Ký quỹ mở lc hạch toán thế nào

Đối với cùng 1 nghiệp vụ phức tạp và dễ xẩy ra tranh chấp như ủy thác nhập khẩu, thì các kế toán xuất nhập khẩu cần được thực sự núm vững những chuyên môn cũng như là nghiệp vụ của chính mình về mảng ủy thác xuất/nhập khẩu trong quy trình tiến hành quá trình từ công đoạn chuẩn bị tài liệu, tổng hợp, kê khai thuế cho tới các cách hạch toán. Trong nội dung bài viết này sẽ cho chính mình biết được kế toán xuất khẩu tiến hành hạch toán về câu hỏi ủy thác nhập khẩu ra sao? bạn đọc thân thiết về việc hạch toán cam kết quỹ mở LC theo Thông tư 200 cũng nên tham khảo bài viết này.

*
Hạch Toán ký Quỹ Mở LC Theo Thông tứ 200

Nghiệp vụ hạch toán nhập vào ủy thác thì chúng ta cần phải biết những quá trình mà một kế toán tài chính xuất nhập khẩu đề xuất làm bao gồm: kê khai và tiến hành nộp các loại thuế, phí của các hàng hóa nhập khẩu; lưu giữ các chứng từ, giấy tờ, hóa đơn, phiếu đóng gói chuyển vận hàng hóa; bảo quản hợp đồng ủy thác nhập khẩu hàng hóa đã ký kết kết với bên xuất khẩu hàng; cất giữ tờ khai hải quan, biên lai nộp thuế… Khi hàng hóa đã giao cho bên giao ủy thác, bên cạch hóa đơn trả hàng thì bện dấn ủy thác phải khởi tạo thêm một hóa 1-1 hoa hồng ủy thác tính theo phần trăm giá trị deals đã thỏa thuận hợp tác từ trước. Cụ thể hơn nữa thì quy trình hạch toán sẽ ra mắt như sau:

Đối Với mặt Nhận Ủy Thác

*
Hạch toán ký kết quỹ mở LC Thông tư 200 – mặt nhận ủy thác

Mở L/C

Khi bên nhận ủy thác đã nhận được được số tiền do bên ủy thác nhập khẩu chuyển đến, kế toán thực hiện mở thư tín dụng L/C (Liên hệ với bank để mở L/C) cho bên ủy thác nhập khẩu:

Nhận chi phí của mặt ủy thác nhập khẩu có thể nhận tiền khía cạnh VND hoặc thừa nhận tiền mặt là nước ngoài tệ thì bí quyết hạch toán như sau:Đối với dìm tiền bởi VND:Nợ TK 111, 112 – tiền mặt, tiền giữ hộ ngân hàngCó TK 338 – đề xuất trả không giống (3388)Đối với nhận tiền bởi ngoại tệ:Nợ TK 1112, 1122Có TK 338 (3388)

Đối với ngôi trường hợp dìm tiền bằng ngoại tệ thì tỷ giá ăn năn đoái sẽ được áp dụng với tỷ giá ăn năn đoán giao ngay tại thời điểm chuyển giao tiền.

Ký quỹ để mở thư tín dụng thanh toán L/C cho deals này, kế toán sẽ triển khai các nghiệp vụ cầm cố, cam kết quỹ, vắt chấp:Nợ TK 244 – nắm cố, cam kết quỹ, ký kết cược (áp dụng tỷ giá hối đoái tại thời gian chuyển tiền) (TT200)Nợ TK 635 (lỗ tỷ giá) hoặc bao gồm TK 515 (lãi tỷ giá)Có TK 111 (1112), 112 (1122) (áp dụng theo tỷ giá ghi sổ)

Khi thừa nhận Hàng Nhập Khẩu

Khi triển khai nhận hàng hóa nhập khẩu, kế toán tài chính sẽ triển khai theo dõi hàng nhấn ủy thác nhập khẩu nhờ vào hệ thống thống trị của kế toán viên, thực hiện lập report tài chủ yếu và thuyết minh report tài chính theo như đúng quy định của pháp luật. Không ghi trên bảng bằng vận kế toán (CĐKT) các quý hiếm hàng thừa nhận ủy thác nhập khẩu.

Khi Xuất Trả mặt hàng Cho bên Giao Ủy Thác

Trả hàng cho mặt ủy thác, kế toán tài chính viên vẫn buộc phải theo dõi thông tin sản phẩm & hàng hóa xuất trên hệ thống cai quản của mình tiến hành lập report tài chính và thuyết minh report tài chính. Không ghi dìm trên bảng CĐKT

Thực hiện nay Nghiệp Vụ giao dịch Ủy Thác Nhập Khẩu

Chuyển khoản ký quỹ L/C sang cho bên chào bán ở nước ngoài:Nợ TK 138 – phải thu không giống (1388) (áp dụng khi bên ủy thác không ứng tiền tải hàng)Nợ TK 338 (trừ vào số tiền mà lại mình đã nhận được được từ bên ủy thác)Có TK 244 (áp dụng tỷ giá lúc ký quỹ) (TT 200)Có TK 515 (nếu lãi về tỷ giá) / Nợ TK 635 (nếu lỗ về tỷ giá)Khi thanh toán cho những người bán ở nước ngoài về số tiền đề nghị trả đến hàng nhập vào ủy thác sau thời điểm trừ đi số tiền đã ký quỹ:Nợ TK 138 – phải thu không giống (1388) (chi tiết bên giao ủy thác) (nếu mặt giao ủy thác không ứng tiền mua sắm và chọn lựa nhập khẩu – tỷ giá thực tế).Nợ TK 338 – yêu cầu trả, yêu cầu nộp không giống (3388) (chi tiết mặt giao ủy thác) (trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác – tỷ giá bán lúc nhấn tiền)Có TK 112 (1122) (theo tỷ giá ghi sổ) (số tiền phải thanh toán thêm không tính tiền đã ký kết quỹ)Nợ TK 635: lỗ tỷ giá chỉ hoặc gồm TK 515: lãi tỷ giáCác một số loại thuế: VAT, thuế TTĐB nếu có, thuế nhập khẩu (các nghiệp vụ này những là nộp hộ cho bên ủy thác):Nợ TK 1388 (lưu ý đề nghị thu lại số tiền đang nộp hộ)Nợ TK 3388 – buộc phải trả khác (chi tiết bên giao ủy thác) (trừ vào số tiền đã nhận của mặt giao ủy thác)Có TK 111, 112

Tính tổn phí Ủy Thác nhập vào Và thuế hóa đơn đỏ Tính Cho tổn phí Hoa Hồng Ủy Thác

Nợ TK 131, 111, 112 – Tổng giá thanh toán giao dịch hàng hóaCó TK 511 ( 5113 ) – lệch giá bán hàngCó TK 3331 – hóa đơn đỏ vat phải nộp

Các Khoản bỏ ra Hộ Khác

Bao bao gồm chi liên quan đến chuyển động nhận uỷ thác nhập vào (phí ngân hàng, mức giá giám định hải quan, đưa ra thuê kho, mướn bãi, đưa ra bốc xếp, chuyển động hàng…), căn cứ các chứng từ bỏ liên quan, ghi:

Nợ TK 1388Có TK 111, 112

Kết thúc giao dịch, tiến hành giám sát chênh lệch giữa các khoản đề nghị thu với khoản đề xuất trả ghi:

Nợ TK 338 – đề xuất trả không giống (3388) (chi tiết bên giao ủy thác)Có TK 138 – đề nghị thu không giống (1388) (chi tiết bên giao ủy thác)

Đối Với bên Giao Ủy Thác Nhập Khẩu

*
Hạch toán ký kết quỹ mở LC theo Thông tứ 200 mặt giao ủy thác nhập khẩu.

Khi trả trước một số tiền ủy thác mua sắm chọn lựa theo phù hợp đồng ủy thác nhập khẩu cho đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu mở L/C, … căn cứ vào bệnh từ liên quan, ghi:

Nợ TK 331 – bắt buộc trả cho tất cả những người bán (chi tiết mang lại từng đơn vị chức năng nhận ủy thác) tất cả TK 111, 112, … Nợ TK 635: lỗ tỷ giá bán (hoặc gồm TK 515: lãi tỷ giá) nếu công ty sử dụng nước ngoài tệ

Khi dấn hàng uỷ thác nhập khẩu do mặt nhận uỷ thác giao trả, kế toán tiến hành như đối với hàng nhập vào thông thường:

Về cực hiếm hàng:Nợ các TK 151, 152,153, 156, 211, 611,… (trị giá bán hàng nhập khẩu theo tỷ giá bán thực tế)Có TK 331 – đề nghị trả người phân phối (đơn vị dìm uỷ thác) (tiền đề xuất trả cho mặt nhận ủy thác)

Khi dìm được thông tin về nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ sệt biệt, thuế BVMT tùy từng sản phẩm từ mặt nhận ủy thác

Nợ những TK 151, 152,153, 156, 211, 611,… gồm TK 333 ( 3332) – Thuế tiêu thụ sệt biệtCó TK 333 ( 3333) – Thuế xuất, nhập vào (chi máu thuế nhập khẩu)Có TK 3338 (33381) – Thuế đảm bảo môi ngôi trường (nếu có)

Về câu hỏi nộp thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu từ bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác ghi dấn số thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu buộc phải nộp:

Nếu thuế GTGT đầu vào của mặt hàng nhập khẩu được khấu trừ:Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332) tất cả TK 3331 – Thuế GTGT cần nộp (33312)Nếu thuế GTGT nguồn vào của sản phẩm nhập khẩu ko được khấu trừ:Nợ những TK 151, 152,153, 156, 211, 611,… bao gồm TK 3331 – Thuế GTGT cần nộp (33312)

Khi nhấn được hội chứng từ nộp thuế của mặt nhận ủy thác, mặt giao ủy thác phản ánh giảm nhiệm vụ với NSNN về những khoản thuế yêu cầu nộp của mặt hàng nhập khẩu

Nợ TK 333 ( 33312, 3332, 3333, 33381): Ghi giảm nghĩa vụ phải nộp NSNN Có các TK 111, 112 (nếu trả tiền ngay lập tức cho mặt nhận ủy thác) gồm TK 3388 – yêu cầu trả, phải nộp khác (đơn vị nhận uỷ thác) (nếu chưa giao dịch thanh toán ngay chi phí thuế của sản phẩm nhập khẩu cho mặt nhận ủy thác) có TK 1388 – nên thu khác (đơn vị nhấn uỷ thác) (ghi sút số tiền sẽ ứng cho bên nhận ủy thác để nộp những khoản thuế của mặt hàng nhập khẩu).

Khi trả tiền cho đơn vị chức năng nhận ủy thác nhập vào về số tiền mặt hàng nhập khẩu với các giá cả liên quan liêu trực tiếp nối hàng nhập khẩu

Nợ TK 331 – đề nghị trả cho những người bán (chi tiết mang lại từng đơn vị chức năng nhận ủy thác) Có các TK 111, 112, …

Phí ủy thác nhập khẩu cần trả đơn vị nhận ủy thác

Nếu thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi:Nợ các TK 151, 152,153, 156, 211, 611,… (giá phí chưa tồn tại thuế GTGT) Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ tất cả TK 331 – yêu cầu trả cho tất cả những người bán (chi tiết mang đến từng đơn vị chức năng nhận ủy thác)Nếu thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ, ghi:Nợ những TK 151, 152,153, 156, 211, 611,… (giá phí bao hàm thuế GTGT) tất cả TK 331 – yêu cầu trả cho những người bán (chi tiết mang đến từng đơn vị chức năng nhận ủy thác).

Khi giao dịch thanh toán bù trừ cho mặt nhận ủy thác

Nợ TK 331 – buộc phải trả cho tất cả những người bán (chi tiết mang đến từng mặt nhận ủy thác): Ghi sút số tiền hàng và những khoản bên nhận ủy thác đã trả hộ) Nợ TK 3388 – bắt buộc trả, bắt buộc nộp không giống (chi tiết mang lại từng mặt nhận ủy thác): Ghi sút số tiền phí, thuế, lệ phí mặt nhận ủy thác đã chi hộ) bao gồm TK 1388 – bắt buộc thu không giống (chi tiết cho từng mặt nhận ủy thác): Ghi giảm số tiền đã ứng trước Có những TK 111, 112: Số còn bắt buộc trả.

Trên trên đây là tổng thể các các bước hạch toán nhập khẩu ủy thác mà những kế toán xuất nhập vào ủy thác đề nghị thực hiện. Cần xem xét những khoản mục nào áp dụng tỷ giá chỉ nào mang đến hợp lý, tính toán cẩn trọng chi tiết với không bỏ qua khoản mục nào nhằm tránh những sai trái kế toán ko đáng tất cả xảy ra. Nếu như khách hàng cảm thấy nhiệm vụ mình bất cập thì mình khuyến khích chúng ta nên tham gia các khóa học nghiệp vụ để bảo đảm an toàn hạn chế không đúng sót.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *