Cung cấp cho chính mình đầy đủ từ vựng trắc địa thuộc hình hình ảnh minh họa và các bài đọc tất cả kèm theo bài bác dịch. Sau mỗi lesson đã là bài xích tập tóm lại kiến thức

*

1.1. SURVEYING: TRẮC ĐỊA

1. Trường đoản cú mới:

Define: : v: định nghĩa.Bạn sẽ xem: đo lường tiếng anh là gì

Measurement: : n: sự đo lường, phép đo

Relative: : adj: tương quan đến, tương đối

Position: : n: vị trí; lập trường, quan liêu điểm

Man made: vày con người tạo ra, nhân tạo.Bạn đã xem: Đo đạc giờ anh là gì

Feature: : n: điểm đặc trưng

Surface: : n: bề mặt

Presentation: : n: sự trình bày

Graphically: : adv: bằng đồ thị

Numerically: : bằng kĩ thuật số

Distance: : n: khoảng tầm cách

Angle: : n: góc

Direction: : n: hướng

Location: : n: vị trí

Elevation: : độ cao

Area: : n: vùng; diện tích

Volume: : n: thể tích

Thus: : adv: theo cách đó, do vậy

Determine : v: xác định, định rõ

Portray: : v: miêu tả

Construction: : n: sự xây dựng

Profile: : n: tiểu sử, mặt cắt nghiêng, bạn dạng vẽ

Cross-section : n: mặt phẳng cắt ngang

Diagram: : n: biểu đồ

Process : n: tiến trình / v: gia công, xử lí

Divide: : v: phân chia ra

Field-work: : n: quá trình ngoại nghiệp

Office-work: : n: công tác làm việc nội nghiệp

Necessary : adj: bắt buộc thiết, thiết yếu

Purpose: : n: mục tiêu / v: gồm mục đích

2. Bài bác đọc:

Surveying may be defined as the art of making measurement of the relative positions of natural và manmade features on the Earth’s surface, and the presentation of this information either graphically or numerically.

Distances, angles, directions, locations, elevations, areas & volumes are thus determined from data of the survey. Also, much of the information of the survey is portrayed graphically or numerically by the construction of maps, profiles, cross-sections and diagrams.

Thus, the process of surveying may be divided info the field-work of talking measurements và the office-work of computing và drawing necessary to the purpose of the survey.

3. Dịch:

Công tác đo lường được định nghĩa là một trong kỹ thuật tạo nên các trị đo địa điểm tương hỗ của những điểm sệt trưng thoải mái và tự nhiên và tự tạo trên bề mặt Trái đất, và sự trình diễn những thông tin này thì bằng cả hình ảnh và dạng số.

Khoảng cách, góc, hướng, vị trí, độ cao, diện tích và thể tích rất có thể được xác định từ các dữ liệu đo đạc. Phần lớn các thông tin của vấn đề đo đạc được diễn tả dưới dạng bối cảnh hoặc dạng số bằng cách thành lập bạn dạng đồ, bạn dạng vẽ, khía cạnh cắt, biểu đồ.

Theo đó, quy trình đo đạc rất có thể được phân ra công tác ngoại nghiệp tạo ra trị đo và quá trình nội nghiệp giám sát và vẽ các yếu tố quan trọng cho mục tiêu đo đạc.

1.2. USES OF SURVEYS: Ứng dụng của trắc địa

1. Trường đoản cú mới:

Establish: : v: thành lập, thiết lập

Boundary: : n: biên giới

Project : n: dự án

Magnitude: : độ lớn

Base on (upon) sth: dựa trên một chiếc j

To greater or lesser: ít tuyệt nhiều

Aside : adv: lịch sự một bên / pre: ko kể ra, trừ ra

Assistance : n: sự giúp đỡ

Conception : n: quan tiền niệm

Execution : n: sự thi hành, sự thực hiện

Conduct : v: hướng dẫn

Variety : n: đa dạng

Charting: : n: biểu đồ dùng / v: vẽ biểu đồ

Charting of coast lines: bạn dạng đồ con đường bờ biển

Navigable: : adj: rất có thể đi lại được

NAVSTAR GPS: Navigation Satellite Timing và Ranging Global Positioning System

Stream: : n: suối

Precise : adj: chủ yếu xác

Definite: : adj: xác định, định rõ

Reference : n: sự tham khảo, sự chỉ dẫn

Throughout: : pre: trải nhiều năm / adv: mọi nơi

Valuable: : adj: có giá trị

Mineral: : adj: nằm trong về tài nguyên / n: khoáng sản

Deposit: : n: mỏ (khoáng sản)

Concerning: : pre: tương quan đến

Magnetism: : n: từ bỏ tính, trường trọng lực

Scattered: : adj: rải rác

Portion: : n: phân chia

Particularly: : adv: một phương pháp đặc biệt

Regard: : n, v: quan lại tâm, tương quan đến

Obtain: : v: thu được, giành được

Property: : n: sở hữu; của cải; nằm trong tính, sệt tính

2. Bài đọc:

The earliest surveys known were for the purpose of establishing the boundaries of land, and such surveys are still the important work of many surveyors.

Every construction project of any magnitude is based lớn a greater of lesser degree upon measurements taken during the process of a survey & is constructed about lines and points established by the surveyor. Aside from land surveys, surveys are of assistance in the conception, design, & execution of engineering works.

Surveys are conducted for a variety of purposes, such as the fixing of national and state boundaries, the charting of coast lines, & navigable streams and lakes, the precise location of definite reference points throughout the country, the collection of valuable facts concerning the Earth’s magnetism at widely scattered stations, the mapping of certain portions of the country, particularly in the location of valuable mineral deposits, est.

Summing up, surveys are divided into three classes:

– Those for the primary purpose of establishing the boundaries of landed properties,

– Those forming the basic of a study for or necessary to lớn the construction of public & private works and

– Those of large extent và high precision conducted by the government. There is no hard và fast line of determination between surveys of one class & those of another, as regards of methods, employed, results obtained, or use of the data of the survey.

 3. Dịch:

Việc đo đạc sớm nhất được biết đến là nhằm ship hàng cho mục đích tùy chỉnh cấu hình ranh giới đất đai, với những công tác làm việc ấy vẫn là công việc quan trọng của rất nhiều người trắc địa.

Các dự án công trình xây dựng ở bất kỳ mức độ nào, mặc dù ít hay nhiều đều dựa vào việc tạo ra trị đo trong quy trình đo đạc với được gây ra theo những đường hoặc điểm được lập bởi những người đo đạc. Bên cạnh đo đạc đất đai, trắc địa còn khiến cho lập các ý tưởng, thiết kế, và thực hiện các công trình xây dựng.

Việc đo lường được tiến hành cho các mục đích, như việc xác minh ranh giới quốc gia và khu vực, lập bản đồ đường bờ biển cả và các dòng suối và hồ nước hoàn toàn có thể đi lại được, vị trí đúng chuẩn các điểm trải nhiều năm trên khắp cả nước, việc thu thập các dữ kiện có giá trị liên quan tới trường trọng lực của Trái khu đất tại những trạm phân bổ rộng khắp, thành lập phiên bản đồ từng khu vực của khu đất nước, đặc biệt quan trọng ở vị trí những mỏ tài nguyên có giá chỉ trị, v.v

Tóm lại, công tác làm việc đo đạc được chia thành ba phần chính:

– giao hàng mục đích chính là phân biệt rỡ ràng giới, đặc tính của những thửa đất.

– tạo ra các gốc rễ cho việc nghiên cứu và phân tích hoặc sự cần thiết cho xây dựng các công trình nơi công cộng và cá nhân

– Đo đạc vào phạm vi béo và độ chính xác cao được tiến hành bởi bao gồm phủ.

Không gồm ranh giới rõ ràng giữa bài toán đo đạc trong số lớp và từng lớp một, mà lại phương pháp, công việc, kết quả thu nhận, hoặc sử dụng những dữ liệu của bài toán đo đạc .

1.3. PLANE SURVEYING: TRẮC ĐỊA ĐỊA HÌNH

1. Từ bỏ mới:

Considerd: : v: để ý đến

Considered as = taken into tài khoản as = taken into consideration as

Spheroidal: : adj: có ngoài mặt cầu

Shape : hình dạng, khuôn mẫu / v: định hướng

Neglect: : n: sự sao lãng, không chăm chú / v: sao lãng, không chú ý

Horizontal: : adj: nằm trong chân trời; nằm ngang, ngang / n: mặt đường nằm ngang

Mathematical: : adj: (thuộc) toán học

Straight: : adj: thẳng

Plumb: : n: trái dọi

Within: : pre: trong vòng, trong vòng thời gian

Parallel: : adj: song song

Polygon: : n: nhiều giác

Level line: con đường chuẩn

Canal: : v: kênh

Except: : v: trừ ra, một số loại ra

2. Bài đọc:

That type of surveying in which the mean surface of the Earth is considered as a plane, or in which its spheroidal shape is neglected, is generally defined as plane surveying. With regard khổng lồ horizontal distances và directions, a màn chơi line is considered as mathematically straight, the direction of the plumb line at any point within the limits of the survey is considered as parallel khổng lồ the direction of the plumb line at any other point, và the angles of polygons are considered as the plane angles.

Surveys for the location & construction to lớn highways, railroads, canals, and, in general, the surveys necessary for the works of man are plane surveys, as are also the surveys made for the purpose of establishing boundaries, except state và national.

3. Dịch:

Loại đo lường mà trong những số đó coi bề mặt trung bình của trái đất như 1 mặt phẳng, hoặc hình dáng mặt cầu bị bỏ qua, hay được quan niệm là trắc địa phổ thông. Đối với khoảng cách ngang với hướng, một đường chuẩn được coi như 1 đường thẳng toán học, hướng đường dây dọi tại bất kỳ một điểm với giới hạn đo đạc thì được coi là song song với mặt đường dậy dọi tại bất kỳ một điểm khác, với góc của nhiều giác được coi là góc phẳng.

Việc đo đạc để xác định vị trí và xây dựng các đường cao tốc, con đường sắt, kênh mương và, nói chung, câu hỏi đo đạc cần thiết cho hoạt động vui chơi của con fan thì được điện thoại tư vấn là trắc địa phổ thông, tương tự như việc đo lường được triển khai cho mục tiêu phân biệt rực rỡ giới, ngoài ranh giới khu vực và quốc gia.

1.4. GEODETIC SURVEYING: TRẮC ĐỊA CAO CẤP

1. Từ bỏ mới:

Geodetic : Geodetic Surveying: Trắc Địa Cao cấp

Branch: : n: nhánh, chi nhánh / v: phân nhánh

Distinguish : v: phân biệt, đã cho thấy sự khác biệt

Technique: : n : kĩ thuật, công nghệ

Involve : v: bao gồm

Curvature : n: độ cong, sự uốn nắn cong

Explain : v: giảng giải, giải thích

Framework : n: khung, sườn; lưới cơ sở

Angular: : adj: (thuộc)góc, tất cả góc cạnh

Task : n: nhiệm vụ, quá trình / v: giao nhiệm vụ

Include : v: bao gồm

Positional : (thuộc) vị trí

Global positioning system: GPS: hệ thống xác định toàn cầu

Transmission : n: sự truyền, sự phát

Satellite : n: vệ tinh

Co-ordinate : n: tọa độ

Accuracy : n: độ chủ yếu xác

Hence : adv: kể từ đấy; vì đó

2. Bài xích đọc:

Geodetic surveying is actually branch of surveying distinguished both by use và technique. In geodetic surveying large areas of the Earth’s surface are involved and the curvature of the Earth must be taken into account. As will be explained shortly, framework of angular và distance measurements between points are necessary lớn control all surveys và when surveying large areas, such as a whole country, the measurements must be taken lớn the highest possible standard. Modern methods for this task include global positioning system which use transmissions from satellites to obtain the three dimensional co-ordinates of any point on the Earth’s surface to lớn a high degree of accuracy. The study of the size and shape of the Earth and its gravity field is known as geodesy, hence the name of this type of surveying.

3. Dịch:

Trắc địa thời thượng thực tế là một trong những nhánh của trắc địa, được tách biệt ở áp dụng và kỹ thuật. Vào trắc địa cao cấp, các bề mặt rộng mập trên trái đất có tương quan và độ cong trái khu đất phải được xem đến. Lý giải một biện pháp ngắn gọn, lưới kiềm chế đo góc và các trị đo cạnh giữa những điểm là quan trọng cho việc triển khai công tác đo đạc với đo đạc vào phạm vi rộng lớn, như là 1 trong những quốc gia, thì những trị đo buộc phải được đem về tiêu chuẩn độ chủ yếu xác cao nhất có thể. Phương thức hiện đại cho công việc này bao hàm hệ thống định vị toàn cầu trong số đó sự truyền tín hiệu từ vệ tinh nhân tạo để thu nhận được tọa độ tía chiều của bất kỳ điểm nào xung quanh đất với độ đúng đắn cao. Việc nghiên cứu hình dạng và kích thước trái đất với trường trọng tải của nó được biết đến là trắc địa cao cấp, vày đó mô hình này cũng gọi là trắc địa.

EXERCISE:

1. How can surveying be defined?

Surveying may be defined as the art of making measurement of the relative positions of natural & manmade features on the Earth’s surface, và the presentation of this information either graphically or numerically.

2. How is much of the information of the survey portrayed?

3. How many the process of surveying be divided?

The process of surveying may be divided info the field-work of talking measurements & the office-work of computing & drawing necessary khổng lồ the purpose of the survey.

4. What was the purpose of the earliest surveys?

The earliest surveys known were for the purpose of establishing the boundaries of land.

5. Why must every construction project be based on surveys?

Because surveys are assistance in the conception, design, and execution of engineering works.

6. What can you say about the màn chơi line, the direction of a plumb line và the angles of polygons in plane surveying?

In plane surveying, a màn chơi line is considered as mathematically straight, the direction of the plumb line at any point within the limits of the survey is considered as parallel khổng lồ the direction of the plumb line at any other point, and the angles of polygons are considered as the plane angles.

7. Where are plan surveys employed?

Plane surveys are employed for the location and construction khổng lồ highways, railroads, canals, and, in general, the surveys necessary for the works of man are plane surveys, as are also the surveys made for the purpose of establishing boundaries, except state and national.

8. In plane surveying, how is the Earth’s surface assumed to be? Why?

In plane surveying, the Earth’s surface assumed to lớn be a plane, because it’s conducted in a small area of the Earth’s surface.

9. What must be taken into tài khoản in geodesy surveying? Why?

In geodetic surveying, the curvature of the Earth must be taken into tài khoản because large areas of the Earth’s surface are involved

10. What vày modern methods in geodesy surveying include?

Modern method for this task include global positional system which us transmissions from satellites lớn obtain the three dimensional co-ordinates of any point on the Earth’s surface to a high degree of accuracy.

Lesson 2: TRIANGULATION

2.1. INTRODUCTION:

1. Tự mới:

Triangulation: : n: lưới tam giác

Triangle: : n: hình tam giác

Extensive: : adj: rộng lớn ng về diện tích; kéo dài ra xa

Means: : n: phương tiện, cách thức

Topographic: : adj: Cách viết khác: topographical : (thuộc) phép đo về địa hình, ở trong về địa hình

Similar: : adj: giống nhau, như nhau, tương tự, cùng loại, cùng hình dáng

Adjacent: : adj: ngay sát kề, kế liền, sát ngay

Vertex (pl. Vertices, vertexes): : n: đỉnh , chỏm, chóp, ngọn, điểm trên cao nhất

Avoid: : v: tránh, tránh xa, chống ngừa

Absolute: : adj: xuất xắc đối, hoàn toàn; thuần tuý, nguyên chất

Unavoidable: : adj: không thể tránh được; tất yếu

Desirable: : adj: ý muốn muốn, ao ước

Arrangement: : n: sự sắp xếp, sự sắp đặt, cái được sắp xếp, cái được sắp đặt

Afford: : v: có thể, có đủ sức, có đủ khả năng, có đủu điều kiện / tạo nên cho, cấp cho, ban cho

Geometrical: / Figure:

Geometrical Figure: đồ dùng hình

Theoretical: : adj: (thuộc) lý thuyết; có tính chất lý thuyết

Proportional: : adj: (proportional khổng lồ something) tương ứng về cỡ, số lượng hoặc mức độ (với cái gì); có tỷ lệ đúng; cân nặng xứng

Opposite: : adj: (opposite to lớn somebody / something) đối nhau, ngược nhau, ngược lại

Condition: : n: điều kiện

Adjust: : v: đặt lại đến đúng vị trí hoặc trật tự; điều chỉnh

Adjusting: bình sai

Secure: : adj: (secure about something) không có cảmm giác lo âu, nghi ngờ; an tâm; lặng tâm; bảo đảm

Probable: : adj: có thể xảy ra hoặc có thể là như thế; cứng cáp hẳn

Quantity: : n: lượng, số lượng, khối lượng

Procedure: : n: thủ tục

Permit: : n: giấy phép

Application: : n: sự gắn vào, sự áp vào / sự áp dụng

Therefore: : adv: bởi vậy, mang đến nên, vì thế, vậy thì

Customary: : adj: theo phong tục thông thường

Rather: : adv: đúng hơn, hơn là

Require: : v: phụ thuộc vào ai/cái gì để đạt được kết quả; đề nghị đến

Characteristic: : adj: (characteristic of sb/sth) cấu thành bộ phận của tính cách một người; tiêu biểu

Additional: : adj: cộngng thêm; thêm vào

Redundant: : adj: thừa, dư

Additional (Redundant): trị đo thừa

Improve: : v: cải tiến, cải thiện, cải tạo

2. Bài đọc:

Triangulation is employed extensively as a means of control for topographic và similar surveys. A triangulation system consists of a series of triangles in which one or more sides of each triangle are also sides of adjacent triangles. The lines of a triangulation system form a network tying together the points or stations at which the angles are measured. The vertices of the triangles are the triangulation stations.

By the use of the triangulation method, the necessity of measuring the length of every line is avoided. If it was possible khổng lồ measure one side & all the angles in a triangulation system with absolute precision, no further linear measurements would be necessary. Unavoidable errors in the field measurements, however, make it desirable the lengths of two or more lines in each system be measured as a means of checking the computed distances. The lines whose lengths are measured are called based lines.

The arrangement of the triangles in most system affords many different geometrical figures for each of which the theoretical value of the sum of the included angles is known. Also, the sum of the angles about any station should equal 3600, & in any triangle the lengths of the sides should be proportional to the sines of the angles opposite. There known conditions serve as a measure of the precision of the angle measurements & as a means of adjusting the errors so as to secure the most probable values of the measured quantities.

It is not necessary that every angle in a triangulation system be measured; the third can be readily computed. This procedure, however, does not permit the application of the known conditions as a measure of the precision of the measurements, or as a means of adjusting the errors. Therefore, it is customary to measure all angles. If all angles were measured, rather more information would be available than required, but it is characteristic of these surveys that additional (or redundant) measurements are taken both to check the data & by adjustments lớn improve the precision of the final results.

3. Dịch:

Lưới tam giác được thực hiện rộng rãi như một phương tiện để chế ước địa hình và công tác đo đạc tương tự. Một mạng lưới tam giác gồm có 1 chuỗi tam giác thì làm việc đó, một hay các cạnh của tam giác cũng chính là cạnh của những tam giác ngay tức khắc kề. Các cạnh của một khối hệ thống lưới tam giác tạo nên thành một mạng lưới links với nhau ở các điểm với trạm máy, nhưng mà ở đó các góc đa số được đo. Các đỉnh của hình tam giác là các trạm thiết bị của lưới tam giác.

Sự chuẩn bị xếp của những tam giác trong phần nhiều các mạng lưới hoàn toàn có thể tạo ra sự khác nhau rất các về trang bị hình, với mỗi tam giác trong đồ dùng hình thì tổng định hướng của toàn bộ các góc bên trong là ráng định. Tương tự như vậy, tổng những góc xung quanh bất kỳ trạm làm sao phải bởi 360 độ, và trong những tam giác, chiều dài những cạnh nên tỉ lệ thuận với sin của góc đối diện. Việc thỏa mãn các đk đã biết đó phục vụ review độ đúng mực đo góc và như là 1 cách thức bình sai các sai số làm cho đạt được công dụng xác suất của rất nhiều trị đo.

Không quan trọng phải đo toàn bộ các góc trong mạng lưới tam giác, góc lắp thêm 3 rất có thể được thống kê giám sát ra một phương pháp dễ dàng. Giấy tờ thủ tục trên, mặc dù nhiên, không thể cho phép áp dụng những điều kiện vẫn biết trong việc tính toán độ đúng đắn của các trị đo, hoặc như một cách thức để bình sai các sai số. Vì chưng thế, bạn ta thường xuyên đo tất cả các góc. Nếu toàn bộ các góc phần nhiều được đo, ta sẽ biết nhiều tin tức hơn yêu thương cầu, dẫu vậy nó là đặc trưng cho trắc địa, dòng mà những trị đo thừa rất nhiều được tiến hành để kiểm tra những trị đo với bình sai nhằm tăng độ đúng mực của hiệu quả cuối cùng.

2.2. BASE NETS:

1. Từ mới:

Proper : adj: mê say hợp, mê say đáng.

Obviously : adj: rõ ràng; hiển nhiên

Economical: : adj: máu kiệm, tởm tế

Average: : n; adj; v: trung bình

Attention: : n: sự chú ý

Excellent: : adj: xuất sắc, ưu tú

Expansion: : n: sự mở rộng, sự bành trướng, sự phát triển.

Satisfactory : adj: vừa ý; thoả đáng

Lay out : n: cách tía trí, cách trình bày; sự sắp đặt

Scheme: : n: sự sắp xếp theo hệ thống; sự phối hợp / v: mưu đồ, tía trí

Discuss: : v: thảo luận

EDM: Electronic Distance Measurement: đo chiều dài điện tử.

Instrument: : n: dụng cụ; công cụ

Aid: : n: sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự viện trợ/phương nhân thể trợ giúp

Restrict: : v: hạn chế, giới hạn

Brace: : n:

Quadrilateral: : adj: có bốn cạnh, tứ giác/ n: hình tứ giác

Thereby: : adv: bằng cách ấy, theo cách ấy; bởi đó

Trilateration: : n: phép đo ba cạnh tam giác

Framework: : n: lưới cơ sở

Trilateration framework: lưới tam giác đo cạnh

Convention: : n: hội nghị, sự triệu tập/ quy ước

2. Bài xích đọc:

In a system of triangulation, long sides (within proper limits) are obviously more economical than short ones. It is difficult and expensive khổng lồ measure long base lines; hence, in practice, the base lines are usually much shorter than the average length of the triangle sides. This condition necessitates the most careful attentions to lớn the location of the base lines & the immediately adjacent stations. The figure formed by this group of stations is called the base net và is formed so as lớn permit economical lengths of triangles sides khổng lồ be used with a minimum less in the precision of the measured base line.

The figure 2.1.a is an example of an excellent base net affording quick and accurate expansion of the base line to the longer sides of the system. The form of base net show in the figure 2.1.b is satisfactory if it can be so laid out as lớn avoid the small angular.

Figure 2.1: Base Nets

Scheme of the simple kiến thiết discussed so far are extremely useful when EDM instruments & calculating aids are not available because distance measurement và calculation can be kept to lớn a minimum. However, when EDM equipment is available then more than one distance would be measured và the layout of the control scheme would not be restricted to lớn braced quadrilaterals và centre-point polygons. In fact, we could measure lengths only, thereby producing a trilateration framework.

Most modern control scheme involved both angular measurement & the measurement of selected, or all, sides và so should no be called simply triangulation or trilateration surveys, by convention, the name triangulation generally applies.

3. Dịch:

Trong một mạng lưới tam giác, những cạnh dài (trong số lượng giới hạn cụ thể) cụ thể là tài chính hơn so với cạnh ngắn. Đo cạnh đáy dài thì cực nhọc và mắc tiền, vì đó, vào thực tiễn, cạnh lòng thường ngắn thêm một đoạn nhiều đối với độ lâu năm trung bình của cạnh tam giác. Điều khiếu nại này đòi hỏi phải để ý tới vị trí của cạnh đáy và những trạm gần kề một cách cẩn trọng nhất. Đồ hình được ra đời bởi tập hợp những trạm thì được call là màng lưới cơ sở, với nó được thành lập để giành được độ lâu năm cạnh được sử dụng phù hợp về kinh tế với độ chính xác thấp nhất của những cạnh lòng được đo.

Hình 2.1.a là một trong những ví dụ về một màng lưới điển hình có thể chấp nhận được mở rộng một cách mau lẹ và đúng đắn của cạnh lòng từ đều cạnh dài thêm hơn nữa của mạng lưới. Sự bề ngoài mạng lưới cơ sở màn trình diễn ở hình 2.1.b là thỏa mãn nếu nó có thể được sắp xếp để né được các góc nhỏ.