Định Lý Giới Hạn Trung Tâm

*

*
giới thiệu
*

Liên kết websiteĐại học tập Duy TânCổng tin tức sinh viênDiễn đàn Duy TânĐoàn bạn teen - Đại học tập Duy Tân

*


*


*


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Phụ trách những học phần thuộc Khối kiến thức giáo dục đào tạo đại cương trong các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Duy Tân.


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đảm nhận những học phần Toán học, Vật lý, Hóa học cùng Sinh học ở các chương trình đào tạo và giảng dạy của Trường.


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

xuất bản chương trình, kế hoạch giảng dạy và công ty trì tổ chức quá trình đào chế tạo ra các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học đại cương.


Tiếp theo bài viết trước đây, xem sinh hoạt <1>, shop chúng tôi đưa ra một ví dụ như trực quan lại về vận dụng của cách thức Stein trong minh chứng định lý giới hạn trung tâm.

 

Định lý số lượng giới hạn trung vai trung phong (CLT): mang lại (X_1, X_2,...,X_n in mathbbR) là những đại lượng ngẫu nhiên chủ quyền cùng triển lẵm với kì vọng là 0 với phương sai là 1. sẽ quy tụ yếu cho đại lượng ngẫu nhiên chuẩn chỉnh tắc (Z sim N(0,1)).

 

Ý tưởng minh chứng định lý số lượng giới hạn trung trung ương bằng cách thức Stein: Ý tưởng dựa trên tin tức rằng Điều này nhắc nhở rằng đại lượng ngẫu nhiên (X) sẽ giao động phân phối chuẩn tắc giả dụ (mathbbEXf(X) - mathbbEf"(X)) xê dịch tới 0.

 

Sơ lược minh chứng CLT: Với từng (i), để (X^i = X- n^-1/2X_i). Cụ thể rằng (X^i) và (X_i) là hòa bình với nhau. Lúc đó, với mỗi hàm (f), ta bao gồm

Phân tích Taylor số 1 cho ta reviews sau Như thế, ta tất cả

Theo định dụng cụ số to ta bao gồm (n^-1sum X_i^2 approx 1). Như thế, (mathbbE(Xf(X)) approx mathbbE(f"(X))). Điều này tức là theo phương pháp Stein, đại lượng bất chợt (X) giao động phân phối chuẩn tắc.

 

Kết luận: Trên đây là sơ lược minh chứng Định lý số lượng giới hạn trung chổ chính giữa bằng cách thức Stein.

 

Tài liệu tham khảo:

1. Https://diendanseovietnam.edu.vn/Home/ArticleDetail/vn/94/3395/gioi-thieu-ve-phuong-phap-stein

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *