Khoảng Cách Giữa 2 Nút Sóng Liên Tiếp

*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Trên một tua dây lũ hồi đang xuất hiện sóng giới hạn với tần số 50Hz, fan ta thấy khoảng cách giữa nhì nút sóng tiếp tục là 20cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A.20 cm/s.

B. đôi mươi m/s.

C. 10 m/s.

D. 10 m/s.


*

*

Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó gồm câu trả lời mà các bạn cần!

Trên một tua dây bọn hồi đang có sóng giới hạn với tần số 50 Hz, bạn ta thấy khoảng cách giữa nhì nút sóng liên tiếp là đôi mươi cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 20 cm/s

B. 20 m/s

C. 10 m/s

D. 10 m/s


Một gai dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu thắt chặt và cố định đang tất cả sóng dừng. Tần số sóng trên dây là f = trăng tròn Hz. Tốc độ truyền sóng là đôi mươi m/s. Số điểm nút cùng số điểm bụng sóng bên trên dây là: A. 4 nút, 3 bụng B. 3 nút, 2 bụng C. 3 nút, 3 bụng D. 2 nút, 2...

Một tua dây bọn hồi nhiều năm 100 centimet với nhì đầu thắt chặt và cố định đang bao gồm sóng dừng. Tần số sóng bên trên dây là f = trăng tròn Hz. Vận tốc truyền sóng là 20 m/s. Số điểm nút và số điểm bụng sóng trên dây là:

A. 4 nút, 3 bụng

B. 3 nút, 2 bụng

C. 3 nút, 3 bụng

D. 2 nút, 2 bụng


Đáp án B

+ Điều kiện để có sóng dừng với nhì đầu cố định và thắt chặt l = n v 2 f với n là số bó sóng trên dây.

⇒ n = 2 l f v = 2 ->có 2 bụng với 3 nút


Một tua dây bầy hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định với nhì đầu là nút sóng. Bên trên dây, năm điểm nút liên tiếp cách nhau 40 cm. Biết khoảng thời gian giữa hai lần tiếp tục dây doạng thẳng là 0,5 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là A. 15 cm/s B. 10 cm/s C. Trăng tròn cm/s D. 25...

Một tua dây đàn hồi căng ngang, đang sẵn có sóng dừng định hình với nhị đầu là nút sóng. Trên dây, năm điểm nút tiếp tục cách nhau 40 cm. Biết khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục dây choạng thẳng là 0,5 s. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là

A. 15 cm/s

B. 10 cm/s

C. 20 cm/s

D. 25 cm/s


Một tua dây bọn hồi căng ngang, đang xuất hiện sóng dừng bất biến với hai đầu là nút sóng. Bên trên dây, năm điểm nút liên tục cách nhau 40 cm. Biết khoảng thời hạn giữa nhì lần tiếp tục dây giạng thẳng là 0,5 s. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là A. 20 cm/s B. 15 cm/s C. 10 cm/s D. 25...

Một sợi dây bầy hồi căng ngang, đang sẵn có sóng dừng định hình với nhì đầu là nút sóng. Bên trên dây, năm điểm nút tiếp tục cách nhau 40 cm. Biết khoảng thời gian giữa nhì lần thường xuyên dây choãi thẳng là 0,5 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. trăng tròn cm/s

B. 15 cm/s

C. 10 cm/s

D. 25 cm/s


Đo vận tốc truyền sóng bên trên một tua dây bọn hồi bằng cách bố trí thí nghiệm làm sao để cho có sóng ngừng trên dây. Tần số sóng hiển thị trên sản phẩm công nghệ phát tần số f = 120 Hz, khoảng cách giữa 3 nút sóng liên tục là trăng tròn cm. Kết quả đo vận tốc truyền sóng bên trên dây là: A. 16 m/s B. 120 m/s. C. 12 m/s. D. 24...

Đo vận tốc truyền sóng trên một gai dây bọn hồi bằng phương pháp bố trí thí nghiệm làm sao cho có sóng ngừng trên dây. Tần số sóng hiển thị trên thiết bị phát tần số f = 120 Hz, khoảng cách giữa 3 nút sóng liên tiếp là 20 cm. Hiệu quả đo vận tốc truyền sóng trên dây là:

A. 16 m/s

B. 120 m/s.

C. 12 m/s.

D. 24 m/s.


Đáp án D

+ khoảng cách giữa 3 nút sóng liên tiếp là λ = đôi mươi c m cm.

→ tốc độ truyền sóng v = λ f = 24 m / s m/s


Đo vận tốc truyền sóng bên trên một sợi dây đàn hồi bằng phương pháp bố trí thí nghiệm làm thế nào để cho có sóng giới hạn trên dây. Tần số sóng hiển thị trên vật dụng phát tần số f = 120 Hz, khoảng cách giữa 3 nút sóng tiếp tục là trăng tròn cm. Hiệu quả đo vận tốc truyền sóng bên trên dây là: A. 16 m/s. B.120 m/s. C. 12 m/s. D. 24...

Đo vận tốc truyền sóng bên trên một tua dây lũ hồi bằng cách bố trí thí nghiệm làm sao cho có sóng dừng trên dây. Tần số sóng hiển thị trên lắp thêm phát tần số f = 120 Hz, khoảng cách giữa 3 nút sóng thường xuyên là trăng tròn cm. Hiệu quả đo tốc độ truyền sóng bên trên dây là:

A. 16 m/s.

B.120 m/s.

C. 12 m/s.

D. 24 m/s.


Quan gần cạnh sóng ngừng trên một tua dây bầy hồi, tín đồ ta đo được khoảng cách giữa 5 nút sóng tiếp tục là 100 cm. Biết tần số của sóng truyền bên trên dây là 100 Hz, vận tốc truyền sóng bên trên dây là A. 50 m/s B.100 m/s C.25 m/s D.75...

Quan sát sóng dừng trên một tua dây đàn hồi, người ta đo được khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tục là 100 cm. Biết tần số của sóng truyền bên trên dây là 100 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là

A. 50 m/s

B.100 m/s

C.25 m/s

D.75 m/s


Trên một tua dây lũ hồi lâu năm 1,6 m hai đầu cầm cố định, đang có sóng dừng. Biết tần số của sóng là đôi mươi Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là 4 m/s. Số bụng sóng bên trên dây là

A. 15

B. 32

C. 8

D. 16


Trên một sợi dây lũ hồi lâu năm 1,6 m nhị đầu gắng định, đang sẵn có sóng dừng. Biết tần số của sóng là 20 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Số bụng sóng trên dây là

A. 15.

B. 32.

C. 8.

D. 16.


tất cả Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *