trong láo hợp thuở đầu :

mancol = 4,6 gam , maxít = 26,8 – 4,6 = 22,2 gam

2/ khẳng định công thức cấu trúc của axít

M axít = 22,2/ 0,3 = 74 . => 14n + 46 = 74 => n= 2

CTCT CH3-CH2-COOH

3/ Tính hiệu suất của làm phản ứng :

Phương trình hóa học:

C2H5COOH + C2H5OH → C2H5COOC2H5 + H2O (4)

Mol trước 0,3 0,1

Mol sau 0,075 0,075

Vậy H% = 75%

Đề thi hoá 11 học kì 2 ban cơ phiên bản - Đề số 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: cho sơ trang bị phản ứng sau: CH4 → X → Y → PVC. Vào đó, X cùng Y theo lần lượt là:

A. C2H6, CH2=CHCl.

B. C3H4, CH3CH=CHCl.

C. C2H2, CH2=CHCl.

D. C2H4, CH2=CHCl.

Câu 2: Số đồng phân cấu trúc ứng với công thức phân tử C5H12 là:

A. 3 đồng phân.

B. 4 đồng phân.

C. 5 đồng phân.

D. 2 đồng phân.

Câu 3: chất không làm thay đổi màu sắc quỳ tím là:

A. NaOH.

B. C6H5OH.

C. CH3COOH.

D. CH3COONa.

Câu 4: Chỉ sử dụng duy duy nhất một thuốc test nào bên dưới đây có thể phân biệt được: benzen, stiren, toluen?

A. Oxi không khí.

B. Dung dịch KMnO4.


C. Dung dịch Brom.

D. Hỗn hợp HCl.

Câu 5: hòa hợp chất có công thức cấu tạo sau: CH3–CH2–CH2–CH2–OH, có tên gọi là:

A. 2-metylbutan-4-ol.

B. 4-metylbutan-1-ol.

C. Pentan-1-ol.

D. 3-metylbutan-1-ol.

Câu 6: mang đến dãy những chất sau: buta-1,3-đien, propen, but-2-en, pent-2-en. Số chất có đồng phân hình học:

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 7: Để phân biệt tía chất lỏng sau: Glixerol, etanol, phenol, dung dịch thử yêu cầu dùng là:

A. Cu(OH)2, Na.

B. Cu(OH)2, dung dịch Br2.

C. Quỳ tím, Na.

D. Dung dịch Br2, quỳ tím.

Câu 8: dãy nào tiếp sau đây gồm các chất đều có chức năng phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3?

A. CH3COCH3, HC≡CH.

B. HCHO, CH3COCH3.

C. CH3CHO, CH3-C≡CH.

D. CH3-C≡C-CH3, CH3CHO.

Câu 9: hóa học nào tiếp sau đây khi cộng HCl chỉ cho một sản phẩm duy nhất:

A. CH2=CH-CH2-CH3.

B. CH2=CH-CH3.

C. CH2=C(CH3)2.

D. CH3-CH=CH-CH3.

Câu 10: Số đồng phân ancol no, đối chọi chức, mạch hở gồm cùng bí quyết phân tử C4H10O là:

A. 6.

B. 4.

C. 8.

D. 2.

Câu 11: nên lựa chọn câu tuyên bố đúng về phenol:

1. Phenol tung trong hỗn hợp NaOH sinh sản thành natriphenolat.2. Phenol tan vô hạn nội địa lạnh.3. Phenol có tính axit tuy thế nó là axit yếu rộng axit cacbonic.4. Phenol bội nghịch ứng được với dung dịch nước Br2 chế tác kết tủa trắng.

A. 1, 2, 3.

B. 1, 2, 4.

C. 2, 3, 4.

D. 1, 3, 4.

Câu 12: hàng đồng đẳng của ancol no, đối kháng chức, mạch hở tất cả công thức phổ biến là:

A. CnH2n-1OH (n ≥ 3).

B. CnH2n-7OH (n ≥ 6).

C. CnH2n+1OH (n ≥ 1).

D. CnH2n+2-x(OH)x (n ≥ x, x > 1).

II. TỰ LUẬN (7 điểm).

Câu 1. (1,5 điểm). Hoàn thành sơ đồ gia dụng phản ứng sau.

C2H5Cl → C2H4 → C2H5OH → CH3CHO → C2H5OH → CH3COOH.

Câu 2. (3,5 điểm). đem 4,04 gam tất cả hổn hợp A gồm hai ancol no, đối chọi chức, mạch hở, tiếp nối nhau trong thuộc dãy đồng đẳng tác dụng với Na kim loại dư thu được 1,12 lít H2 (đktc).

a. Tìm cách làm phân tử của nhì ancol.

b. Tính thành phần phần trăm về khối lượng từng ancol trong hỗn hợp A.

c. Oxi hóa hoàn toàn 4,04 gam tất cả hổn hợp ancol trên bằng CuO, làm cho nóng sau đó, đem toàn thể sản phẩm cơ học cho tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 thì thu được a gam Ag↓. Tính a.

Câu 3: tất cả hổn hợp A bao gồm C2H5OH cùng C6H5OH. đến A tác dụng hết cùng với Na hình thành 3,36 lít H2 (đktc). Cũng lượng các thành phần hỗn hợp A như trên công dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tính trọng lượng từng chất trong A?

Câu 4: cho 6,9 gam một ancol no, đơn chức phản bội ứng với CuO nung nóng, thu được 9,3 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm anđehit, nước cùng ancol dư. Cho tất cả hổn hợp X bội nghịch ứng hoàn toàn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, đun nóng. Tính trọng lượng Ag sinh ra?

Đáp án đề thi học tập kì 2 hóa 11 - Đề số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

1A2A3B4B5C6C
8C9D10B11D12C7B

Phần 2. Tự luận 


Câu 1.

C2H5Cl + KOH

*
KCl + C2H4 + H2O

C2H4 + H2O → C2H5OH

C2H5OH + O2 → CH3CHO + H2O

CH3CHO + H2 → C2H5OH

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Câu 2.

Gọi bí quyết chung của 2 ancol là CnH2n+1OH

Phương trình hóa học

2CnH2n+1OH + 2Na → 2CnH2n+1ONa + H2

Ta có:

nH2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol → mãng cầu = 2nH2 = 0,05.2 = 0,1 mol

→ MA = 14n + 18 = 4,04/0,1 = 40,4 → n=1,6

Vì 2 ancol no, 1-1 chức tiếp đến nhau phải số C của chúng lần lượt là một trong và 2.

Vậy 2 ancol là CH3OH; C2H5OH

Gọi số mol 2 ancol theo lần lượt là x, y.

→ x + y = 0,1 mol; 32x + 46y = 4,04 gam →x = 0,04;y = 0,06

→ mCH3OH = 0,04.32 = 1,28 gam

→% mCH3OH=1,28/4,04.100% = 31,68%

→% mC2H5OH = 68,32%

Phương trình hóa học

CH3OH + CuO

*
HCHO + Cu + H2O

C2H5OH + CuO

*
CH3CHO + Cu + H2O

→ nHCHO = nCH3OH = 0,04 mol; nCH3CHO = nC2H5OH = 0,06 mol

→nAg = 4nHCHO + 2nCH3CHO = 0,04.4 + 0,06.2 = 0,28 mol → a = 108.0,28 = 30,24 gam

Câu 3.

nH2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol

nNaOH = 0,1.1 = 0,1 mol

Cho hỗn hợp chức năng với Na, ta có các phương trình hóa học

C2H5OH + na → C2H5ONa + 1/2H2 (1)

C6H5OH + na → C6H5ONa + 1/2H2 (2)

Cho lếu láo hợp tác dụng với NaOH, chỉ tất cả Phenol làm phản ứng:

Phương trình hóa học

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

0,1 0,1

Vậy nC6H5OH = 0,1 mol

Theo phương trình hóa học(2), suy ra: nH2(2) = 0,05 => nH2(1)= 0,15−0,05 = 0,1 mol

Theo Phương trình chất hóa học (1) => nC2H5OH = 0,2 mol

Vậy m = 0,2.46 + 0,1.94 = 18,6 gam

Câu 4. 

Ta có: mX - mancol ban sơ = mO vào CuO phản ứng = 2,4 (g)

mancol làm phản ứng = nanđehit = nO trong CuO phản nghịch ứng = 2,4/16 = 0,15(mol)

Lại tất cả : nancol ban đầu > 0,15(mol) ⇒Mancol ancol ancol là CH3OH anđehit là HCHO

Vậy nAg = 4nandehit = 0,6 (mol) ⇒mAg = 64,8 (g)

------------------------------

Mời các bạn tìm hiểu thêm tài liệu liên quan

diendanseovietnam.edu.vn đã trình làng 10 đề thi demo cuối học tập kì 2 môn Hóa lớp 11 - Ban cơ bản Có đáp án, nội dung cấu trúc đề thi bao gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm hóa học 11 kì 2 có các thắc mắc lý thuyết, dạng bài bác tập bám đít nội dung chương trình, giúp review năng lực học tập tập cũng như củng cố, ôn tập hóa học 11 học kì 2. Chúc chúng ta thi tốt.

Trên trên đây diendanseovietnam.edu.vn đã trình làng tới các bạn 10 đề thi demo cuối học tập kì 2 môn Hóa lớp 11 - Ban cơ bản Có đáp án. Để có thể nâng cấp kết quả trong học tập, diendanseovietnam.edu.vn xin reviews tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài xích tập Hóa 11, chăm đề chất hóa học 11, kim chỉ nan Hóa học tập 11. Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 nhưng mà diendanseovietnam.edu.vn tổng hợp cùng đăng tải.