MẪU BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN MỚI NHẤT

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu Biên bạn dạng kiểm kê tài sản cố định và thắt chặt theo Thông tư 200 và 133 - Mẫu 05-TSCĐ. Biên bản kiểm kê TSCĐ nhằmxác thừa nhận số lượng, quý giá tài sản cố định hiện có, vượt thiếu đối với số kế toán trên cửa hàng đó tăng cường quản lý tài sản cố định và thắt chặt và làm đại lý quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

1. Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo Thông tư 133

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

Bộ phận: ………………

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Thời điểm kiểm kê…… giờ…… ngày…… tháng…… năm……

Ban kiểm kê gồm:

- Ông/Bà………………….. Chức vụ……………….. Đại diện……..….. Trưởng ban

- Ông/Bà………………..….. Chức vụ……………….. Đại diện………….. Ủy viên

- Ông/Bà………………..….. Chức vụ……………….. Đại diện………...... Ủy viên

Đã kiểm kê TSCĐ, tác dụng như sau:

Số TTTên TSCĐMã sốNơi sử dụngTheo sổ kế toánTheo kiểm kêChênh lệchGhi chú
Số lượngNguyên giáGiá trị còn lạiSố lượngNguyên giáGiá trị còn lạiSố lượngNguyên giáGiá trị còn lại
ABCD12345678910
Cộngxxx

Giám đốc(Ghi ý kiến xử lý số chênh lệch)(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)

Kế toán trưởng(Ký, chúng ta tên)

Ngày.....tháng.....năm.....Trưởng Ban kiểm kê(Ký, bọn họ tên)

Tải chủng loại Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông bốn 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu mã Biên bạn dạng kiểm kê tài sản thắt chặt và cố định theo Thông tư 200:

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Thời điểm kiểm kê............giờ.........ngày.........tháng........năm..........Ban kiểm kê gồm:- Ông /Bà ......................Chức vụ.........................Đại diện...................Trưởng ban- Ông /Bà ........................Chức vụ...................Đại diện.........................Uỷ viên- Ông/Bà.........................Chức vụ....................Đại diện..........................Uỷ viênĐã kiểm kê TSCĐ, công dụng như sau:

Số TTTên TSCĐMã sốNơi sử dụngTheo sổ kế toánTheo kiểm kêChênh lệchGhi chú
Số lượngNguyên giáGiá trị còn lạiSố lượngNguyên giáGiá trị còn lạiSố lượngNguyên giáGiá trị còn lại
ABCD12345678910
Cộngxxx

Giám đốc(Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch)(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)

Kế toántrưởng(Ký, bọn họ tên)

Ngày.....tháng.....năm.....Trưởng Ban kiểm kê(Ký, bọn họ tên)

Tải mẫuBiên bản kiểm kê TSCĐtheo Thông tứ 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không thiết lập về được thì rất có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail nghỉ ngơi phần phản hồi bên dưới

Bước 2: giữ hộ yêu cầu vào mail:diendanseovietnam.edu.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ hy vọng tải)

3. Cách lập Biên bản kiểm kê Tài sản cố định:

Góc trên phía bên trái của Biên bạn dạng Kiểm kê TSCĐ ghi rõ tên đơn vị chức năng (hoặc đóng dấu 1-1 vị), bộ phận sử dụng. Việc kiểm kê tài sản thắt chặt và cố định được triển khai theo luật pháp của luật pháp và theo yêu cầu của solo vị. Khi triển khai kiểm kê phải tạo Ban kiểm kê, trong số đó kế toán quan sát và theo dõi tài sản thắt chặt và cố định là thành viên.

Biên phiên bản kiểm kê TSCĐ đề xuất ghi rõ thời gian kiểm kê: (... Giờ đồng hồ ... Ngày ... Tháng ... Năm ...).

Khi thực hiện kiểm kê phải triển khai kiểm kê theo từng đối tượng người sử dụng ghi gia sản cố định.

Dòng “Theo sổ kế toán” địa thế căn cứ vào sổ kế toán tài chính TSCĐ bắt buộc ghi cả 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá chỉ trị còn lại vào cột 1, 2, 3.

Dòng “Theo kiểm kê” căn cứ vào hiệu quả kiểm kê thực tiễn để ghi theo từng đối tượng người tiêu dùng TSCĐ, nên ghi cả 3 chỉ tiêu: số lượng, nguyên giá, giá bán trị còn lại vào cột 4, 5, 6.

Dòng “Chênh lệch” ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu thốn theo 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá bán trị sót lại vào cột 7, 8, 9.

- trên Biên phiên bản kiểm kê TSCĐ yêu cầu phải xác định và ghi rõ tại sao gây ra quá hoặc thiếu hụt TSCĐ, có ý kiến nhận xét và đề nghị của Ban kiểm kê. Biên bản kiểm kê TSCĐ phải gồm chữ ký kết (ghi rõ họ tên) của trưởng phòng ban kiểm kê, chữ cam kết soát xét của kế toán tài chính trưởng và người có quyền lực cao doanh nghiệp duyệt. Phần nhiều khoản chênh lệch về TSCĐ của đơn vị đều phải báo cáo giám đốc công ty xem xét.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *