Lời Bài Hát Nữa Vầng Trăng

Nửa vầng trăng đơn độc trong đêm. Bi lụy nhớ ai trăng rơi trên sông?Cùng sông nước trăng trôi lang thang đi kiếm người thương.Nửa vầng trăng em vị trí phương xa. Nửa nhớ hy vọng anh phía trên ngóng chờ. Chờ em cho với mọi nỗi nhớ đến tròn vầng trăng. Người chỗ nào trăng em lẻ loi?Nỡ quên mau yêu thương ngày nào. Vầng trăng héo úa với nuối tiếc thương cho tình gấp xa. Chỉ với anh tối ôm cô đơn. Ánh trăng non ai phân chia đôi vầng? buồn rơi mãi dẫu tất cả đớn đau vẫn ôm tình em. Ngồi trên đây với trăng tàn lẻ loi. Lòng anh ghi nhớ em chỗ cuối trời. Dù cho em lúc này phôi pha vui tình duyên mới. 1 mình anh ôm lòng đớn đau. Tra cứu em bên dưới trăng khuya khuyết tàn. Lòng anh hy vọng rằng em không quên. Ở chỗ vắng xa anh vẫn chờ.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *