Mẫu sổ cái theo hình thức chứng từ ghi sổ theo thông tư 200

*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn phương pháp ghi sổ kế toán theo hiệ tượng Chứng tự ghi sổ, trình từ bỏ ghi sổ theo hình thức kế toán bệnh từ ghi sổ. Công việc hàng ngày hoặc định kỳ, cuối tháng phải làm trên Sổ Chứng từ ghi sổ

1. Nguyên tắc ghi sổ theo hiệ tượng Chứng trường đoản cú ghi sổ:

- địa thế căn cứ trực tiếp nhằm ghi sổ kế toán tài chính tổng thích hợp là “Chứng từ bỏ ghi sổ”. Bài toán ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm:

+ Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký bệnh từ ghi sổ;

+ Ghi theo nội dung tài chính trên Sổ Cái.

- bệnh từ ghi sổ vì chưng kế toán lập trên đại lý từng chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp bệnh từ kế toán thuộc loại, có cùng ngôn từ kinh tế.

- chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu tiếp tục trong từng mon hoặc cả năm (theo số trang bị tự trong Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ) và gồm chứng từ bỏ kế toán gắn kèm, buộc phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán.

+) hình thức kế toán chứng từ ghi sổ tất cả có các loại sổ kế toán sau:

- chứng từ ghi sổ;

- Sổ Đăng ký bệnh từ ghi sổ;

- Sổ Cái;

- những sổ, thẻ kế toán đưa ra tiết.

+) Ưu điểm

- mẫu mã sổ đối chọi giản, dễ dàng ghi chép, thuận lợi cho vấn đề phân công lao động kế toán

+) Nhược điểm

- số lượng ghi chép nhiều, tiếp tục xảy ra hiện tượng kỳ lạ trùng lặp.

- bài toán kiểm tra so sánh số liệu thường được thực hiện vào cuối tháng, vì chưng vậy tin báo thường chậm

2. Sơ đồ ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ:

*

3.Trình từ ghi sổ theo bề ngoài kế toán hội chứng từ ghi sổ:a) Công việc hàng ngày:

- hàng ngày hoặc định kỳ, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp triệu chứng từ kế toán cùng nhiều loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán tài chính lập chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào bệnh từ ghi sổ nhằm ghi vào sổ Đăng ký bệnh từ ghi sổ, tiếp nối được dùng để ghi vào Sổ Cái. Những chứng từ bỏ kế toán sau khoản thời gian làm địa thế căn cứ lập chứng từ ghi sổ được dùng làm ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan.b) Công việc cuối tháng:- Cuối tháng, đề xuất khóa sổ tính ra toàn bô tiền của những nghiệp vụ tởm tế, tài chủ yếu phát sinh vào thời điểm tháng trên sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số gây ra Nợ, Tổng số phạt sinh bao gồm và số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. Căn cứ vào Sổ dòng lập Bảng bằng vận tài khoản.c) sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ loại và Bảng tổng hợp cụ thể (được lập từ các sổ, thẻ kế toán đưa ra tiết) được dùng để lập báo cáo tài chính. Dục tình đối chiếu, chất vấn phải bảo đảm Tổng số tạo ra Nợ cùng Tổng số phân phát sinh tất cả của tất cả các tài khoản trên Bảng bằng phẳng tài khoản phải đều bằng nhau và bằng Tổng số tiền gây ra trên sổ Đăng ký bệnh từ ghi sổ. Tổng số dư Nợ cùng Tổng số dư Có của các tài khoản bên trên Bảng cân đối tài khoản phải bằng nhau, và số dư của từng tài khoản trên Bảng cân đối tài khoản phải thông qua số dư của từng tài khoản tương xứng trên Bảng tổng hợp đưa ra tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *