Mẫu Giấy Đăng Ký Rút Tiền Mặt Tại Kho Bạc

Chủ nhật,ngày 16 tháng 10 năm 2022
*

*
Trang chủ Giới thiệu Chức năng, nhiệm vụ Tổ chức bộ máy-Quy chế làm việc Danh bạ-Thư điện tử Hướng dẫn nghiệp vụ Bổ trợ tư pháp Công chứng Dịch vụ đấu giá tài sản Hành chính tư pháp Kiểm soát Thủ tục hành chính Phổ biến, giáo dục pháp luật Thanh tra - Giải quyết KNTC Trợ giúp pháp lý Văn bản QPPL - Hỗ trợ pháp lý DN Thống kê Ngành tư pháp Văn phòng Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL Tiếp cận thông tin Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Các ấn phẩm của Sở Tư pháp Thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật Tập san tư pháp Kon Tum Sổ tay nghiệp vụ Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đầu kỳ Tờ gấp phổ biến, giáo dục pháp luật Hỏi đáp pháp luật Tài liệu hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Tài liệu họp, Hội nghị Các tổ chức Bổ trợ tư pháp Tin tức Tin hoạt động Tin chuyên ngành Thông báo Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân Thông tin đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án
*
THỐNG KÊ TRUY CẬP

*
Tổng số người truy cập:
4588259
Số người online: 2

*
*
*
*
*

*
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Theo đó,

1. Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có nhu cầu rút tiền mặt trong một ngày (một hoặc nhiều lần thanh toán) vượt mức quy định dưới đây phải đăng ký với kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản trước ít nhất một ngày làm việc vềsốlượng và thời điểm rút tiền để kho bạc nhà nước có kế hoạch chuẩn bị và cung ứng tiền mặt đầy đủ, kịp thời cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cụ thể:

- Từ 200 triệu đồng trở lên đối với các đơn vị sử dụng dụng ngân sách nhà nước thực hiện giao dịch với kho bạc nhà nước cấp tỉnh.

- Từ 100 triệu đồng trở lên đối với các đơn vị sử dụng dụng ngân sách nhà nước thực hiện giao dịch với kho bạc nhà nước cấp huyện.

2. Các đơn vị sử dụng dụng ngân sách nhà nước đăng ký nhu cầu rút tiền mặt cho từng ngày thanh toán hoặc đăng ký cho nhiều ngày thanh toán khác nhau, song phải nêu rõ sốlượng và thời điểm rút tiền mặt tại từng ngày thanh toán. Việc đăng kýrút tiền mặt với với kho bạc nhà nước được thực hiện theo các hình thức sau:

- Đăng ký bằng văn bản với kho bạc nhà nước (theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư này).

- Đăng kýqua điện thoại với cán bộ có thẩm quyền của KBNN nơi giao dịch (Trưởng phòng Kế toán hoặc người được ủy quyền đối với kho bạc nhà nước cấp tỉnh; Kếtoán trưởng hoặc người được ủy quyền đối với kho bạc nhà nước cấp huyện); Trong trường hợp này, đơn vị phải gửi bổ sung văn bản đăng kýrút tiền mặt khi đến kho bạc nhà nước làm thủ tục thanh toán.

- Đăng ký qua dịch vụ công trên Cổng thông tin kho bạc nhà nước (trường hợp KBNN đã triển khai thủ tục đăng ký rút tiền mặt qua dịch vụ công); trong trường hợp này, đơn vị không phải gửi bổ sung văn bản đăng ký rút tiền mặt.

3. Cuối ngày, cán bộ kho bạc nhà nước nhận đăng ký rút tiền mặt của các đơn vị tổng hợp, báo cáo Giám đốc kho bạc nhà nước hoặc người được ủy quyền phê duyệt; đồng thời, thông báo số lượng và thời gian dự kiến rút tiền mặt tại ngân hàng cho ngân hàng thương mại nơi kho bạc nhà nước mở tài khoản. Các đơn vị kho bạc nhà nước phải mở sổ theo dõi việc đăng ký rút tiền mặt của các đơn vị sử dụng kho bạc nhà nước theo Mẫu 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Trường hợp đơn vị sử dụng dụng ngân sách nhà nước thực hiện giao dịch với kho bạc nhà nước cấp huyện đăng ký rút tiền mặt ngay trong ngày làm việc tại ngân hàng thương mại nơi kho bạc nhà nước cấp huyện mở tài khoản đối với những khoản chi phải đăng ký rút tiền mặt theo quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc trường hợp khoản chi không thuộc mức phải đăng ký rút tiền mặt tại kho bạc nhà nước cấp huyện, song đơn vị có nhu cầu rút tiền mặt tại ngân hàng thương mại nơi kho bạc nhà nước cấp huyện mở tài khoản, thì sau khi kiểm soát chi dụng ngân sách nhà nước và kiểm soát thanh toán bằng tiền mặt theo chế độ quy định, kho bạc nhà nước cấp huyện chuyển chứng từ rút tiền mặt theo phương thức điện tử đến ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản để đơn vị sử dụng dụng ngân sách nhà nước thực hiện lĩnh tiền mặt tại ngân hàng thương mại theo quy trình quy định tại Điều 8 Thông tư này.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *