Một đời khuynh thành lãnh cung bỏ phi

Tên Hán Việt: Nhất núm khuynh thành: Lãnh cung khí phi (一世傾城︰冷宮棄妃) Tác giả: Lãnh Thanh Sam (冷青衫) Thể loại: cổ đại, cung đấu, SE Độ dài: 2476 chương bao gồm văn Edit: Ndmot99

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *