Cứ vào mỗi thời gian cuối năm, các doanh nghiệp thường tổ chức kiểm kê mặt hàng hoá. Trong lúc kiểm kê, sản phẩm hoá vẫn được đánh giá về cả quality và quý giá thuần rất có thể thu hồi được. Trường hợp hàng hoá kém hóa học lượng, doanh nghiệp phải khởi tạo thủ tục thanh lý sản phẩm tồn kho. Để hàng tồn kho thanh lý được xử lý phù hợp với quy định, hồ nước sơ nhằm tính vào giá thành được trừ. Kế toán Việt Hưng share với các bạn trình tự các bước thực hiện thủ tục thanh lý sản phẩm tồn kho

Tham khảo: Các khóa học thực hành kế toán tại Kế toán Việt Hưng


NỘI DUNG CHÍNH

Thủ tục thanh lý sản phẩm tồn kho

Thủ tục thanh lý mặt hàng tồn kho

*
Bước 1

Trưởng 1-1 vị làm chủ trực tiếp hàng hóa tồn kho có tác dụng Giấy kiến nghị công ty thực hiện thanh lý đối với số hàng hóa trong kho:

Trong giấy đề xuất thanh lý hàng tồn kho bao hàm các nội dung:

Tên hàng hóa cần thanh lýSố lượng bắt buộc thanh lýChất lượng hàng hóaLý bởi vì thanh lý mặt hàng hóa

(Kèm theo giấy đề nghị này là danh sách và số lượng hàng hóa tồn kho được kiểm kê để ban lãnh đạo công ty xem xét)

Giấy kiến nghị thanh lý sản phẩm tồn kho được lập khi trường đơn vị cai quản trực tiếp sản phẩm & hàng hóa tồn kho giữ hộ lên doanh nghiệp để kiến nghị Công ty thực hiện thanh lý so với số hàng hóa tồn trong kho.

Tùy vào cơ cấu, phân công làm chủ của từng doanh nghiệp. Doanh nghiệp xem xét có cần có tác dụng giấy ý kiến đề xuất thanh lý trong bộ văn bản thanh lý hàng tồn kho tốt không.

Bước 2

Công ty tiến hành họp ra đời hội đồng thanh lý sản phẩm tồn kho

Trong biên bạn dạng bao gồm

Thẩm định thực tiễn và định giá hàng hóa tồn khoPhương án thanh lý sản phẩm & hàng hóa tồn kho

Họp hội đồng thanh lý hàng tồn kho sau khi nhận được kiến nghị thanh lý hàng tồn kho của trường 1-1 vị cai quản trực tiếp mặt hàng tồn kho gửi lên Công ty. Họp hội đồng thanh lý để thấy xét hoàn cảnh hàng tồn kho có thực sự rất cần phải thanh lý tuyệt không?

Bước 3

Ra quyết định thành lập và hoạt động Hội đồng thanh lý:

Nội dung quyết định, bao gồm:

Hội đồng thanh lý tất cả những ai?Ai là fan chịu trách nhiệm?Các mặt liên quan bao gồm những ai?

Họp thành lập và hoạt động hội đồng thanh lý và thấy quan trọng phải thanh lý số hàng hóa tồn kho. Thì hội đồng thanh lý sẽ ra ra quyết định thành lập hay là không thành lập.

Bước 4

Hội đồng thanh lý triển khai xác minh với lập biên bản xác nhận hiện trạng tài sản tồn kho (chủng loại, số lượng, hóa học lượng):

Trong biên bạn dạng xác nhận nên ghi rõ:

Ngày, thángHội đồng thanh lý (bao tất cả những ai)Kiểm kê sản phẩm & hàng hóa (tên mặt hàng hóa, số lượng, chất lượng hàng hóa thực tế)

Sau khi thành lập, hội đồng thanh lý sản phẩm tồn kho sẽ thực hiện xác minh thực tế số sản phẩm & hàng hóa tồn kho, kiểm kê cả về số lượng và chất lượng hàng hóa tồn kho cùng lập biên bản xác nhận hiện trạng hàng hóa buộc phải thanh lý.

Bước 5

Hội đồng thẩm định lập Biên phiên bản thẩm định hàng hóa (chủng loại, số lượng, chất lượng. Cách làm thanh lý, giá trị thanh lý….) để trình lên quản trị Hội đồng thành viên/Giám đốc chu đáo và quyết định các phương án thanh lý.

Bước 6

Hội đồng quản lí trị/Giám đốc ra quyết định phê duyệt giải pháp thanh lý mặt hàng tồn kho:

Các thủ tục về ra đời và soát sổ hàng tồn kho được thực hiện. Thì đưa ra quyết định phê duyệt phương pháp thanh lý, trả tất thủ tục thanh lý mặt hàng tồn kho.

Bước 7

Những món đồ có quý giá lớn cần được đưa Đại hội cổ đông quyết định

Kết luận:

Trình tự, giấy tờ thủ tục thanh lý sản phẩm tồn kho của người tiêu dùng không thể thiếu được Hội đồng thanh lý, quá trình kiểm kê mặt hàng tồn kho và ra quyết định phê duyệt phương pháp thanh lý sản phẩm tồn kho.

Các chúng ta có thể căn cứ theo công việc tiến hành như bên trên để thực hiện thanh lý số sản phẩm & hàng hóa tồn kho của chúng ta mình.