LIÊN XÔ CHỐNG MỸ LÀ GÌ

*

Sau khi provision infra thành công, một bộ source code được viết bằngSaltStacksẽ tự động cài đặt các service như Hbase, mongo, client app lên server.

SaltStack một phần mềm mã nguồn mở, một hệ thống thuộc nhóm Configuration management, viết bằng Python, sử dụng YAML làm ngôn ngữ giao tiếp với người dùng. Chi tiết xin đọc series bài viết

Stack bình dân học vụcùng tác giả

Mỗi khi một phân đà được thành lập, kĩ sư ThienDia lại chạy bộ infra-as-code này bằng Jenkins pipeline để tự động provison và deploy application liên xô chống mỹ, toàn bộ được thực hiện chỉ trong vòng 2 tiếng.

Năm 1989, sau sự kiện bức tườngBerlin, Liên Xô sụp đổ, mọi nguồn tài trợ cho Thiên Địa Hội bị cắt, Liên Xô chống Mỹ gặp khủng hoảng về tài chính. Các kĩ sư đã nhận ra nhược điểm của mô hình deploy trên.

Mỗi một phân đà được thành lập, không kể lớn hay nhỏ, bang chúng dùng nhiều hay ít, đều phải deploy một infra như trên lên cloud, dẫn tới chi phí vô cùng lớn và gây lãng phí. Sau khi phân tích trênAWS Cost Explore, một một năm chi phí cho AWS không dưới 3 triệu $

Sau nhiều đêm OT, ON nghiên cứu, kĩ sư Thiên Địa Hội đã phát triển một kiến trúc mới gọi là Multi-Tenancy.

Multi-Tenant – Multi-tenancy có nghĩa là một phiên bản duy nhất của phần mềm và cơ sở hạ tầng hỗ trợ của nó phục vụ nhiều phân đà. Mỗi phân đà chia sẻ ứng dụng phần mềm Liên Xô chống Mỹ và cũng chia sẻ một cơ sở dữ liệu. Dữ liệu của mỗi phân đà bị cô lập và vẫn vô hình đối với những phân đã khác.

Kiến trúc thực tế rất phức tạp, nhưng diendanseovietnam.edu.vn’s blog sẽ trình bày ý tưởng của kiến trúc này theo cách đơn giản

Thay vì mỗi phân đà có service infra riêng (hbase, elasticsearch..) thì sẽ được sử dụng chung để giảm cost. Các feature của app như forum, chatting sẽ được đóng gói thành Docker container và deploy lên EKS, các bang chúng của phân đà có sẽ truy cập vào theo các domain khác nhau như ở dưới

*

Ngnix hoạt động như một reverse proxy được sử dụng với mục đích sau

Load balancing: giúp điều phối requests tới các servers backend để cân bằng tải, ngoài ra nó còn giúp hệ thống đạt tính sẵn sàng cao khi lỡ không may có server bị ngỏm thì nó sẽ chuyển request tới một server còn sống để thực thi.

Increased Security: Reverse Proxy còn đóng vai trò là một lớp bảo vệ cho các servers backend. Nó giúp cho chúng ta có thể ẩn đi địa chỉ và cấu trúc thực của server backend.

Logging: Tất cả các requests tới các servers backend đều phải đi qua reverse proxy nên việc quản lý log của access tới từng server và endpoint sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc kiểm tra trên từng server một.

Encrypted Connection: Bằng việc mã hóa kết nối giữa client và reverse proxy với TLS, users sẽ được hưởng lợi từ việc mã hóa dữ liệu và bảo mật với HTTPS.

Sau khi kiến trúc Multi tenancy được áp dụng, thiên địa hội đã giảm được cost lên tới 30 – 40 % năm, tiếp tục sự nghiệp Liên Xô Chống Mỹ vĩ đại.

Được biết sau hơn 2 năm sử dụng, kiến trúc Mult tenancy cũng bộc lộ một số nhược điểm, để biết các kĩ sư Thiên Địa đã khắc phục thế nào, đón đọc phần tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *