band·score·rule·breeze-block·scratch·run·cross out·make line·strike off·draughtsmanship·drawing

*
brick
*

Marshall đào thải ngôi nhà trước tiên ông thấy bởi quá tệ hại đổ nát và rứa vào kia ông chọn ngôi nhà gạch xây từ thời điểm năm 1848 của Wilmer McLean.
Marshall rejected the first house he saw as too dilapidated, instead settling on the 1848 brick home of Wilmer McLean.
Người phụ thân 32 tuổi đi lần theo tiếng hét với đào chiếu thẳng qua đống gạch vụn cho tới khi anh đưa ra đứa nam nhi năm tuổi của chính bản thân mình và thi thể của người vợ đang có thai, vẫn còn che chở mang đến đứa nhỏ bé chín tháng của mình khỏi căn hộ sụp đổ.
The 32-year-old father followed the cries & dug through the rubble until he found his five-year-old son và the body of his pregnant wife, still sheltering their nine-month-old baby from the collapsed roof of their home.
Quận lịch sử hào hùng của thành phố ngày này chủ yếu đuối có contact tới khu người dân quanh hồ nước Eola nơi có những cây sồi trăm năm tuổi trải dọc những con phố gạch.
The present-day historic district is primarily associated with the neighborhoods around Lake Eola where century-old oaks line brick streets.
Holland, với gạch bên dưới điều bọn họ phải có tác dụng để áp dụng đức tin y hệt như anh của Gia Rết: “Đức tin dự bị được phát triển bởi những kinh nghiệm trong vượt khứ—nhờ vào kinh nghiệm đã biết được, mà cung ứng một căn nguyên cho niềm tin.
Holland, và underline what we must vì chưng to exercise faith like the brother of Jared: “Preparatory faith is formed by experiences in the past—by the known, which prodiendanseovietnam.edu.vndes a basis for belief.
Màn đầu cho biết cách huấn luyện và đào tạo người học sửa soạn cho bài học bằng phương pháp đánh vết hoặc gạch dưới đều chữ và câu then chốt vấn đáp trực tiếp nhất cho câu hỏi in trong sách.
The first shows how lớn train the student to lớn prepare the lesson by highlighting or underlining key words and phrases that most directly answer the printed questions.
3 Hãy cho tất cả những người học thấy giá bán trị của diendanseovietnam.edu.vnệc học hỏi: chúng ta cũng có thể chỉ cho tất cả những người học thấy cuốn sách mà lại bạn dùng để học, trong những số đó bạn sơn đậm hoặc gạch dưới những chữ và câu chính.
3 Show the Student the Value of Study: You might show the student your study book in which you have marked or underlined key words and phrases.
Ví dụ, anh hoàn toàn có thể trong giây khắc gạch được hết những câu vấn đáp cho bài học Tháp Canh, tuy vậy như vậy có nghĩa anh vẫn học kỹ nội-dung bài bác không?
For example, he may be able lớn underline the answers for a Watchtower study article in a short time, but does that mean that the material has been studied?
Về sau, do mê tín dị đoan gồm người cho rằng những diendanseovietnam.edu.vnên gạch trên tháp rất có thể đẩy lùi bệnh hoặc ngăn ngừa sẩy thai, cho nên vì vậy nhiều người đã mang trộm gạch để giã thành bột.
Later, due to a superstition that the bricks from the tower could repel illness or prevent miscarriage, many people stole bricks from the tower to lớn grind into powder.
Lenin đã phản hồi về điều này: Khi đồng chí Trotsky vừa mới đây thông báo với tôi rằng vào quân đội số lượng sĩ quan lên đến hàng chục ngàn, tôi đã sở hữu được một thừa nhận thức chắc hẳn rằng về cái tạo nên điều kín đáo về giải pháp sử dụng phải chăng những quân địch của chúng ta... Về cách làm cố gắng nào thành lập chủ nghĩa cộng sản bởi những diendanseovietnam.edu.vnên gạch mà công ty nghĩa tư phiên bản đã tạo nên để ngăn chặn lại chúng ta.
Lenin commented on this: When Comrade Trotsky informed me recently that the number of officers of the old army employed by our War Department runs into several tens of thousands, I perceived concretely where the secret of using our enemy lay, how to compel those who had opposed communism to lớn build it, how khổng lồ build communism with the bricks which the capitalists had chosen khổng lồ hurl against us!
Khi thầy Twining dọa sẽ trình diện tội của chúng, chúng đã giết thầy, có lẽ bằng phương pháp lấy gạch đập vào đầu thầy.
When Mr Twining had threatened to expose them, they had killed him, probably by bashing his head in with a brick.
Bức tường này được làm cho bởi gỗ với vữa, bạn dùng gỗ để xây nó hệt nhau cách chúng ta xây tường bởi gạch.
Tuần trước , diendanseovietnam.edu.vnện nhân chủng học tổ quốc Mê-hi-cô cho thấy thêm về loại chữ tượng hình lắp thêm hai đề cập ngày nay của thời điểm năm 2012 trên bề mặt diendanseovietnam.edu.vnên gạch được xung khắc hoặc đúc gì đó ở quần thể tàn tích Comalcalco , gần di tích Tortuguero .
Last week , Mexico "s National Institute of Anthropology Empty said a second inscription mentioning the 2012 date was on the carved or moulded face of a brick found at the Comalcalco ruin , near the Tortuguero site .
Danh sách truy vấn vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M