Tư tưởng hồ chí minh về cuộc chiến tranh nhân dân (CTND) là sự việc vận dụng tổng hợp truyền thống đánh giặc duy trì nước của cha ông cùng quy luật chiến tranh cách mạng bảo đảm an toàn Tổ quốc, nhằm mục đích huy động về tối đa mức độ mạnh, đưa hóa lực lượng cho trận chiến đấu kháng lại quân địch xâm lược có tiềm lực hơn hẳn. Đó cũng là việc vận dụng sáng chế Chủ nghĩa Mác-Lênin vào trong thực tế cách mạng Việt Nam.


Ngay sau giải pháp mạng mon Tám thành công (năm 1945), tổ chức chính quyền cách mạng bắt đầu được thành lập đứng trước tình núm "ngàn cân nặng treo tua tóc". Và một lúc biện pháp mạng nước ta phải đương đầu với tương đối nhiều kẻ thù, nhiều lực lượng xâm lược tất cả tiềm lực mạnh dạn hơn ta gấp những lần. Tuy mỗi kẻ thù toan tính một planer riêng tuy thế chúng đầy đủ thống tốt nhất một mục tiêu là tàn phá quân đội và chính quyền cách mạng Việt Nam. Trong toàn cảnh đó, bốn tưởng khởi nghĩa khí giới toàn dân đã có Hồ Chí Minh cách tân và phát triển thành tứ tưởng CTND. Có thể hiểu tư tưởng CTND theo tứ tưởng sài gòn theo nhị góc độ: Đây là trận chiến tranh được tiến hành bởi cục bộ nhân dân với là trận đánh tranh nhằm bảo vệ lợi ích của nhân dân, mang lại cho dân chúng độc lập, từ do, hạnh phúc, thống nhất, hòa bình... Theo hồ nước Chí Minh, CTND tại một nước vừa bay khỏi chế độ thuộc địa nửa phong kiến với nền kinh tế tài chính kém vạc triển, kháng lại trận chiến tranh xâm lược của những nước tư phiên bản phát triển phải triển khai theo phương châm: "Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh".

Toàn dân theo tứ tưởng tp hcm là toàn cục nhân dân Việt Nam, không khác nhau giai cấp, dân tộc, tôn giáo, đảng phái, giới tính... Chủ tịch Hồ Chí Minh mang đến rằng, biện pháp mạng là việc nghiệp của quần bọn chúng nên phải dựa chắc vào dân, coi dân là gốc, là nguồn cội của sức mạnh. Trong tao loạn chống thực dân Pháp, quản trị Hồ Chí Minh khẳng định: Cuộc loạn lạc của ta là cuộc binh đao toàn dân, buộc phải động viên toàn dân và vũ trang toàn dân. Do thế, "Bất kỳ bọn ông, bọn bà, ngẫu nhiên người già, bạn trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người vn thì phải vực dậy đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc"; tiến hành đánh địch bởi mọi sản phẩm vũ khí, phương tiện đi lại với lòng tin "Ai gồm súng dùng súng. Ai gồm gươm sử dụng gươm, không tồn tại gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc". Trong cuộc binh đao chống Mỹ, cứu vớt nước, chưng Hồ kêu gọi: "31 triệu đồng bào ta ở cả 2 miền... Bắt buộc là 31 triệu chiến sĩ quả cảm diệt Mỹ".

*
*
*
*
Dân quân xã Chiềng Sinh (huyện Tuần Giáo, tỉnh giấc Điện Biên) huấn luyện và giảng dạy bắn súng. Ảnh: DƯƠNG HÀ.

Chủ tịch sài gòn cho rằng, muốn đánh chiến thắng những đối thủ hung bạo, táo bạo hơn ta gấp nhiều lần về ghê tế, quân sự, kỹ thuật và công nghệ, chúng ta phải triển khai chiến tranh toàn diện, vào đó mỗi cá nhân dân Việt Nam, ngẫu nhiên già trẻ, gái trai, ngẫu nhiên giàu nghèo, lớn nhỏ tuổi đều buộc phải trở thành chiến sỹ đấu tranh trên chiến trận quân sự, thiết yếu trị, gớm tế, văn hóa, nước ngoài giao; kết hợp nghiêm ngặt giữa đấu tranh quân sự chiến lược với đấu tranh chính trị, tranh đấu ngoại giao, rước đấu tranh quân sự chiến lược là nhà yếu, là thẳng quyết định. Trong trận chiến tranh toàn diện, những mặt trận bao gồm trị, quân sự, kinh tế, nước ngoài giao, văn hóa... Không khi nào tách rời nhau mà luôn luôn tác động, hỗ trợ lẫn nhau.

Nắm vững quy cơ chế của cuộc chiến tranh cách mạng và kinh nghiệm tay nghề chống giặc ngoại xâm của dân tộc, quản trị Hồ Chí Minh khẳng định: "Kháng chiến nên trường kỳ, bởi vì đất ta hẹp, dân ta ít, vn nghèo, ta phải sẵn sàng lâu dài". Đánh lâu dài là do đối sánh tương quan so sánh lực lượng ban sơ giữa ta và địch, địch phụ thuộc vào thế táo tợn về quân sự, kinh tế để tiến hành đánh nhanh, thắng nhanh; ta cần trường kỳ binh đao để tránh nắm mạnh thuở đầu của địch với có thời hạn chuyển hóa lực lượng từ yếu thành mạnh mẽ để chiến thắng địch.

Trong lãnh đạo, chỉ huy cách mạng nói chung và lãnh đạo chiến tranh nói riêng, quản trị Hồ Chí Minh luôn luôn nắm chắc thực trạng để phân tích viên diện trong nước và trên nỗ lực giới, đánh giá đúng so sánh lực lượng thân ta và địch trong từng quá trình của cách mạng và chiến tranh, tự đó đề ra chiến lược, sách lược đúng mực để lãnh đạo cuộc kháng mặt trận kỳ, tranh thủ thời cơ giành thành công từng bước, tiến cho tới giành chiến thắng cuối cùng.

Trong cuộc loạn lạc chống thực dân Pháp, quản trị Hồ Chí Minh cùng Đảng ta nhà trương trường kỳ kháng chiến, vừa hành động vừa cải tiến và phát triển lực lượng, tích lũy tay nghề để đầy đủ sức vượt qua chiến lược đánh nhanh, thắng cấp tốc của địch. Trong cuộc đao binh chống Mỹ, cứu giúp nước, Đảng ta một lần tiếp nữa lại đặt ra chiến lược đánh lâu bền hơn với lời kêu gọi của quản trị Hồ Chí Minh: "Chiến tranh rất có thể kéo lâu năm 5 năm, 10 năm, hai mươi năm hoặc lâu dài nữa. Hà Nội, hải phòng đất cảng và một trong những thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân vn quyết ko sợ! không có gì quý hơn độc lập, tự do".

Trong các cuộc kháng chiến, hồ nước Chí Minh luôn luôn chủ trương xuất bản lực lượng vũ trang bố thứ quân có tác dụng nòng cốt mang lại toàn dân tiến công giặc, đó là: quân nhân chủ lực, bộ đội địa phương với dân quân du kích. Đây là vẻ ngoài tổ chức sáng tạo, thích hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam, phù hợp với thẩm mỹ quân sự và giải pháp đánh của CTND Việt Nam, nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân tộc bản địa cho chiến tranh.

Bộ đội chủ lực là lực lượng giữ địa chỉ chiến lược quan trọng đặc biệt trong chiến đấu vũ trang, chiến tranh cách mạng, là lực lượng cơ động đánh địch trên chiến trường cả nước, "lo đánh rất nhiều trận lớn để tiêu diệt chủ lực của địch. Phải hỗ trợ tổ chức và huấn luyện bộ nhóm địa phương với dân quân du kích". Quân nhân địa phương là một thành phần của quân team thường trực, lực lượng nòng cột trong đấu tranh vũ trang và CTND ở địa phương; cùng với cỗ đội nòng cốt và dân quân, tự vệ tiêu diệt, tiêu hao lực lượng địch, đảm bảo Đảng, chủ yếu quyền, đoàn thể với nhân dân địa phương. Dân binh du kích, từ vệ là lực lượng vũ khí quần chúng rộng khắp, tham gia tấn công địch trên chỗ, đảm bảo xóm làng, đường phố, đóng góp phần tiêu hao lực lượng địch, giam chân, phân tán, chia giảm địch, làm cho chúng mệt mỏi, đui mù mù, đói khát với suy yếu.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò đặc trưng của hậu phương chiến tranh-nhân tố liên tiếp quyết định thắng lợi của chiến tranh, chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò to lớn của hậu phương trong CTND ngơi nghỉ Việt Nam. Hậu phương là địa điểm đứng chân của lực lượng biện pháp mạng trong buổi đầu, địa điểm giữ gìn và cải cách và phát triển lực lượng, nơi cung cấp sức người, mức độ của mang đến chiến tranh, nơi kiến thiết và phạt triển chính sách mới, là cơ sở chủ yếu trị kiên cố trong chiến tranh. Trong xây dựng hậu phương chiến tranh, chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu xây dựng toàn vẹn các mặt chính trị, ghê tế, văn hóa… vào đó, Người đặc biệt quan trọng coi trọng gây ra "thế trận lòng dân" vững vàng chắc. Desgin hậu phương gắn liền với xây dựng chế độ mới, làm cho nhân dân thấy rõ tính ưu việt của cơ chế mới, thông qua đó càng khơi dậy lòng niềm nở cách mạng, ý thức từ giác cùng niềm tin tuyệt đối hoàn hảo của quần chúng với Đảng, với biện pháp mạng.

Chủ tịch hồ nước Chí Minh luôn luôn nhấn mạnh dạn tự lực cánh sinh, phân phát huy tinh thần độc lập, từ bỏ chủ, duy trì vững chủ động trong chiến tranh. Trường đoản cú lực cánh sinh là phụ thuộc vào sức bản thân là chính, cả sức mạnh vật hóa học và lòng tin của toàn thể dân tộc Việt Nam. Tín đồ khẳng định: "Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập". Trong tình dục quốc tế, sự giúp sức của nước khác thường kèm theo điều kiện nhất định, ví như không cẩn thận sẽ dẫn đến sự phụ thuộc. Mặc dù nhiên, từ bỏ lực cánh sinh theo sài gòn không đồng nghĩa tương quan với tự xa lánh mình mà vẫn tìm phần lớn sự góp đỡ, hợp tác và ký kết với nước khác trên niềm tin độc lập, từ chủ.

Những nội dung của tư tưởng hồ chí minh về CTND là cơ sở, nền tảng hình thành đường lối, nghệ thuật quân sự của Đảng-một trong những nhân tố quyết định thành công quân sự to béo của bí quyết mạng Việt Nam. Trước những biến động của tình hình thế giới, quanh vùng và vào nước thuộc những cải tiến và phát triển mới của hình thái cuộc chiến tranh tương lai, họ cần tiếp tục nghiên cứu, áp dụng và cải tiến và phát triển tư tưởng tp hcm về CTND, đáp ứng yêu cầu xây dựng và đảm bảo Tổ quốc trong tình trạng mới.