Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật

Dược Sư Như Lai giờ Phạm hotline là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah,gọi đầy đủ là Dược Sư giữ Ly quang Vương Như Lai, bạn ta thường gọi làDược Sư giữ Ly quang quẻ Như Lai, hotline tắt là Dược Sư Phật.


Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện ghê chép: “Về phương Đông cách thế giới Ta Bà khoảng 10 hằng hà sa Phật độ gồm cõi Phật thương hiệu là Tịnh lưu lại Ly, tên của Đức Phật đó là Dược Sư lưu lại Ly quang quẻ Như Lai”.
Vì sao có tên gọi là Dược Sư lưu giữ Ly quang Như Lai? Vì do nguyện lực hoàn toàn có thể bạt trừ bệnh khổ của bọn chúng sanh nên gọi là Dược Sư, rất có thể chiếu soi cứu vớt độ số đông chỗ mờ ám si mê nên gọi là lưu lại Ly Quang. Ngài hiện tại là giáo chủ quả đât Lưu Ly nghỉ ngơi phương Đông với 2 vị Đại người thương tát là Nhật Quang thay đổi Chiếu với Nguyệt Quang trở thành Chiếu làm cho quyến thuộc để giáo hóa bọn chúng sinh.
Bản nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh dịch phiền óc về thân và vai trung phong của bọn chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sanh tử khổ đau. Vị Dược Sư Như Lai bao gồm bổn nguyện thanh tịnh do vậy nên ánh sáng trong suốt trọn vẹn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như lưu ly vô ngại hiển hiện nay trên thân của Ngài, và quốc độ của Ngài cũng tương tự vậy nên được gọi là Dược Sư lưu giữ Ly Quang.
Theo hệ thống bom tấn Phật Giáo thì có thuyết cho là mỗi vị gồm mỗi đại nguyện và ứng thân riêng từng vị. Có thuyết mang lại là những Ngài từ độc nhất vô nhị thể là Dược Sư Như Lai mà phân thân ứng hiện, danh hiệu của các Ngài là: Thiện danh xưng Cát Tường Như Lai; Bảo Nguyệt Trí Nghiêm quang Âm Tự tại Vương Như Lai; Kim nhan sắc Bảo quang đãng Diệu Hạnh thành tích Như Lai; Vô Ưu về tối Thắng cát tường Như Lai; Pháp Hải Lôi Âm Như Lai; Pháp Hải thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như lai; Dược Sư giữ Ly quang quẻ Như Lai.
Mỗi Đức Phật đa số trụ làm việc phương Đông cách thế giới Ta Bà từ tứ đến mười hằng hà sa nắm giới. Dưới đây là bảy Tôn Tượng của bảy Đức Phật Dược Sư:
*


Daizenji là tên gọi một ngôi miếu Phật giáo rộng nghìn năm tuổi nằm giữa các cây nho ở vùng Yamanashi, phương pháp Tokyo khoảng 100 km về phía Tây. Ngôi chùa này còn mang tên gọi không giống là "chùa Nho" bởi những mối contact xa xưa với lịch sử trồng nho và làm cho rượu vang từ nhỏ tuổi của đất nước.Trong khiếp nói "ái dục là gốc của sinh tử" vậy thì có phương thức nào để đoạn trừ ái dục? thường con người ta xuất xắc thích nét đẹp và ko thích dòng xấu (nói về sắc đẹp). Vậy có phương pháp nào tạo điều kiện cho ta khi nhận thấy sắc cho dù xấu hay đẹp hồ hết như nhau, không còn tâm niệm phân biệt?Con thường xuyên tự nghĩ, con đã không làm chuyện gì thiếu hụt lương tâm, mà bây giờ bị cảnh thuộc khốc đề xuất đến từng nhà ăn xin, vậy chắc vì chưng đời trước nhỏ đã keo dán giấy kiệt, bủn xỉn, ko biết cha thí. Ngài có biện pháp nào cứu vãn đến đời sau của bé không?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *