Journal trong kế toán là gì

Hình thức kế toán tài chính Nhật kí bình thường (tiếng Anh: General Journal) là hiệ tượng kế toán mà những nghiệp vụ ghê tế, tài thiết yếu phát sinh đều nên được ghi vào sổ Nhật kí theo trình tự thời gian phát sinh cùng theo nội dung kinh tế của nhiệm vụ đó.Bạn vẫn xem: Journal trong kế toán là gì
*

Hình thức kế toán tài chính Nhật kí thông thường (General Journal)

Hình thức kế toán tài chính Nhật kí chung trong giờ đồng hồ Anh là General Journal.

Các loại sổ sách kế toán sử dụng

Sổ Nhật kí

Sổ Nhật kí dùng để làm ghi chép những nghiệp vụ tài chính phát sinh trong từng kì kế toán với trong một niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ giới tính đối ứng với các tài khoản của nghiệp vụ đó

Các loại sổ Nhật kí

Thông thường, các nghiệp vụ sẽ tiến hành ghi vào sổ Nhật kí chung.

Với các mục đích riêng biệt theo yêu mong quản lí, kế toán tài chính sẽ kiến thiết các sổ Nhật kí sệt biệt:

1. Nhật kí cài đặt hàng: ghi chép việc mua sắm chịu của sản phẩm hàng hóa dùng làm bán

2. Nhật kí hàng sở hữu trả lại và áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng mua: ghi chép việc mua sắm và chọn lựa để cung cấp nhưng trả lại mang đến nhà hỗ trợ hoặc giảm ngay hàng muado quality kém, mất phẩm chất hay là không đúng qui cách theo nguyên tắc trong thích hợp đồng tởm tế

3. Nhật kí cung cấp hàng: Ghi chép việc bán chịu các sản phẩm hàng hóa

4. Nhật kí hàng cung cấp bị trả lại và giảm ngay hàng bán: ghi chép hàng buôn bán bị trả lại và giảm ngay hàng bándo unique kém, mất phẩm chất hay là không đúng qui cách theo chính sách trong hợp đồng tởm tế

5. Nhật kí thu tiền: Ghi chép tất cả các phù hợp đồng thu tiền

6. Nhật kí chi tiền: Ghi chép tất cả các vừa lòng đồng bỏ ra tiền

Sổ Cái

Sổ Cáidùng nhằm ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào từng kì kế toán và trong một niên độ kế toán theo thông tin tài khoản kế toán

Sổ kế toán đưa ra tiết

Sổ kế toán đưa ra tiếtdùng để ghi chép các nghiệp vụ tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng người sử dụng kế toán rất cần được theo dõi cụ thể theo yêu ước quản lí

Mối quan hệ nam nữ giữa sổ Nhật kí với sổ Cái

Sau khi vẫn ghi chép những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào sổ Nhật kí chung, kế toán thực hiện chuyển số liệu từ bỏ sổ Nhật kí tầm thường sang sổ Cái. Quy trình vào sổ cái được diễn ra theo 4 bước:

1. Tìm kiếm trong sổ cái cá thông tin tài khoản được ghi Nợ trong Nhật kí chung

2. Biên chép ngày tháng phù hợp với Nhật kí phổ biến vào cột ngày tháng

3. Ghi chép đối chiếu chuyển sổ

- bên trên cột tham chiếu của sổ Nhật kí chung: Ghi số hiệu tài khoản vừa mới được chuyển sổ để tiếp tục quá trình chuyển số nếu như bị cách biệt đột ngột

- trên cột tham chiếu của sổ Cái: Ghi số trang nhật kí đã ghi chép nhiệm vụ để dễ ợt tham khảo khi cần thiết, do trên sổ cái không tồn tại diễn giải chi tiết cho những số liệu này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *