đưa ra quyết định về vấn đề quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của Trung tâm văn hóa tỉnh trực nằm trong Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh yên Bái
Quyết định phát hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và tổ chức cơ cấu tổ chức của Sở tài nguyên và môi trường xung quanh tỉnh im Bái
quyết định về bài toán quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của Thư viện tỉnh yên bái trực thuộc Sở Văn hóa, thể thao và phượt tỉnh yên ổn Bái
*
*
*
*
*

*

Công an huyện Mù Cang Chải thành lập tổ lưu giữ động để triển khai thủ tục cấp cho thẻ căn cước công dân trên Trường trung học phổ thông huyện


*

Đại tá Đặng Hồng Đức - Ủy viên BTV thức giấc ủy, chủ tịch Công an yên bái đã đi kiểm tra công tác cấp thẻ căn cước công dân tại thị trấn Mù Cang Chải

Để bảo đảm yêu ước về quy trình cấp thẻ căn cước công dân, Công an huyện Mù Cang Chải đã xúc tiến ra quân thực hiện đồng loạt trên địa bàn toàn huyện. Song song với câu hỏi tổ chức thu thập thông tin, cấp thẻ căn cước công dân trên trụ sở Công an huyện, Công an thị xã Mù Cang Chải cũng ra đời các tổ lưu hễ trực sau đó các cơ quan, ban, ngành, tổ dân phố, trường học để làm thủ tục cung cấp thẻ căn cước công dân cho tất cả những người dân.

Kiểm tra tình hình thực tế tại điểm cấp cho thẻ căn cước công dân lưu cồn tại Trường thpt huyện Mù Cang Chải, Đại tá Đặng Hồng Đức - Ủy viên BTV tỉnh giấc ủy, người đứng đầu Công an tỉnh lặng Bái ý kiến đề xuất Công an huyện tập trung tối đa nguồn lực, kêu gọi cán bộ, chiến sỹ làm công tác cấp, thống trị căn cước công dân đảm bảo khoa học, hiệu quả, đúng tiến trình nghiệp vụ, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Cùng với chính là tận dụng cơ sở vật hóa học hiện có để tiến hành cấp, cai quản căn cước công dân bảo đảm an toàn an ninh, an toàn, tiến hành đúng quá trình bảo mật.


2160 lượt xem

Các bài xích khác