Diễn Giả Tiếng Anh Là Gì

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

mọi fan cho em hỏi từ "diễn giả" trong tiếng anh là gì ạ? Là người speeker ý ạ! Em tra thì toàn thấy speaker giỏi presentation (mặc dù loại này chưa phải danh trường đoản cú chỉ người luôn =.=" ) ...

Ai biết dang từ bỏ chỉ bạn "người diễn thuyết" là gì chỉ dùm em với ạ, mắc thừa ^^"

*

*

*

Cho em hỏi câu này với ạ !

Chia động từ: Viet phái mạnh (have) ..........a lot of mountains and there (be).......many tall and big trees there


Mọi tín đồ ơi, tui định thi siêng hóa, nhưng phải thi anh, mọi fan giúp tui tổng đúng theo lại tất những chuyên đề tiếng anh cơ bản chút, thanks mn


viết email cho mình kể về 1 vị trí yêu ưa thích của em về quê hương em từ bỏ 60 mang đến 80 từ (bằng giờ đồng hồ anh )


He was____dressed in jeans & a T-shirt (casual) một số loại từ vào ngoặc (casual)điền gì vào ___ cho nhiều loại từ kia và lý giải tại sao mình phải gấp ạ


giúp em với ạ, em cảm ơn1. It was very comfortable to wear jeans because jean cloth was made __________________ from cotton. A.conveniently B.especially C.completely D.frequently2. He doesn’t depend _______ his parents. A.for B.on C.to D.with3. He found the film boring, so he turned the TV off & went khổng lồ bed .The film was not _______________. A.difficult B.easy C.comfortable D.interesting4. This is the first time they have been to lớn England. A.They haven’t been to England so far. B.They went to...
Đọc tiếp

giúp em với ạ, em cảm ơn

1. It was very comfortable to lớn wear jeans because jean cloth was made __________________ from cotton.

 A.conveniently

 B.especially

 C.completely

 D.frequently

2. He doesn’t depend _______ his parents.

 A.for

 B.on

 C.to

 D.with

3. He found the film boring, so he turned the TV off and went lớn bed .The film was not _______________.

 A.difficult

 B.easy 

 C.comfortable

 D.interesting

4. This is the first time they have been lớn England.

 A.They haven’t been khổng lồ England so far.

 B.They went lớn England once.

 C.They have been to England many times.

 D.They have never been lớn England before.

5. He __________ with friends in an apartment in Ha Noi since last week.

 A.has lived

 B.live

 C.lived

 D.living

6. The young people are fond of ______________________ jeans.

 A.wearing

 B.wear

 C.to wear

 D.worn

7. He wishes he ____________ the best student in his school.

 A.being

 B.were

 C.will be

 D.is

8. Art and music are not compulsory subjects . They are _________________ subjects.

 A.compulsory

 B.adding

 C.optional

 D.religious

9. / the last bus / in the evening / we / very late / lucky to lớn catch / arrived home / were/ and/ . /

 A.The last bus were lucky khổng lồ catch & we arrived home very late in the evening.

 B.We arrived home very late in the evening and were lucky khổng lồ catch the last bus.

 C.We were lucky to catch the last bus và arrived home very late in the evening. 

 D.The last bus arrived home very late in the evening & we were lucky to catch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *