Đề kiểm tra 15" giờ đồng hồ Anh lớp 6 số 2 tất cả đáp án

Đề kiểm soát 15 phút lần 2 môn tiếng Anh lớp 6 gồm đáp án dưới đây nằm trong bộ đề đánh giá tiếng Anh lớp 6 15 phút năm 2020 vày diendanseovietnam.edu.vn sưu tầm với đăng tải. Bài bác kiểm tra 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 6 gồm đáp án bao hàm nhiều dạng bài xích tập tiếng Anh 6 mới giúp các em ôn tập những kĩ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.1. Write A,B,C or D which best completes the sentences:1. I...... Judo with my friend, Kathy Morgan.A. PlayB. DoC. Have
2. Write the name of the sounds và put these words into the correct groups:uncles- lights- dishes- fridges- cookers- sinks- rooms- couches- watches-posters/s//iz//z/

3. Write the sentences with the cues given1. What/ you/ do/ now? –I/ play chess2. What/ she/ often do/ evening/? – She/ do/ homework
1 - What are you doing now? - I am playing chess.2 - What does she often vị in the evening? - She does her homework.3 - There is a table and two chairs in my rooms.
Trên đó là Đề chất vấn tiếng Anh lớp 6 15 phút số 2 có đáp án. Mời các bạn đọc bài viết liên quan nhiều tư liệu học giỏi Tiếng Anh lớp 6 không giống như: Để học xuất sắc Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến đường Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được update liên tục bên trên diendanseovietnam.edu.vn.
Bên cạnh việc tương tác với diendanseovietnam.edu.vn qua fanpage diendanseovietnam.edu.vn, mời bạn đọc tham gia team học tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 cũng giống như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group bên trên facebook: giờ Anh THCS.
Đề khám nghiệm 15 phút lớp 6 môn tiếng Anh lần 3 năm 2019 - 2020 Đề kiểm soát 15 phút lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh Đề kiểm soát 15 phút lớp 6 môn giờ Anh (2) Đề chất vấn 15 phút lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh lần 1 năm 2019 - 2020 Đề bình chọn 15 phút lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh (1)
*
Đề khám nghiệm 15 phút giờ Anh lớp 6 Unit 3
tiếp thu kiến thức Lớp 6 tiếng Anh lớp 6 giờ Anh lớp 6 Kết nối tri thức tiếng Anh tiếng anh 6
*
giờ Anh diện tích lớn tủ sách Đề thi Đề kiểm soát 15 phút Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 Đề kiểm soát 15 phút lớp 6 môn tiếng Anh
*
Đề kiểm soát 15 phút lớp 6 môn tiếng Anh
Đề soát sổ 15 phút giờ Anh lớp 6 Unit 11: Our greener world Đề chất vấn 15 phút tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our houses in the future Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 9 Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 6 Đề kiểm soát 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 4
*
Đề đánh giá 15 phút tiếng Anh lớp 6 số 2 năm 2020 - 2021
*