Lông chuột dạng gốc và dạng đột biến

Sau khi quan cạnh bên tranh hình ảnh và những tiêu bản hiển vi hãy điền nội dung cân xứng vào bảng 26 

Bảng 26 : khác nhau dạng hốt nhiên biến với dạng gốc 

Đối tượng

Mẫu quan liêu sát

Kết quả

Dạng gốc

Dạng bất chợt biến

Đột biến chuyển hình thái

Lông chuột

(màu sắc)

 

 

Người

(màu sắc)

 

 

Lá lúa

(màu sắc)

 

 

Thân bông hạt

(hình thái )

 

 

Đột biến đổi NST

Dâu tằm

 

 

Hành tây

 

 

Hành ta

 

 

Dưa hấu

 

 

 

Lời giải chi tiết

Bảng 26 : tách biệt dạng đột biến cùng với dạng gốc 

*

*

*

*

*

Từ khóa

lông chuột dạng gốcdâu tằm dạng gốchành ta đột biếnlông con chuột dạng bỗng nhiên biếnthân bông phân tử lúa bất chợt biếnlông con chuột dạng đột nhiên biến màu sắc sắclá lúa dạng bỗng biếnthân bông phân tử lúa dạng gốchành tây tự dưng biếnlông loài chuột dạng cội và dạng đột nhiên biếndâu tằm dạng đột biếnđột biến cấu tạo nhiễm nhan sắc thể ở dâu tằmlá lúa bị đột biếnhành ta dạng hốt nhiên biếnngười dạng gốclá lúa bỗng dưng biếnđột biến hình tháidâu tằm bỗng biến nhiễm sắc đẹp thểhạt lúa bị chợt biếnhành ta đột biến nhiễm sắc đẹp thểhành tây đột nhiên biến nhiễm nhan sắc thểdâu tằm bỗng biếnlá dâu tằm chợt biến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *