HELP ME DỊCH RA TIẾNG VIỆT

*
*
*
*

*

Nhảy tới mục:Chương Trình Tiếp Cận ngữ điệu là gì? ● Quyền của mình theo Đạo hiện tượng Tiếp Cận ngôn ngữ là gì? ● Làm chũm nào nhằm tôi rất có thể xin cung ứng ngôn ngữ? ● Tôi có thể dùng thông dịch của riêng tôi được không? ● Tôi phải làm những gì nếu quyền tiếp cận ngôn từ của tôi vị xâm phạm? ● Tôi bao gồm thể đọc thêm thông tin nghỉ ngơi đâu?

Chương Trình Tiếp Cận ngôn từ là gì?

Cho dù quí vị nói ngẫu nhiên ngôn ngữ nào, quí vị đều có quyền nhận tin tức và dịch vụ từ cơ quan ban ngành Hoa Thịnh Đốn. Chương trình Tiếp Cận ngôn ngữ phối hợp với các cơ quan của Hoa Thịnh Đốn để thực hiện quyền này cho những cư dân, bạn làm việc, và khách viếng thăm không nói giờ Anh hoặc có trình độ tiếng Anh giảm bớt (LEP/NEP). Được thành lập theo Điều luật pháp Tiếp Cận ngữ điệu năm 2004, chương trình Tiếp Cận ngôn ngữ do văn phòng Nhân Nguyền Hoa Thịnh Đốn điều hành.

Quyền của tôi theo Điều giải pháp Tiếp Cận ngôn từ là gì?

Điều biện pháp Tiếp Cận ngữ điệu năm 2004 yêu thương cầu rất nhiều cơ quan, ban ngành, chương trình, bên thầu, và các tổ chức dìm tiền ngân sách của cơ quan ban ngành Hoa Thịnh Đốn phải cung cấp miến tổn phí cho quí vị những dịch vụ sau.

Biên dịch (các tài liệu văn bạn dạng ra giờ của quí vị)Thông dịch (giao tiếp nói bởi tiếng của quí vị)Bảng hiệu (trưng bày thông tin bằng giờ đồng hồ của quí vị)

Đọc Điều cơ chế Tiếp Cận ngôn ngữ Hoa Thịnh Đốn năm 2004.

Biên Dịch

Chính quyền Hoa Thịnh Đốn phải dịch bất kỳ tài liệu nào quí vị cần tìm hiểu hoặc để xin các dịch vụ cùng chương trình. Tùy vào cơ quan liên quan, ngoài những tài liệu đặc biệt thì các tài liệu này còn có thể bao gồm các đơn xin, các thông báo, các giấy chấp thuận, và các thư tự in trên chứng từ hoặc trực tuyến.

Thông dịch

Khi quí vị giao thiệp với một cơ quan cơ quan ban ngành Hoa Thịnh Đốn trực tiếp hoặc trên năng lượng điện thoại, ban ngành đó phải có thông dịch viên chuyên nghiệp hóa nói tiếng của quí vị. Phiên dịch viên có thể là nhân viên tuy nhiên ngữ, phiên dịch viên chuyên nghiệp hóa tại nơi hoặc trên điện thoại. Nhân viên cơ quan ban ngành hỏi quí vị tất cả cần thông dịch ko từ ngay lập tức lúc ban đầu giao dịch, tuy vậy quí vị rất có thể yêu ước thông dịch bất kỳ lúc nào.

Bảng Hiệu

Các vị trí dịch vụ quý khách của tất các cơ quan, chống ban, chương trình, công ty thầu, và những tổ chức thừa nhận tiền túi tiền của Hoa Thịnh Đốn đề nghị trưng bày bảng hiệu cho quí vị biết quyền được trao thông dịch và những tài liệu đã làm được dịch. Lúc quí vị cho tới một phòng ban của thiết yếu quyền, quí vị nên thấy các bảng hiệu như Thẻ Xác Định ngữ điệu hoặc Bảng Xác Định ngữ điệu Để Bàn, trên đó có ghi rõ phía dẫn bằng nhiều vật dụng tiếng nhằm yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ.

Thẻ Xác Định Ngôn Ngữ

*
Bảng Xác Định ngôn ngữ Để Bàn
*

Làm gắng nào nhằm xin cung ứng ngôn ngữ?

*
Các nhân viên cơ quan ban ngành Hoa Thịnh Đốn được huấn luyện và đào tạo để đáp ứng nhu cầu nhu cầu thông dịch cho khách hàng khi cần ngay tại địa điểm hoặc qua năng lượng điện thoại. Trước lúc kiếm phiên dịch viên, những nhân viên nỗ lực hỏi để xác định ngôn ngữ thiết yếu của quí vị hoặc dùng Thẻ Xác Định ngôn từ hoặc Bảng Để Bàn.

Quí vị cũng hoàn toàn có thể cho chúng tôi biết ngữ điệu của quí vị bằng phương pháp trình cho nhân viên của cửa hàng chúng tôi thẻ “Tôi Nói”. Phòng Nhân Quyền của Hoa Thịnh Đốn phân phát những thẻ này có kích thước bỏ ví/bóp bằng các tiếng Amharic, Ả rập, Tàu, Pháp, Hàn, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Tây Ban Nha, Tagalog, và Việt.

Quí vị có thể tải phiên bản tiếng Việt sinh hoạt đây

Tôi có thể dùng thông ngôn của riêng biệt tôi được không?

Quí vị đề xuất dùng phiên dịch viên chuyên nghiệp do cơ quan ban ngành HTĐ cung cấp. Nếu như quí vị mong mỏi dùng thông dịch của riêng rẽ mình, quí vị phải miễn nhiễm quyền của mình bằng phương pháp ký vào giấy miễn nhiễm chuẩn chỉnh bằng ngôn ngữ của mình. Nếu không tồn tại giấy miễn nhiễm bởi tiếng của quí vị, tổ chức chính quyền Hoa Thịnh Đốn cần dùng thông dịch viên nhằm chuyển cài nội dung giấy đó cho quí vị. Xin để ý tất cả các thông dịch viên phải đủ 18 tuổi.

Tôi phải làm những gì nếu quyền tiếp cận ngôn từ của tôi bị vi phạm?

Theo Điều phép tắc Tiếp Cận ngôn từ năm 2004, việc các cơ quan, ban ngành, chương trình, công ty thầu và các tổ chức dìm tiền giá cả của cơ quan ban ngành Hoa Thịnh Đốn làm khó cho quí vị tiếp cận các dịch vụ của bản thân mình vì quí vị ko nói tiếng anh là phạm pháp. Trường hợp quí vị hoặc quí vị biết ai đó bị lắc đầu không mang lại thông dịch hoặc các văn phiên bản dịch lịch sự tiếng của mình, hãy contact với chống Nhân Quyền của Hoa Thịnh Đốn nhằm nộp đơn khiếu nại:

Gọi 202-727-4559 (sẽ gồm thông dịch viên qua điện thoại);

District of Columbia Office of Human RightsAttn: Language Access Program441 4th Street, N.W., Suite 570 NorthWashington, D.C. 20001

Tôi tất cả thể bài viết liên quan thông tin làm việc đâu?

Để tìm hiểu thêm về chương trình Tiếp Cận Ngôn Ngữ, contact với chống Nhân Quyền:

Thư năng lượng điện tử: Điện thoại: 202-727-4559(Sẽ gồm thông dịch qua năng lượng điện thoại.)

Để tò mò về các dịch vụ tiếp cận ngôn từ của một cơ quan núm thể, hãy liên hệ với Điều Phối Viên Tiếp Cận ngôn ngữ của ban ngành đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *