Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu việt nam

(diendanseovietnam.edu.vn) - Chiu1ec1u ngu00e0y 26/11, Hiu1ec7p hu1ed9i Chu1ed1ng hu00e0ng giu1ea3 vu00e0 Bu1ea3o vu1ec7 thu01b0u01a1ng hiu1ec7u Viu1ec7t nam giới (VATAP) u0111u00e3 tu1ed5 chu1ee9c su1edbm u0110u1ea1i hu1ed9i nhiu1ec7m ku1ef3 V (2020-2025) tu1ea1i Hu00e0 Nu1ed9i. Sau thu1eddi gian lu00e0m viu1ec7c vu1edbi tinh thu1ea7n nghiu00eam tu00fac, tru00e1ch nhiu1ec7m, u0110u1ea1i hu1ed9i u0111u00e3 ku1ebft thu00fac thu00e0nh cu00f4ng tu1ed1t u0111u1eb9p vu1edbi cu00e1c nu1ed9i dung chu01b0u01a1ng tru00ecnh u0111u1ec1 ra. Ban Thu01b0u1eddng vu1ee5 Hiu1ec7p hu1ed9i VATAP khu00f3a V, nhiu1ec7m ku1ef3 2020 - 2025 ra mu1eaft tu1ea1i u0110u1ea1i hu1ed9i. Vu1edbi chu1ee9c nu0103ng, nhiu1ec7m vu1ee5 u0111u01b0u1ee3c giao, u00f4ng Lu00ea Thu1ebf Bu1ea3o, Chu1ee7 tu1ecbch VATAP khu00f3a IV cho biu1ebft: u201cNgay tu1eeb lúc thu00e0nh lu1eadp, Hiu1ec7p hu1ed9i u0111u00e3 xu00e1c u0111u1ecbnh "Chu1ed1ng hu00e0ng giu1ea3, hu00e0ng vi phu1ea1m su1edf hu1eefu tru00ed tuu1ec7" lu00e0 mu1ed9t nhiu1ec7m vu1ee5 hu1ebft su1ee9c mu1edbi mu1ebb, khu00f3 khu0103n. Vày u0111u00f3, VATAP phu1ea3i u0111i su00e2u vu00e0o tu1eebng ngu00e0nh hu00e0ng, nhu00f3m hu00e0ng vu00e0 phu00f9 hu1ee3p vu1edbi yu00eau cu1ea7u cu1ee7a tu1eebng hu1ed9i viu00ean, u0111u1ed3ng thu1eddi thu1ef1c hiu1ec7n nhiu1ec7m vu1ee5 nu00e2ng cao nhu1eadn thu1ee9c cu1ee7a cu1ed9ng u0111u1ed3ng vào lu0129nh vu1ef1c nu00e0y. Trong thu1eddi gian hou1ea1t u0111u1ed9ng, Hiu1ec7p hu1ed9i u0111u00e3 cung cu1ea5p hu00e0ng tru0103m thu00f4ng tin mang lại cu01a1 quan tiền chu1ee9c nu0103ng, gu00f3p phu1ea7n vu00e0o cu00f4ng tu00e1c u0111u1ea5u tranh, ngu0103n chu1eb7n hu00e0ng giu1ea3 vu00e0 bu1ea3o vu1ec7 thu01b0u01a1ng hiu1ec7u. Ngou00e0i ra, VATAP cu0169ng tu1ed5 chu1ee9c nhiu1ec1u hu1ed9i thu1ea3o, hu1ed9i nghu1ecb vu00e0 tu1eadp huu1ea5n cho cu00e1c hu1ed9i viu00ean cu00e1c kiu1ebfn thu1ee9c chuyu00ean mu00f4n, u0111u00f3ng gu00f3p hiu1ec7u quu1ea3 trong viu1ec7c xu00e2y du1ef1ng bu1ea3o vu1ec7 thu01b0u01a1ng hiu1ec7u. "Nhu1eefng hou1ea1t u0111u1ed9ng cu1ee7a Hiu1ec7p hu1ed9i u0111u00e3 gu00f3p phu1ea7n thu1ef1c hiu1ec7n cu00e1c Nghu1ecb quyu1ebft, Quyu1ebft u0111u1ecbnh cu1ee7a Chu00ednh phu1ee7, u0111u1eb7c biu1ec7t lu00e0 Nghu1ecb quyu1ebft 41/CP vu1ec1 viu1ec7c u0111u1ea9y mu1ea1nh cu00f4ng tu00e1c chu1ed1ng buu00f4n lu1eadu, gian lu1eadn thu01b0u01a1ng mu1ea1i vu00e0 hu00e0ng giu1ea3 vào tu00ecnh hu00ecnh mu1edbi," u00f4ng Lu00ea Thu1ebf Bu1ea3o nu00f3i. Tu1ea1i u0110u1ea1i hu1ed9i, u00f4ng Tu1ea1 Tu1ea5n, Phu00f3 Vu1ee5 tru01b0u1edfng Vu1ee5 tu1ed5 chu1ee9c Phi Chu00ednh phu1ee7 (Bu1ed9 Nu1ed9i vu1ee5) u0111u00e1nh giu00e1 cao vai tru00f2 vu00e0 nhu1eefng hou1ea1t u0111u1ed9ng cu1ee7a Hiu1ec7p hu1ed9i. Theo u00f4ng Tu1ea5n, xu00e3 hu1ed9i cu00e0ng phu00e1t triu1ec3n thu00ec lu0129nh vu1ef1c chu1ed1ng hu00e0ng giu1ea3 vu00e0 bu1ea3o vu1ec7 thu01b0u01a1ng hiu1ec7u cu00e0ng u0111u01b0u1ee3c chu00fa tru1ecdng tu0103ng cu01b0u1eddng. Vu00ec vu1eady VATAP cu1ea7n tiu1ebfp tu1ee5c nu00e2ng cao hiu1ec7u quu1ea3 vu00e0 hou1ea1t u0111u1ed9ng cu1ee7a Hiu1ec7p hu1ed9i, khu1eafc phu1ee5c nhu1eefng tu1ed3n tu1ea1i hu1ea1n chu1ebf u0111u1ec3 hou00e0n thu00e0nh tu1ed1t chu1ee9c nu0103ng, nhiu1ec7m vu1ee5 u0111u01b0u1ee3c giao. "Tinh thu1ea7n u0111u1ea1i hu1ed9i lu00e0 tu1ed5 chu1ee9c u0111u00e1nh giu00e1, chu1ec9 ra khuyu1ebft u0111iu1ec3m u0111u1ec3 khu1eafc phu1ee5c, tru00ean cu01a1 su1edf u0111u1ec1 ra phu01b0u01a1ng hu01b0u1edbng lu00e0m tu1ed1t hu01a1n vào nhiu1ec7m ku1ef3 tu1edbi cu0169ng nhu01b0 Hiu1ec7p hu1ed9i cu00f3 thu1ec3 u0111u1ea1t u0111u01b0u1ee3c nhiu1ec1u thu00e0nh tu00edch vào cu00f4ng tu00e1c chu1ed1ng hu00e0ng giu1ea3, bu1ea3o vu1ec7 thu01b0u01a1ng hiu1ec7u," u00f4ng Tu1ea1 Tu1ea5n nhu1ea5n mu1ea1nh. u00d4ng Nguyu1ec5n Viu1ebft Hu01b0ng, Tu1ed5ng biu00ean tu1eadp Tu1ea1p chu00ed Thu01b0u01a1ng hiu1ec7u & Su1ea3n phu1ea9m giu1eef chu1ee9c Phu00f3 Chu1ee7 tu1ecbch Hiu1ec7p hu1ed9i VATAP khu00f3a V. Trong chu01b0u01a1ng tru00ecnh lu00e0m viu1ec7c, u0110u1ea1i hu1ed9i u0111u00e3 tu1ed5 chu1ee9c thu1ea3o luu1eadn, gu00f3p u00fd kiu1ebfn vu00e0o Bu00e1o cu00e1o tu1ed5ng ku1ebft vu00e0 phu01b0u01a1ng hu01b0u1edbng, nhiu1ec7m vu1ee5 nhiu1ec7m ku1ef3 2020-2025 cu1ee7a Hiu1ec7p hu1ed9i; Thu1ea3o luu1eadn, biu1ec3u quyu1ebft vu00e0 thu00f4ng qua nhu1eefng nu1ed9i dung quan liêu tru1ecdng trong Du1ef1 thu1ea3o su1eeda u0111u1ed5i, bu1ed5 sung u0110iu1ec1u lu1ec7 Hiu1ec7p hu1ed9i VATAP. u0110u1ea1i hu1ed9i u0111u00e3 bu1ea7u Ban chu1ea5p hu00e0nh khu00f3a mu1edbi gu1ed3m 37 thu00e0nh viu00ean vu00e0 Ban kiu1ec3m tra gu1ed3m 3 thu00e0nh viu00ean. Ban chu1ea5p hu00e0nh hu1ecdp phiu00ean thu1ee9 nhu1ea5t bu1ea7u Ban Thu01b0u1eddng vu1ee5, Chu1ee7 tu1ecbch, cu00e1c Phu00f3 chu1ee7 tu1ecbch, Tu1ed5ng thu01b0 ku00fd. Ku1ebft quu1ea3 u0110u1ea1i hu1ed9i u0111u00e3 bu1ea7u u00f4ng Nguyu1ec5n u0110u0103ng Sinh lu00e0m Chu1ee7 tu1ecbch Hiu1ec7p hu1ed9i Chu1ed1ng hu00e0ng giu1ea3 vu00e0 Bu1ea3o vu1ec7 thu01b0u01a1ng hiu1ec7u khu00f3a V cu00f9ng 8 Phu00f3 Chu1ee7 tu1ecbch Hiu1ec7p hu1ed9i vu00e0 bu00e0 Tru1ea7n Hu01b0u01a1ng Giang u0111u01b0u1ee3c bu1ea7u giu1eef chu1ee9c Tu1ed5ng thu01b0 ku00fd. PV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *