A. Vùng núi cổ A-pa-lát.Bạn đã xem: khu vực vực đựng nhiều đồng vàng và quặng nhiều kim ở bắc mĩ là

B. Vùng núi trẻ con Coóc-đi-e.

C. Đồng bởi Trung tâm.

D. Khoanh vùng phía Nam hồ nước Lớn.


*

Vùng hệ thống núi trẻ em Cooc-di-e nằm tại vị trí phía Tây của Bắc Mĩ là khu vực vực đựng nhiều đồng, vàng với quặng đa kim. Chọn: B.


*

Câu 1: Chiếm diện tích s lớn độc nhất ở Bắc Mĩ là hình trạng khí hậu:

A. Cận nhiệt đới.

B. Ôn đới.

C. Hoang mạc.

D. Hàn đới.

Câu 2: Đặc điểm không đúng với nhiệt độ Bắc Mĩ:

A. Phân hóa nhiều dạng

B. Phân hoá theo chiều bắc-nam

C. Phân hoá theo chiều Tây Đông

D. đa số lãnh thổ khô, nóng

Câu 3: Ở Bắc Mỹ, có mấy khu vực địa hình:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4: Địa hình Bắc Mĩ theo vật dụng tự từ Tây thanh lịch Đông lần lượt, có:

A. Núi trẻ, núi cổ, đồng bởi lớn.

B. Đồng bằng lớn, núi trẻ, núi cổ.

C. Núi cổ, đồng bởi lớn, núi trẻ.

D. Núi trẻ, đồng bởi lớn, núi già.

Câu 5: khu vực đựng nhiều đồng, vàng và quặng nhiều kim ngơi nghỉ Bắc Mĩ là:

A. Vùng núi cổ A-pa-lát.

B. Vùng núi con trẻ Coóc-đi-e.

C. Đồng bởi Trung tâm.

D. Quanh vùng phía Nam hồ nước Lớn.

Câu 6: hệ thống núi Cooc-đi-ê nằm tại phía tây bắc Mĩ và chạy theo hướng:

A. Đông- Tây.

B. Bắc- Nam.

D. Đông Bắc- Tây Nam.

Câu 7: cho thấy thêm hệ thống Cooc-đi-e nằm tại phía nào của Bắc Mĩ?

A. Đông

B. Tây

C. Nam

D. Bắc

Câu 8: Sự khác biệt về khí hậu giữa phần tây và số đông kinh tuyến 1000 T là do:

A. Vị trí

B. Khí hậu

C. Địa hình

D. Ảnh hưởng các dòng biển

Câu 9: Miền núi Cooc-đi-e cao trung bình:

A. 1000-2000m

B. 2000-3000m

C. 3000-4000m

D. Trên 4000m

Câu 10: Theo sự phân hóa bắc nam các kiểu khí hậu ở Bắc Mĩ là:

A. Loại khí hậu bờ tây lục địa, hình dạng khí hậu lục địa, dạng hình khí hậu bờ đông lục địa.

B. Thứ hạng khí hậu hàn đới, vẻ bên ngoài khí hậu ôn đới, thứ hạng khí hậu nhiệt độ đới.

C. Mẫu mã khí hậu bờ tây lục địa, kiểu dáng khí hậu lục địa, kiểu dáng khí hậu nhiệt độ đới.

D. Hình trạng khí hậu hàn đới, hình dạng khí hậu ôn đới, dạng hình khí hậu núi cao.

Câu 11 : Hai khoanh vùng thưa dân tốt nhất Bắc Mĩ là:

A. Alaxca cùng Bắc Canada.

B. Bắc Canada và Tây Hoa Kỳ.

C. Tây Hoa Kì với Mê-hi-cô.

D. Mê-hi-cô và Alaxca.

Câu 12: các đô thị bên trên trên 10 triệu dân ở Bắc Mĩ là:

A. Niu-I-ooc, Mê-hi-cô city và Lốt-An-giơ-lét.

B. Niu-I-ooc, Mê-hi-cô thành phố và Xan-di-a-gô.

C. Niu-I-ooc, Lốt-An-giơ-lét với Xan-di-a-gô.

D. Lốt-An-giơ-lét, Mê-hi-cô city và Si-ca-gô.

Câu 13: Nền nntt Bắc Mỹ không có hạn chế:

A. Giá thành cao.

B. Các phân hóa học, dung dịch hóa học.

C. Ô lây nhiễm môi trường.

D. Nền nntt tiến tiến

Câu 14: Trên các sơn nguyên của Mê-hi-cô, quanh đó chăn nuôi con vật lớn, bạn ta còn trồng:

A. Ngô và những cây công nghiệp sức nóng đới.

B. Lúa gạo và các cây công nghiệp cận nhiệt đới.

D. Cây hoa màu và cây công nghiệt ôn đới.

Câu 15: Sản xuất nông nghiệp & trồng trọt vùng Bắc Mĩ được tổ chức triển khai tiến tiến, không biểu lộ ở: