Giai đoạn này có 120 lần ăn uống thẻ, chọn sư phụ là tướng tá bất kì tiếp nối mở hộ phù để chắc chắn là thành công khi ăn thẻ. Ăn full thẻ đỏ để sở hữu chỉ số cao nhất
*
Ăn full thẻ đỏ vào mở tất chiến hạ để đạt chỉ số cao nhất
Ăn 1 thẻ tăng 0,595% khi ăn nhiều 120 thẻ là 71,4% nên không phải bận tâm việc thừa thiếu, ăn uống nhiều nếu cả 3 vòng phần đông là xuất sắc ưu tú – bất phàm thì ok qua tiếp tiến trình 2.
Giai đoạn này đặc biệt nhất là chọn Chức Hệ, skill thì không cần quan tâm. Luyện xong chức không giống như ý thì trùng tu 500v luyện lại
Giai đoạn này còn có 48 click. Việc trước tiên là chọn Hệ mà mình thích luyện, có 4 hệ theo thứ tự như trong hình là Hỗ Trợ, Vật, Chiến, Mưu
*

*

*

Nếu không ra chức hài lòng thì duy tu 500v để luyện lại từ bỏ 71%-100%. Ra đúng chức mong muốn rồi thì chuyển hẳn sang luyện giai đoạn 3 thôi.
Tính phương pháp dịu dàng : học thẻ lam và tím tài nguyên tiêu hao giảm 30%.Tính biện pháp nhút nhát : xác suất kích hoạt thẻ tím tăng 20%Tính cách trí tuệ : thức tỉnh cùng thuộc tính trưởng thành mà thẻ nhận được + 20%Tính bí quyết kiên cường : khi nạp năng lượng thẻ có tỷ lệ k tiêu tốn số lần,cấp càng cao xác suất càng cao.
Như vậy tính phương pháp trí tuệ có 50 lần ăn thẻ ( quanh đó thẻ khả năng và thẻ sự kiện đặc biệt), ăn uống 1 thẻ tăng 2% tiến độ. Những tính giải pháp khác thì bao gồm 60 lần ăn thẻ. 1 thẻ tăng 1,666% tiến độ. Chú ý chỉ nạp năng lượng tím, bao gồm 6 nhiều loại thẻ tím :
Chỉ huy : tế tổ ( 100 thịt + 135 ngọc bội)Chỉ huy trưởng thành : quản lí trị (250 bánh bao + 56 kim lô)Võ : trừng ác ( 27 rượu + 338 trân châu)Võ trưởng thành và cứng cáp : tịnh tu ( 250 bánh bao + 135 ngọc bội)Trí : phượt ( 100 thịt + 338 trân châu)Trí trưởng thành và cứng cáp : thăm hỏi động viên ( 27 rượu + 56 kim lô)
*

Chỉ huy với trí cao: ăn uống 30 ( 25) thẻ tế tổ + 30 (25) thẻ thăm hỏi động viên ( chỉ cần ăn đủ, k cần nạp năng lượng đúng thứ tự) khi đạt 100% ra được chỉ số
Chỉ huy với võ cao: ăn 30 (25) thẻ quản lí trị + 30 ( 25) thẻ tịnh tụ ( chỉ việc ăn đủ, k cần nạp năng lượng đúng lắp thêm tự) khi đạt 100% ra được chỉ số :
Võ và trí cao: nạp năng lượng 30 (25) thẻ trừng ác + 30 (25) thẻ du ngoạn (chỉ cần ăn uống đủ, k cần ăn đúng máy tự) khi đạt 100% ra được chỉ số :
Đối với nhà không tồn tại điều kiện chưa luyện lên đỏ thì ƯU TIÊN nạp năng lượng thẻ sự kiện đặc biệt (thẻ lính) cùng thẻ kĩ năng khi tạo bắt đầu ra trong rất nhiều trường hợp. 2 một số loại thẻ này không tăng % quy trình và không làm mất sự khiếu nại liên kích. Ăn max quân nhân la 35k mẫu 35k này ăn 1 lần cho mãi mãi,sau này lúc luyện lại vẫn còn đó giữ được. Đến đấy là tự chọn skill và chuyển hẳn sang giai đoạn 4
Nếu có đk thì luyện đủ 3 thành tím max hết thì kết thúc các thành tựu chỉ số ngon nhất, nếu không tồn tại điều khiếu nại thì tìm thành tím làm sao và ngừng thành tựu như thế nào + chỉ số vào Chỉ Huy, Võ với Trí tương xứng cho tương xứng là được, hầu hết lấy skill.
Giai đoạn này có 2 năm 8 mùa, 1 mùa 32 điểm hành động các bạn tăng và làm trách nhiệm mùa (hoàn thành bao gồm có hội đào bảo free), không còn thì tạo bắt đầu mùa hoặc hóng qua ngày khắc. Có thể dùng vàng cùng nguyên liệu cải tiến vượt bậc để hoàn thành thành tựu.
Luyện thành tím kết thúc max là 1-2 thành quả (trong 6 thành tích nội chính), thành trắng với xanh lục bao gồm thể chấm dứt 0-1 thành tựu.
6 thanh tựu thì có tổng số 2 chỉ huy, 2 võ và 2 trí3 thành tích thành tím thì cùng điểm trưởng thành và cứng cáp và lính.
Sau khi xong tăng điểm nội chủ yếu sau 2 năm 8 mùa chuyển qua đào bảo để tìm skill, đào bảo bao gồm xác xuất ra skill hoặc nguyên liệu, ở các lượt là bội của 10 (10,20,30..) chắc chắn đào được skill. Đào hết lượt không tính phí chưa ra skill mong muốn thì đào vàng và đào nhanh. Sau khi có skill thì luyện dứt quý tử.
Trên đấy là hướng dẫn về kiểu cách luyện quý tử từ trắng cho tới đỏ tổng hợp, nếu tất cả gì không hiểu chúng ta cứ để lại câu hỏi trong phần comment mình sẽ hướng dẫn nắm thể.

Bài viết liên quan