Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn 2015

Điểm chuẩn trường ĐH công nghệ Xã hội cùng Nhân văn – ĐHQGHN năm 2015 dự kiến có rất nhiều bất ngờ.Bạn sẽ xem: Điểm chuẩn khoa học tập xã hội cùng nhân văn 2015

Theo Ông trần Văn Nghĩa cục phó viên Khảo thí -... Nhiều người đang xem: điểm chuẩn đại học công nghệ xã hội nhân văn 2015


*

Điểm chuẩn trường ĐH kỹ thuật Xã hội với Nhân văn – ĐHQGHN cùng các tiêu chí xét tuyển năm 2015

Điểm chuẩn trường ĐH khoa học Xã hội với Nhân văn – ĐHQGHN năm 2014:

Tr­ường Đại học KHXH&NV

chỉ tiêu

Khối thi

Điểm chuẩn

chỉ tiêu Nguyện vọng 2

Điểm xét tuyển NV 2

báo chí

98

A

19,5

-

-

C

19,5

-

-

D

19,0

-

-

thiết yếu trị học

68

A

19,0

21

-

C

18,0

18,0

D

18,0

18,0

công tác xã hội

78

A

19,0

-

-

C

20,5

-

-

D

19,5

-

-

Đông phương học

118

C

23,0

-

-

D

22,0

-

-

Hán Nôm

29

C

18,0

7

18,0

D

18,0

18,0

Khoa học thống trị

98

A

19,0

-

-

C

21,0

-

-

D

20,5

-

-

lịch sử hào hùng

88

C

19,0

-

-

D

18,0

-

-

lưu trữ học

68

A

19,0

-

-

C

18,0

-

-

D

18,0

-

-

ngữ điệu học

58

A

19,0

-

-

C

19,5

-

-

D

18,5

-

-

Nhân học tập

48

A

19,0

34

-

C

18,0

18,0

D

18,0

18,0

dục tình công chúng

50

A

20,0

-

-

C

20,5

-

-

D

20,0

-

-

cai quản trị Dịch vụ phượt và lữ khách

98

A

20,0

-

-

C

21,0

-

-

D

19,0

-

-

thế giới học

88

A

19,0

-

-

C

19,5

-

-

D

19,0

-

-

tâm lý học

88

A

20,5

-

-

B

21,5

-

-

C

22,0

-

-

D

21,5

-

-

tin tức học

58

A

19,0

38

-

C

18,0

18,0

D

18,0

18,0

Triết học

68

A

19,0

48

-

C

18,0

18,0

D

18,0

18,0

Văn học

88

C

19,5

-

-

D

19,0

-

-

vn học

58

C

20,0

-

-

D

19,5

-

-

làng hội học

68

A

19,0

-

-

C

20,5

-

-

D

18,5

-

-

Chỉ tiêu xét tuyển chọn vào ngôi trường ĐH công nghệ Xã hội cùng Nhân văn – ĐHQGHN năm 2015

STT

Mã ngành

Ngành

tiêu chuẩn

1

D320101

báo chí truyền thông

100

2

D310201

bao gồm trị học tập

80

3

D760101

công tác làm việc xã hội

60

4

D220213

Đông phương học tập

130

5

D220104

Hán Nôm

30

6

D340401

Khoa học thống trị

100

7

D220310

lịch sử hào hùng

90

8

D320303

lưu trữ học

50

9

D220320

ngữ điệu học

70

10

D310302

Nhân học tập

60

11

D360708

quan hệ giới tính công chúng

50

12

D340103

quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

80

13

D340107

quản lí trị khách sạn (*)

70

14

D340406

quản lí trị văn phòng và công sở

50

15

D220212

quốc tế học

90

16

D310401

tư tưởng học

100

17

D320201

tin tức học

50

18

D220301

Triết học tập

70

19

D220330

Văn học

90

trăng tròn

D220113

vn học

60

21

D310301

làng hội học tập

70

Tổng cộng:

1.550

Điều khiếu nại xét tuyển vào ĐH kỹ thuật Xã hội với Nhân văn – ĐHQGHN năm 2015

Đã xuất sắc nghiệp thpt hoặc tương đương

Đã dự thi review năng lực và đạt điểm trúng tuyển bởi trường biện pháp cho từng đối tượng, theo từng khu vực.

Điểm ngưỡng ứng tuyển chọn vào ngành của ngôi trường ĐH kỹ thuật Xã hội với Nhân văn – ĐHQGHN

STT

Ngành

Mã ngành

chi phí

Điểm ngưỡng ứng tuyển

1

báo chí

52320101

100

80

2

chính trị học tập

52310201

80

70

3

công tác làm việc xã hội

52760101

60

75

4

Đông phương học

52220213

130

80

5

Hán Nôm

52220104

30

70

6

Khoa học quản lý

52340401

100

75

7

lịch sử vẻ vang

52220310

90

75

8

tàng trữ học

52320303

50

70

9

ngữ điệu học

52220320

70

75

10

Nhân học

52310302

60

70

11

quan hệ tình dục công bọn chúng

52360708

50

80

12

quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách

52340103

80

80

13

quản trị hotel

52340107

70

80

14

cai quản trị công sở

52340406

50

75

15

quốc tế học

52220212

90

75

16

tư tưởng học

52310401

100

80

17

thông tin học

52320201

50

70

18

Triết học

52220301

70

70

19

Văn học tập

52220330

90

75

20

vn học

52220113

60

70

21

làng hội học

52310301

70

70

hầu như thí sinh ăn điểm ngưỡng ứng tuyển bởi trường gửi ra sẽ tiến hành xét tuyển chọn tiếp.

Lịch công bố điểm chuẩn chỉnh trường ĐH kỹ thuật Xã hội với Nhân văn – ĐHQGHN năm năm ngoái sau mỗi lần xét tuyển như sau:

► Đợt 1: Điểm chuẩn chậm nhất ngày 25-8, xéttuyển ước vọng (NV) 1: từ thời điểm ngày 1 cho 20-8.

► Đợt 2: Điểm chuẩn trước ngày 20-,Xét tuyển NV bổ sung đợt 1: từ thời điểm ngày 25-8 cho đến khi xong ngày 15-9

► Đợt 3: Điểm chuẩn trước ngày 10-10,Xét tuyển NV bổ sung cập nhật đợt 2: từ ngày 20-9 đến khi hết ngày 5-10

► Đợt 4: công bố điểm chuẩn chỉnh trước ngày 31-10,Xét tuyển NV bổ sung cập nhật đợt 3: từ thời điểm ngày 10 cho đến khi xong ngày 25-10

► Đợt 5: Điểm chuẩn chỉnh trước ngày 20-11,Xét tuyển chọn NV bổ sung cập nhật đợt 4 (các ngôi trường CĐ): từ ngày 31-10 đến khi xong ngày 15-11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *