Nghị Định 120 Xử Phạt Lĩnh Vực Quốc Phòng

Không đk NVQS: tăng gấp đôi mức phạt

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

CHÍNH PHỦ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ----------------

Số: 120/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 mon 10 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH vào LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, CƠ YẾU

Căn cứ Luật tổ chức triển khai Chính phủngày 25 mon 12 năm 2001;

Căn cứ lý lẽ xử lý phạm luật hànhchính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ luật pháp quốc chống ngày 14tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sựngày 30 mon 12 năm 1981; phương tiện sửa đổi, bổ sung một số điều của phương pháp nghĩa vụquân sự năm 1990, 1994 với 2005;

Căn cứ phép tắc sĩ quan liêu Quân độinhân dân nước ta ngày 21 tháng 12 năm 1999; dụng cụ sửa đổi, bổ sung một số điềucủa cách thức sĩ quan liêu Quân đội quần chúng năm 2008;

Căn cứ nguyên tắc dân quân tự vệ ngày23 mon 11 năm 2009;

Căn cứ lý lẽ cơ yếu hèn ngày 26tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Pháp lệnh về lực lượng dựbị động viên ngày 27 mon 8 năm 1996;

Căn cứ Pháp lệnh động viên côngnghiệp ngày 25 mon 02 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh công nghiệp quốcphòng ngày 26 tháng 01 năm 2008;

Căn cứ Pháp lệnh đảm bảo côngtrình quốc phòng cùng khu quân sự ngày 19 tháng 5 năm 1994;

Theo ý kiến đề xuất của bộ trưởng BộQuốc phòng;

Chính phủ phát hành Nghị địnhquy định xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu trong nghành nghề dịch vụ quốc phòng, cơ yếu,

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

1. Nghị định này pháp luật về hànhvi vi phạm luật hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậuquả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bạn dạng đối với vi phạm luật hành chínhtrong nghành nghề quốc phòng, cơ yếu.

2. Vi phạm hành thiết yếu trong lĩnh vựcquốc chống bao gồm:

a) vi phạm luật quy định về thực hiệnnghĩa vụ quân sự;

b) phạm luật quy định về lực lượng dựbị hễ viên;

c) vi phạm luật quy định về đụng viêncông nghiệp;

d) vi phạm quy định về hoạt độngcông nghiệp quốc phòng;

đ) vi phạm luật quy định về dân quân tựvệ;

e) vi phạm quy định về đảm bảo an toàn côngtrình quốc phòng và khu quân sự; xâm chiếm đất quốc phòng, khu đất ở, nhà ở do Quânđội cai quản lý;

g) vi phạm luật quy định về thực hiện giấyphép lái xe quân sự, biển khơi số mô tô, hải dương số ô tô, biển lớn số phương tiện vận tảiquân sự;

h) vi phạm luật quy định về sử dụng,mua, bán, cung cấp quân trang và đại dương công tác, cờ hiệu.

3. Vi phạm luật hành thiết yếu trong lĩnh vựccơ yếu hèn bao gồm:

a) vi phạm luật quy định về sử dụng sảnphẩm mật mã không vày Ban Cơ yếu chủ yếu phủ cung cấp để đảm bảo an toàn thông tin thuộc phạmvi bí mật Nhà nước;

b) vi phạm quy định về đảm bảo an toàn bí mậtNhà nước khi media tin mật bằng phương tiện thông tin, viễn thông hoặclưu giữ thông tin mật bằng thiết bị năng lượng điện tử, tin học cơ mà không mã hóa bằng mật mãcủa cơ yếu;

c) phạm luật quy định về thời hạnkhông được tham gia vận động mật mã và công cụ về sản xuất, cung cấp sản phẩmmật mã để bảo đảm thông tin nằm trong phạm vi bí mật Nhà nước.

4. Các hành vi phạm luật hành chínhliên quan liêu đến nghành nghề dịch vụ quốc phòng, cơ yếu cách thức tại các nghị định giải pháp xửphạt phạm luật hành thiết yếu về khu đất đai; y tế; bảo hiểm xã hội; giao thông; xây dựng;quản lý, sử dụng gia tài nhà nước; an ninh, chơ vơ tự, an ninh xã hội và những lĩnhvực không giống được xử phân phát theo khí cụ tại những Nghị định đó.

Điều 2. Thờihiệu xử phạt vi phạm luật hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

Thời hiệu xử phạt vi phạm luật hànhchính trong nghành nghề dịch vụ quốc phòng, cơ yếu đuối là 01 năm. Riêng biệt thời hiệu xử phân phát vi phạmhành chủ yếu về quản lý đất quốc phòng, khu đất ở, nhà tại do Quân team quản lý; côngtrình quốc phòng và khu quân sự là 02 năm.

Điều 3. Quy địnhvề mức phát tiền đối với cá nhân, tổ chức và thẩm quyền xử phân phát tiền

1. Mức phạt tiềntối đa trong nghành nghề dịch vụ quốc phòng, cơ yếu được giải pháp như sau:

a) Mức phát tiền buổi tối đa vào lĩnhvực quốc chống đối với cá nhân là 75.000.000 đồng, đối với tổ chức là150.000.000 đồng;

b) Mức phạt tiền về tối đa vào lĩnhvực cơ yếu đuối đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng.

2. Mức vạc tiềnđối với các hành vi phạm luật hành chính quy định tại Mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Chương II cùng Mục 1 Chương III Nghị định này là nấc phạt đối với cá nhân. Đối vớicùng một hành vi phạm luật hành bao gồm mức vạc tiền đối với tổ chức bởi 02 lần mứcphạt tiền đối với cá nhân.

3. Thẩm quyềnphạt tiền của các chức danh trên Mục 9 Chương II, Mục 2 Chương III Nghị định nàylà thẩm quyền so với cá nhân; thẩm quyền phát tiền so với tổ chức bằng 02 lầnthẩm quyền phát tiền đối với cá nhân.

Chương 2.

XỬ PHẠT VI PHẠMHÀNH CHÍNH vào LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

MỤC 1. HÀNH VIVI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VỀ THỰC HIỆNNGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Điều 4. Vi phạmcác phương pháp về đăng ký nghĩa vụ quân sự

1. Phạt cảnhcáo đối với hành vi không đăng ký nhiệm vụ quân sự lần đầu so với công dân namđủ 17 tuổi trong những năm thuộc diện nên đăng ký nhiệm vụ quân sự.

2. Vạc tiền từ200.000 đồng mang đến 600.000 đồng so với một trong số hành vi sau:

a) không đăngký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ trường hợp công cụ tại Khoản 1 Điều này;

b) ko đăngký bổ sung khi bao gồm sự thay đổi về họ tên, showroom nơi ở, nơi thao tác làm việc theo quy định;

c) ko thựchiện đăng ký dịch rời trước khi dịch rời nơi cư trú theo quy định;

d) ko thựchiện đk vào ngạch dự bị theo quy định.

3. Biện phápkhắc phục hậu quả: Buộc đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký bổ sung, đăng ký dichuyển, đăng ký vào ngạch dự bị so với hành vi nguyên tắc tại Khoản 1, Khoản 2Điều này.

Điều 5. Vi phạmquy định sơ tuyển tiến hành nghĩa vụ quân sự

1. Vạc tiền từ500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không xuất hiện đúng thời gian hoặcđịa điểm triệu tập sơ tuyển chọn ghi trong giấy gọi sơ tuyển tiến hành nghĩa vụ quânsự mà không có lý do chủ yếu đáng.

2. Biện phápkhắc phục hậu quả: Buộc tiến hành sơ tuyển nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch của Hộiđồng nhiệm vụ quân sự so với hành vi lý lẽ tại Khoản 1 Điều này.

Điều 6. Vi phạmquy định về kiểm tra, thăm khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

1. Phát tiền từ800.000 đồng cho 1.200.000 đồng đối với hành vi không xuất hiện đúng thời hạn hoặcđịa điểm kiểm tra, khám sức mạnh ghi trong giấy tờ gọi kiểm tra, khám sức mạnh thựchiện nhiệm vụ quân sự mà không tồn tại lý do chủ yếu đáng.

2. Vạc tiền từ2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng so với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) fan khám sứckhỏe gian sảo làm không đúng lệch công dụng phân nhiều loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránhnghĩa vụ quân sự;

b) Đưa tiềnhoặc các tác dụng vật hóa học khác được cán bộ, nhân viên y tế để triển khai sai lệch kếtquả phân loại sức mạnh của fan khám mức độ khỏe triển khai nghĩa vụ quân sự;

c) Cán bộ,nhân viên y tế thế ý làm rơi lệch các nhân tố về sức mạnh của tín đồ khám mức độ khỏethực hiện nghĩa vụ quân sự.

3. Biện phápkhắc phục hậu quả:

a) Buộc thựchiện bình chọn hoặc khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng nhiệm vụ quân sự đốivới hành vi công cụ tại Khoản 1 Điều này;

b) Buộc nộp lạisố lợi phi pháp mà cán bộ, nhân viên cấp dưới y tế tất cả được đối với hành vi quy địnhtại Điểm b Khoản 2 Điều này;

c) Buộc thựchiện lại bài toán khám sức khỏe so với người được đi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụquân sự pháp luật tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều này.

Điều 7. Vi phạmquy định về nhập ngũ

1. Vạc tiền từ1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi không xuất hiện đúng thời gianhoặc vị trí tập trung ghi trong lệnh call nhập ngũ mà không tồn tại lý vì chínhđáng.

2. Biện phápkhắc phục hậu quả: Buộc chấp hành lệnh điện thoại tư vấn nhập ngũ so với hành vi điều khoản tạiKhoản 1 Điều này.

Điều 8. Vi phạmquy định về tiến hành nghĩa vụ quân sự giao hàng tại ngũ

1. Vạc tiền từ3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với một trong các hành vi phạm luật sau:

a) Đào ngũkhi vẫn làm nhiệm vụ quân sự ship hàng tại ngũ vào thời bình nhưng không gây hậuquả nghiêm trọng, mà đơn vị chức năng quân đội cấp Trung đoàn và tương đương đã giữ hộ giấythông báo đảo ngũ và cắt quân số đến Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan quân sựcấp huyện;

b) chứa chấp,bao bít quân nhân đào ngũ.

2. Giải pháp khắcphục hậu quả: Buộc hoàn trả toàn bộ quân trang được cấp cho và yêu cầu thực hiệnnghĩa vụ quân sự chiến lược theo phép tắc của Luật nghĩa vụ quân sự so với hành vi quy địnhtại Điểm a Khoản 1 Điều này.

Điều 9. Vi phạmcác hình thức về thực hiện nghĩa vụ quân sự

1. Phát tiền từ1.500.000 đồng mang đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không sắp xếp sắp xếp thờigian, ko tạo điều kiện cho công dân thực hiện đăng ký nhiệm vụ quân sự, sơtuyển nhiệm vụ quân sự, đi khám sức khỏe tiến hành nghĩa vụ quân sự, triển khai lệnhgọi nhập ngũ.

2. Phạt tiền từ2.000.000 đồng mang đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cản trở người dân có trách nhiệmthi hành nhiệm vụ về đăng ký nhiệm vụ quân sự, sơ tuyển nhiệm vụ quân sự, khámsức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, tiến hành lệnh hotline nhập ngũ.

3. Phát tiền từ3.000.000 đồng mang lại 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm luật sau:

a) ko báocáo hoặc báo cáo không đầy đủ, đúng chuẩn danh sách công dân nam đầy đủ 17 tuổitrong năm, công dân nàng có trình độ kỹ thuật bắt buộc cho Quân team từ đầy đủ 18 tuổi đếnhết 40 tuổi;

b) không báocáo hoặc báo cáo không đầy đủ, chính xác số lượng quân nhân dự bị và fan sẵnsàng nhập ngũ ở cơ quan, tổ chức triển khai mình theo quy định.

4. Phát tiền từ5.000.000 đồng cho 10.000.000 đồng so với hành vi không tiếp nhận lại công dânđã dứt nghĩa vụ quân sự chiến lược trở về cơ quan, tổ chức cũ có tác dụng việc.

5. Biện phápkhắc phục hậu quả:

a) Buộc bốtrí, tạo điều kiện cho công dân thực hiện chính sách đăng ký, sơ tuyển nghĩa vụquân sự, triển khai việc khám sức khỏe nhiệm vụ quân sự, chấp hành lệnh gọi nhậpngũ theo luật pháp của quy định đối với hành vi nguyên tắc tại Khoản 1 Điều này;

b) Buộc tiếpnhận lại công dân đã xong nghĩa vụ quân sự trở về cơ quan, tổ chức triển khai cũ làmviệc đối với hành vi phép tắc tại Khoản 4 Điều này.

MỤC 2. HÀNH VIVI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VỀ LỰC LƯỢNGDỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

Điều 10. Viphạm quy định về đk sĩ quan lại dự bị

1. Phân phát tiềntừ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi khi chuyển chỗ cư trú hoặcnơi thao tác mà không đk vào ngạch sĩ quan liêu dự bị tại cơ quan quân sự chiến lược địaphương khu vực cư trú hoặc cơ quan quân sự địa phương nơi đóng trụ sở của cơ quan,tổ chức đã chuyển đến.

2. Biện phápkhắc phục hậu quả: Buộc chấp hành việc đk vào ngạch sĩ quan liêu dự bị đối vớihành vi phương tiện tại Khoản 1 Điều này.

Điều 11. Viphạm quy định về huấn luyện và đào tạo sĩ quan dự bị

1. Vạc tiền từ800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với hành vi không xuất hiện đúng thời gian hoặcđịa điểm ghi trong giấy tờ gọi kiểm tra sức khỏe để tuyển chọn hoặc ra quyết định điđào sinh sản sĩ quan lại dự bị mà không tồn tại lý do bao gồm đáng.

2. Phát tiềntừ 1.000.000 đồng mang lại 2.000.000 đồng so với hành vi không bố trí sắp xếp thờigian, ko tạo điều kiện cho công dân triển khai giấy gọi kiểm tra sức mạnh đểtuyển lựa chọn hoặc quyết định đi huấn luyện sĩ quan dự bị.

3. Phân phát tiềntừ 2.000.000 đồng mang lại 4.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm sau:

a) tín đồ khám sứckhỏe gian sảo làm sai lệch công dụng phân một số loại sức khỏe của chính mình nhằm trốn tránhnghĩa vụ đi đào tạo và huấn luyện sỹ quan dự bị;

b) Đưa tiềnhoặc các tác dụng vật chất khác cho cán bộ, nhân viên cấp dưới y tế để gia công sai lệch kếtquả phân loại sức mạnh của bạn khám sức khỏe triển khai nghĩa vụ đi huấn luyện sỹquan dự bị;

c) Cán bộ,nhân viên y tế nắm ý làm rơi lệch các nguyên tố về sức mạnh của tín đồ kiểm tra sứckhỏe thực hiện nghĩa vụ đi giảng dạy sĩ quan dự bị.

4. Phát tiềntừ 5.000.000 đồng mang lại 10.000.000 đồng đối với hành vi không mừng đón lại sỹquan dự bị đi huấn luyện trở về cơ quan, tổ chức cũ làm cho việc.

5. Biện phápkhắc phục hậu quả:

a) Buộc chấphành giấy điện thoại tư vấn kiểm tra sức khỏe để tuyển lựa chọn hoặc buộc chấp hành quyết định điđào chế tạo ra sĩ quan liêu dự bị đối với hành vi hình thức tại Khoản 1 Điều này;

b) Buộc nộplại số lợi bất hợp pháp mà cán bộ, nhân viên cấp dưới y tế gồm được so với hành vi quy địnhtại Điểm b Khoản 3 Điều này;

c) Buộc thựchiện lại vấn đề kiểm tra sức khỏe so với người được kiểm tra sức mạnh thực hiệnnghĩa vụ đi đào tạo và huấn luyện sỹ quan lại dự bị đối với hành vi chính sách tại Điểm a, Điểm b,Điểm c Khoản 3 Điều này;

d) Buộc tiếpnhận lại sỹ quan tiền dự bị đi đào tạo trở về cơ quan, tổ chức triển khai cũ làm việc đối vớihành vi hiện tượng tại Khoản 4 Điều này.

Điều 12. Viphạm biện pháp về tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵnsàng chiến đấu

1. Phân phát tiền từ800.000 đồng đến 1.200.000 đồng so với hành vi không xuất hiện đúng thời hạn hoặcđịa điểm ghi trong lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng chuẩn bị độngviên, sẵn sàng chiến đấu mà không tồn tại lý do chính đáng.

2. Vạc tiềntừ 1.000.000 đồng mang lại 2.000.000 đồng so với hành vi không bố trí sắp xếp thờigian, không tạo điều kiện cho quân nhân dự bị triển khai các quy định về tậptrung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

3. Phân phát tiềntừ 5.000.000 đồng mang đến 10.000.000 đồng so với hành vi không bố trí lại công việccho quân nhân dự bị đã kết thúc việc tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm trasẵn sàng đụng viên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu quay trở lại cơ quan, tổ chức cũ công tác.

4. Biện phápkhắc phục hậu quả:

a) Buộc chấphành lệnh gọi triệu tập huấn luyện, diễn tập, kiểm tra chuẩn bị sẵn sàng động viên, sẵnsàng đại chiến theo lệnh của cơ quan tất cả thẩm quyền so với hành vi lý lẽ tạiKhoản 1 Điều này;

b) Buộc bốtrí lại các bước cho quân nhân dự bị trở về cơ quan, tổ chức cũ công tác làm việc đối vớihành vi cách thức tại Khoản 3 Điều này.

Điều 13. Viphạm biện pháp về đăng ký phương nhân tiện kỹ thuật

1. Phạt tiềntừ 3.000.000 đồng cho 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạm quyđịnh về đk phương tiện kỹ thuật trong hạng mục loại phương tiện kỹ thuậtthuộc diện huy động bổ sung cập nhật cho lực lượng trực thuộc của Quân nhóm sau đây:

a) Khôngđăng ký phương tiện đi lại kỹ thuật cùng với cơ quan bao gồm thẩm quyền nơi cá thể cư trú hoặcnơi tổ chức triển khai đóng trụ sở;

b) Khôngđăng ký bổ sung khi có sự đổi khác về tính năng, công dụng và tình trạng kỹ thuậtcủa phương tiện đi lại kỹ thuật;

c) Khôngđăng ký đổi khác nơi trú ngụ hoặc đăng ký di chuyển, khi chủ phương tiện đi lại thay đổinơi cư trú;

d) ko thựchiện bài toán xóa đk phương tiện chuyên môn theo quy định;

đ) ko thựchiện đk tạm vắng đối với phương tiện đã bố trí theo kế hoạch bổ sung cholực lượng thường trực của Quân đội.

2. Biện phápkhắc phục hậu quả: Buộc triển khai đúng nguyên tắc về chính sách đăng ký phương tiện đi lại kỹthuật so với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 14. Viphạm lý lẽ về kêu gọi phương tiện thể kỹ thuật

1. Phát tiềntừ 5.000.000 đồng cho 10.000.000 đồng đối với hành vi ko chấp hành quyết địnhhoặc lệnh huy động phương nhân thể kỹ thuật không xếp trong những đơn vị dự bị độngviên để giao hàng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra đơn vị chức năng dự tiêu cực viên trong thờibình.

2. Phạt tiềntừ 10.000.000 đồng cho 15.000.000 đồng so với hành vi ko chấp hành quyết địnhhoặc lệnh huy động phương luôn tiện kỹ thuật đã có được xếp trong đơn vị dự bị độngviên nhằm huấn luyện, diễn tập, kiểm tra đơn vị dự thụ động viên trong thời bình.

3. Biện phápkhắc phục hậu quả: Buộc triển khai quyết định hoặc lệnh kêu gọi phương nhân tiện kỹthuật đối với hành vi phương pháp tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

MỤC 3. HÀNH VIVI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VỀ ĐỘNGVIÊN CÔNG NGHIỆP

Điều 15. Viphạm điều khoản về cổ vũ công nghiệp

1. Vạc tiềntừ 5.000.000 đồng cho 10.000.000 đồng đối với hành vi báo tin khôngđầy đủ, thiếu đúng chuẩn về năng lực sản xuất, sửa chữa cho cơ quan khảo sát.

2. Phân phát tiền từ10.000.000 đồng mang lại 20.000.000 đồng so với hành vi ko phối hợp với cơ quankhảo liền kề để triển khai nhiệm vụ khảo sát năng lượng sản xuất, sửa chữa thay thế của cácdoanh nghiệp công nghiệp.

3. Phát tiềntừ 50.000.000 đồng mang đến 75.000.000 đồng so với một trong các hành vi vi phạmsau:

a) Trốntránh không tiến hành nhiệm vụ khích lệ công nghiệp được giao;

b) ko chấphành đưa ra quyết định huy hễ tham gia diễn tập cổ vũ công nghiệp.

4. Biện phápkhắc phục hậu quả:

a) Buộc cungcấp tin tức đầy đủ, chính xác về năng lượng sản xuất, thay thế cho cơ quan khảosát đối với hành vi cách thức tại Khoản 1 Điều này;

b) Buộc thựchiện trọng trách động viên công nghiệp đối với hành vi hình thức tại Điểm a Khoản 3Điều này.

Điều 16. Vi phạmquy định về quản lí lý, sử dụng trang thiết bị, tài liệu công nghệ phục vụ độngviên công nghiệp

1. Phát tiềntừ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng so với doanh nghiệp công nghiệp được Nhànước giao những trang thiết bị tiến hành một trong các hành vi phạm luật sau:

a) không mởsổ hoặc không ghi sổ theo dõi và quan sát về tình hình sử dụng và biến động của trang thiếtbị được giao;

b) không xâydựng quy chế quản lý, sử dụng những trang lắp thêm được giao;

c) không thựchiện kiểm kê số lượng, unique trang lắp thêm được giao theo quy định;

d) ko báocáo đến cơ quan có thẩm quyền về hiệu quả kiểm kê số lượng, unique trang thiếtbị được giao theo quy định.

2. Vạc tiềntừ 3.000.000 đồng cho 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) không báocáo cơ quan cung cấp trên thẳng hoặc không tồn tại văn bản đề nghị bộ trưởng liên nghành Bộ Quốcphòng lúc khai thác tác dụng của trang thiết bị vị Nhà nước giao nhằm hoàn chỉnhdây chuyền sản xuất, sửa chữa thay thế trang bị quanh đó kế hoạch động viên công nghiệp;

b) ko báocáo bằng văn phiên bản cho ban ngành đã ra quyết định thành lập doanh nghiệp và bộ Quốcphòng lúc có đưa ra quyết định sáp nhập, phân chia tách, giải thể, bàn giao quyền sở hữucho chủ thể khác hoặc có đối kháng yêu ước tuyên bố phá sản hoặc đã hoàn chỉnh đổi mớicông nghệ cơ mà không còn năng lực thực hiện trách nhiệm động viên công nghiệp.

3. Phạt tiềntừ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạmsau:

a) Khai tháccông dụng của trang thiết bị không tính kế hoạch cổ vũ công nghiệp không đúng nộidung, thời hạn đến phép;

b) Sử dụngtiền trích khấu hao gia tài do công ty nước chi tiêu không đúng mục đích.

4. Vạc tiềntừ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với một trong những hành vi vi phạmsau:

a) diệt hoại,làm mất tài liệu công nghệ do công ty nước giao để giao hàng cho khích lệ công nghiệp;

b) ko bàngiao không hề thiếu tài liệu công nghệ đã được chuyển nhượng bàn giao và trang thiết bị vì chưng Nhà nướcgiao khi có đưa ra quyết định thu hồi.

5. Biện phápkhắc phục hậu quả:

a) Buộc thuhồi trang thiết bị, tài liệu công nghệ do công ty nước giao để ship hàng cho độngviên công nghiệp đối với hành vi cách thức tại Điểm a Khoản 3 Điều này;

b) Buộc hoàntrả số tiền trích khấu hao gia sản đã chi tiêu sai mục đích đối với hành vi quy địnhtại Điểm b Khoản 3 Điều này.

Điều 17. Viphạm phương tiện về sản phẩm động viên công nghiệp

1. Phát tiềntừ 20.000.000 đồng cho 30.000.000 đồng so với hành vi giao thành phầm động viêncông nghiệp không bảo đảm về con số theo chỉ tiêu động viên công nghiệp.

2. Phát tiềntừ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với hành vi giao thành phầm động viêncông nghiệp không bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn động viên công nghiệp.

3. Phân phát tiềntừ 40.000.000 đồng mang đến 50.000.000 đồng so với hành vi sử dụng thành phầm độngviên công nghiệp vào mục tiêu kinh doanh, tặng, cho, đến thuê, nắm cố, nhượngbán.

4. Biện phápkhắc phục hậu quả: Buộc thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn chất lượng hoặc buộc phảitiêu hủy so với sản phẩm tổn hại cho sức mạnh con người, vật nuôi, môi trườngđối với hành vi chế độ tại Khoản 2 Điều này.

MỤC 4. HÀNH VIVI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VỀ HOẠT ĐỘNGCÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Điều 18. Viphạm cơ chế về hồ nước sơ ý kiến đề nghị cấp giấy ghi nhận đủ điều kiện tham gia hoạt độngcông nghiệp quốc phòng

1. Phân phát tiền từ1.000.000 đồng mang lại 3.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa hoặc cóhành vi khác làm lệch lạc nội dung giấy tờ, tài liệu trong hồ nước sơ cấp chứng từ chứngnhận đủ đk tham gia vận động công nghiệp quốc phòng.

2. Phát tiềntừ 3.000.000 đồng mang lại 5.000.000 đồng so với hành vi có tác dụng giả hoặc áp dụng giấytờ, tài liệu hàng nhái trong hồ nước sơ cấp cho giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạtđộng công nghiệp quốc phòng.

3. Hình thứcxử phạt xẻ sung: tịch kí giấy tờ, tư liệu bị sửa chữa, tẩy xóa, giả mạo đối vớihành vi hình thức tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

4. Biện phápkhắc phục hậu quả: thu hồi giấy chứng nhận đủ đk tham gia chuyển động côngnghiệp quốc phòng vẫn cấp so với hành vi khí cụ tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

Điều 19. Viphạm nguyên tắc về áp dụng giấy chứng nhận đủ đk tham gia hoạt động côngnghiệp quốc phòng

1. Phạt tiềntừ 7.000.000 đồng cho 10.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa hoặc cóhành vi không giống làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt độngcông nghiệp quốc phòng.

2. Phân phát tiềntừ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi chuyển nhượng, cho thuê,cho mượn giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia vận động công nghiệp quốc phòng.

3. Hình thức xửphạt ngã sung: tước đoạt quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ đk tham gia hoạt độngcông nghiệp quốc phòng gồm thời hạn tự 6 tháng cho 12 tháng đối với hành vi quyđịnh trên Khoản 2 Điều này.

4. Biện phápkhắc phục hậu quả: thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia chuyển động côngnghiệp quốc phòng đã cấp đối với hành vi nguyên tắc tại Khoản 1 Điều này.

Điều 20. Viphạm những quy định về thực hiện chuyển động công nghiệp quốc phòng

1. Vạc tiềntừ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng so với một trong các hành vi phạm luật sau:

a) ko thựchiện chế độ báo cáo định kỳ tình trạng tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòngvới cơ quan ký kết hợp đồng với cơ quan cấp giấy chứng nhận tham gia vận động côngnghiệp quốc phòng;

b) không thựchiện chế độ báo cáo đột xuất khi gồm yêu cầu của những cơ quan công dụng Bộ Quốcphòng.

2. Vạc tiềntừ 10.000.000 đồng cho 20.000.000 đồng đối với một trong số hành vi vi phạmsau:

a) Thực hiệnhoạt cồn công nghiệp quốc phòng không đảm bảo an toàn đúng chủng loại, số lượng, chỉtiêu chuyên môn của hàng hóa, thương mại & dịch vụ theo hòa hợp đồng thực hiện hoạt động công nghiệpquốc phòng;

b) Thực hiệnhoạt đụng công nghiệp quốc phòng sai với câu chữ giấy ghi nhận đủ điềukiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng đã có cấp.

3. Vạc tiềntừ 20.000.000 đồng mang đến 30.000.000 đồng so với hành vi thực hiện vận động côngnghiệp quốc phòng lúc chưa ký hợp đồng vận động công nghiệp quốc phòng.

4. Phân phát tiềntừ 30.000.000 đồng cho 40.000.000 đồng so với hành vi không gia hạn được cácđiều khiếu nại tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng như sẽ được cấp thủ tục chứngnhận đủ đk tham gia thực hiện vận động công nghiệp quốc phòng.

5. Vạc tiền từ40.000.000 đồng mang lại 50.000.000 đồng so với hành vi thực hiện hoạt động côngnghiệp quốc chống khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ đk tham gia hoạtđộng công nghiệp quốc phòng.

6. Bề ngoài xửphạt vấp ngã sung: tước đoạt quyền áp dụng giấy ghi nhận đủ đk tham gia hoạt độngcông nghiệp quốc chống đã cung cấp từ 01 tháng mang đến 03 tháng đối với hành vi quy địnhtại Điểm b Khoản 2 Điều này.

MỤC 5. HÀNH VIVI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VỀ DÂNQUÂN TỰ VỆ

Điều 21. Viphạm giải pháp về tổ chức dân quân bốn vệ

1. Vạc tiềntừ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng so với hành vi trốn tránh tiến hành nghĩa vụtham gia dân quân trường đoản cú vệ nòng cốt.

2. Vạc tiền từ2.000.000 đồng mang lại 4.000.000 đồng đối với hành vi cản trở bài toán xây dựng dânquân tự vệ.

3. Phát tiềntừ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện quyết địnhcủa cơ quan bao gồm thẩm quyền về xây đắp dân quân từ bỏ vệ.

4. Vạc tiềntừ 10.000.000 đồng mang đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức triển khai dân quân trường đoản cú vệkhông đúng pháp luật.

5. Biện phápkhắc phục hậu quả:

a) Buộc thựchiện nhiệm vụ tham gia dân quân từ vệ đối với hành vi mức sử dụng tại Khoản 1 Điềunày;

b) Buộc tổchức dân quân từ bỏ vệ theo quyết định của cơ quan bao gồm thẩm quyền đối với hành viquy định tại Khoản 3 Điều này;

c) Buộc giảitán lực lượng dân quân từ vệ tổ chức triển khai không đúng pháp luật đối với hành vi quy địnhtại Khoản 4 Điều này.

Điều 22. Vi phạmquy định về giảng dạy dân quân tự vệ

1. Vạc tiềntừ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng so với hành vi không sắp xếp thời gian,không chế tạo ra điều kiện cho tất cả những người có nghĩa vụ tham gia đào tạo và giảng dạy dân quân trường đoản cú vệ.

2. Phân phát tiềntừ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng so với một trong các hành vi phạm luật về tổchức đào tạo và huấn luyện dân quân từ bỏ vệ sau:

a) Tổ chứchuấn luyện không bảo đảm đúng, đủ thời hạn theo quy định;

b) Huấn luyệnkhông đúng chương trình, ngôn từ quy định.

3. Biện phápkhắc phục hậu quả: Buộc tổ chức đào tạo và giảng dạy bù đủ thời gian cho lực lượng dânquân từ vệ và giảng dạy đúng chương trình, nội dung luật cho lực lượng dânquân tự vệ so với hành vi phương tiện tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều này.

Điều 23. Viphạm dụng cụ về mang danh dân quân tự vệ nòng cốt, thực hiện dân quân từ vệ, cảntrở dân quân tự vệ tiến hành nhiệm vụ

1. Phân phát tiềntừ một triệu đồng mang lại 2.000.000 đồng so với hành vi đưa danh dân quân trường đoản cú vệnòng cốt.

2. Phát tiềntừ 2.000.000 đồng cho 4.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện dân quân từ bỏ vệ làmnhững việc không đúng chức năng, nhiệm vụ.

3. Vạc tiền từ4.000.000 đồng mang đến 6.000.000 đồng đối với hành vi ngăn trở cán bộ, chiến sĩ dânquân tự vệ triển khai nhiệm vụ.

4. Hình thức xửphạt ngã sung: tịch kí tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi chế độ tạiKhoản 1 Điều này.

Điều 24. Viphạm nguyên tắc về làm chủ vũ khí, trang bị

1. Vạc tiềntừ một triệu đồng mang lại 2.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện vũ khí trái phéphoặc từ bỏ ý cho người khác mượn vũ khí (trừ trường đúng theo trong chiến đấu).

2. Phạt tiềntừ 2.000.000 đồng cho 4.000.000 đồng so với hành vi thiếu trách nhiệm làm hỏng hỏngvũ khí, trang bị.

3. Vạc tiềntừ 5.000.000 đồng mang lại 10.000.000 đồng so với hành vi thiếu trọng trách làm mấtvũ khí, vật dụng mà chưa đến mức tầm nã cứu trách nhiệm hình sự.

4. Hình thứcxử phạt xẻ sung: tước đoạt quyền sử dụng giấy phép sử dụng vũ khí tự 01 tháng cho 03tháng đối với hành vi phép tắc tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này.

MỤC 6. HÀNH VIVI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VỀ BẢO VỆCÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ quần thể QUÂN SỰ, LẤN CHIẾM ĐẤT QUỐC PHÒNG, ĐẤT Ở, NHÀ Ở DOQUÂN ĐỘI QUẢN LÝ

Điều 25. Viphạm chế độ đi lại, cư trú, sản xuất, kinh doanh phi pháp trong khoanh vùng cấm,khu vực bảo vệ, vành đai bình an của công trình xây dựng quốc phòng, khu quân sự

1. Phát cảnhcáo so với hành vi vô ý ra, vào, vận tải trong khoanh vùng cấm, khu vực bảo vệ,vành đai bình an của công trình xây dựng quốc phòng, khu vực quân sự.

2. Phạt tiềntừ 300.000 đồng cho 500.000 đồng đối với hành vi ráng ý ra, vào, chuyển vận trong khuvực bảo vệ, vành đai bình yên của công trình xây dựng quốc phòng, khu quân sự.

3. Vạc tiềntừ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng so với hành vi vắt ý ra, vào, chuyển vận trongkhu vực cấm của dự án công trình quốc phòng, khu vực quân sự.

4. Phân phát tiềntừ 2.000.000 đồng cho 3.000.000 đồng so với hành vi cư trú phạm pháp trongkhu vực cấm, khoanh vùng bảo vệ, vành đai bình yên của công trình xây dựng quốc phòng.

5. Vạc tiềntừ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh tráiphép trong khoanh vùng cấm, khu vực bảo vệ, vành đai bình an của dự án công trình quốcphòng, khu quân sự.

6. Biện phápkhắc phục hậu quả: Buộc tháo tháo công trình, nhà ở xây dựng trái phép, khôi phụclại tình trạng lúc đầu và buộc phải di dời ra khỏi khu vực cấm, khu vực bảo vệ,vành đai bình yên của công trình xây dựng quốc phòng và khu quân sự so với hành vi quy địnhtại Khoản 4, Khoản 5 Điều này.

Điều 26. Viphạm hiện tượng về đảm bảo bí mật công trình quốc phòng cùng khu quân sự

1. Vạc tiềntừ 1.000.000 đồng mang đến 2.000.000 đồng đối với hành vi tảo phim, chụp ảnh, đo, vẽvành đai bình yên của công trình quốc phòng, quần thể quân sự lúc không được phép củacấp bao gồm thẩm quyền.

2. Phân phát tiềntừ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cù phim, chụp ảnh, đo, vẽkhu vực bảo vệ của công trình quốc phòng, quần thể quân sự khi không được phép của cấpcó thẩm quyền.

3. Phân phát tiềntừ 3.000.000 đồng mang lại 4.000.000 đồng đối với hành vi tảo phim, chụp ảnh, đo, vẽkhu vực cấm của công trình quốc phòng, khu vực quân sự khi không được phép của cấpcó thẩm quyền.

4. Phân phát tiền từ5.000.000 đồng mang lại 7.000.000 đồng so với hành vi mày mò vị trí, tác dụng, kếtcấu, ghi chép những số liệu có tương quan đến dự án công trình quốc phòng, khu quân sựkhông đúng chức trách, trách nhiệm hoặc không được phép của cấp bao gồm thẩm quyền.

5. Vẻ ngoài xửphạt xẻ sung: tịch kí tang vật, phương tiện phạm luật hành chính so với hành viquy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

Điều 27. Viphạm phép tắc về bảo vệ công trình quốc phòng với khu quân sự

1. Vạc tiềntừ 2.000.000 đồng mang lại 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm luật sau:

a) Để chấtthải thâm nhập ăn mòn, hủy hoại kết cấu, thứ của dự án công trình quốc phòng;

b) Đặt thiếtbị làm ảnh hưởng đến cấu trúc, tác dụng, an toàn, kín đáo của công trình quốcphòng, khu vực quân sự;

c) có tác dụng hư hỏngcột mốc, đại dương báo quanh vùng công trình quốc phòng, quần thể quân sự;

d) Chặt phácây ngụy trang của công trình quốc phòng, khu quân sự.

2. Phạt tiềntừ 10.000.000 đồng cho 20.000.000 đồng so với hành vi khai thác vật liệu,khoáng sản, cổ đồ trong khu vực bảo vệ, vành đai an toàn của công trình quốcphòng, khu vực quân sự.

3. Phát tiềntừ 20.000.000 đồng cho 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi vi phạmsau:

a) Để hóa chấtđộc hại, độc hại vào trong công trình quốc phòng;

b) Khai thácvật liệu, khoáng sản, cổ thứ trên nóc, mặt cạnh, mặt dưới công trình quốc phònghoặc trong khu vực cấm của công trình quốc phòng, quần thể quân sự.

4. Phát tiềntừ 30.000.000 đồng mang lại 40.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng những công trình khichưa được phép của cấp có thẩm quyền làm tác động đến công trình xây dựng quốc phòng,khu quân sự.

5. Phân phát tiềntừ 40.000.000 đồng cho 60.000.000 đồng so với hành vi phá túa hoặc làm hư hỏngkết cấu cùng thiết bị của công trình xây dựng quốc phòng.

6. Hình thứcxử phạt té sung: tịch thâu tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính so với hànhvi phương pháp tại Khoản 2, Điểm b Khoản 3 Điều này.

7. Biện phápkhắc phục hậu quả:

a) Buộc khôiphục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi dụng cụ tại Điểm a Điểm b Điểm cKhoản 1, Khoản 5 Điều này;

b) Buộc dichuyển chất thải, hóa chất độc hại hại, độc hại ra khỏi dự án công trình quốc chống đốivới hành vi vẻ ngoài tại Điểm a Khoản 1, Điểm a Khoản 3 Điều này;

c) Buộc tháo túa thiết bị, công trình xây dựng xây dựng tráiphép đối với hành vi lao lý tại Điểm b Khoản 1, Khoản 4 Điều này.

Điều 28. Viphạm chính sách về sử dụng công trình quốc phòng cùng khu quân sự

1. Phân phát tiềntừ 20.000.000 đồng mang lại 30.000.000 đồng so với hành vi thực hiện thiết bị, đồ tưchuyên cần sử dụng của công trình xây dựng quốc phòng sai mục đích.

2. Vạc tiềntừ 30.000.000 đồng cho 50.000.000 đồng so với hành vi sử dụng công trình quốcphòng, khu quân sự vào mục đích khác khi không được phép của cấp có thẩm quyền.

3. Vạc tiềntừ 50.000.000 đồng mang lại 60.000.000 đồng so với hành vi cải tạo công trình xây dựng quốcphòng, khu quân sự chiến lược khi không được phép của cấp tất cả thẩm quyền.

4. Biện phápkhắc phục hậu quả: Buộc khôi phục tình trạng ban đầu của dự án công trình quốc phòngđối cùng với hành vi hình thức tại Khoản 3 Điều này.

Điều 29. Viphạm chế độ về xâm chiếm đất quốc phòng, đất ở, nhà ở do Quân team quản lý

1. Phạt tiền đốivới hành vi phạm luật quy định về cai quản đất quốc phòng như sau:

a) phạt tiềntừ 10.000.000 đồng cho 15.000.000 đồng đối với hành vi lấn chiếm đất quốc phòngcó giá trị quyền thực hiện đất so với diện tích khu đất bị vi phạm luật quy thành chi phí dưới200.000.000 đồng;

b) vạc tiềntừ 15.000.000 đồng mang lại 30.000.000 đồng đối với hành vi xâm lăng đất quốc phòngcó cực hiếm quyền sử dụng đất đối với diện tích khu đất bị phạm luật quy thành chi phí từ200.000.000 đồng cho dưới 400.000.000 đồng;

c) phát tiềntừ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với hành vi xâm chiếm đất quốc phòngcó quý giá quyền áp dụng đất đối với diện tích khu đất bị vi phạm luật quy thành chi phí từ400.000.000 đồng mang đến dưới 1.000.000.000 đồng;

d) phân phát tiềntừ 50.000.000 đồng cho 75.000.000 đồng đối với hành vi xâm chiếm đất quốc phòngcó quý hiếm quyền thực hiện đất so với diện tích đất bị vi phạm luật quy thành tiền từ1.000.000.000 đồng trở lên.

2. Phân phát tiềnđối với hành vi vi phạm quy định về đất ở, nhà tại do Quân đội thống trị như sau:

a) vạc tiềntừ 5.000.000 đồng mang lại 10.000.000 đồng so với hành vi xâm lăng đất ở, nhà ở doQuân đội quản lý có quý hiếm quyền áp dụng đất đối với diện tích khu đất bị vi phạmquy thành tiền bên dưới 200.000.000 đồng;

b) phạt tiềntừ 10.000.000 đồng mang đến 20.000.000 đồng so với hành vi đánh chiếm đất ở, đơn vị ởdo Quân đội cai quản có quý hiếm quyền áp dụng đất so với diện tích đất bị vi phạmquy thành tiền từ 200.000.000 đồng mang lại dưới 400.000.000 đồng;

c) phạt tiềntừ 20.000.000 đồng mang đến 30.000.000 đồng so với hành vi đánh chiếm đất ở, công ty ởdo Quân đội thống trị có quý hiếm quyền sử dụng đất đối với diện tích khu đất bị vi phạmquy thành chi phí từ 400.000.000 đồng cho dưới 1.000.000.000 đồng;

d) phát tiềntừ 30.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với hành vi xâm lăng đất ở, bên ởdo Quân đội quản lý có quý hiếm quyền thực hiện đất so với diện tích đất bị vi phạmquy thành chi phí từ 1.000.000.000 đồng trở lên.

3. Biện phápkhắc phục hậu quả: Buộc phục hồi lại tình trạng ban đầu và trả lại diện tích đấtlấn chiếm so với hành vi phương pháp tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

MỤC 7. HÀNH VIVI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VỀ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP LÁI xe pháo QUÂN SỰ, BIỂNSỐ MÔ TÔ, BIỂN SỐ Ô TÔ, BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI QUÂN SỰ

Điều 30. Viphạm giải pháp về mua, bán, thực hiện giấy phép lái xe quân sự chiến lược giả, biển khơi số mô tô,biển số ô tô, biển khơi số phương tiện vận tải quân sự

1. Phát tiềntừ 4.000.000 đồng mang đến 6.000.000 đồng so với một trong những vi phạm sau:

a) Sử dụnggiấy phép lái xe quân sự giả;

b) Sử dụngbiển số mô tô, biển số ô tô, biển số phương tiện vận tải quân sự trái phép.

2. Phân phát tiềntừ 5.000.000 đồng cho 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau:

a) Mua, bángiấy phép lái xe quân sự chiến lược giả;

b) Mua, bánbiển số mô tô, biển khơi số ô tô, biển số phương tiện vận tải đường bộ quân sự.

3. Hình thứcxử phạt bửa sung: Tịch thu giấy tờ lái xe quân sự chiến lược giả, biển khơi số mô tô, hải dương sốô tô, biển lớn số phương tiện vận tải quân sự đối với hành vi mức sử dụng tại Khoản 1,Khoản 2 Điều này.

Điều 31. Viphạm lý lẽ về làm cho giả bản thảo lái xe quân sự chiến lược và hải dương số mô tô, đại dương số ôtô, biển khơi số phương tiện vận tải quân sự

1. Vạc tiềntừ 15.000.000 đồng mang lại 20.000.000 đồng so với một trong số vi phạm sau:

a) có tác dụng giảgiấy phép lái xe quân sự;

b) làm cho giảbiển số mô tô, biển cả số ô tô, biển cả số phương tiện vận tải đường bộ quân sự.

2. Hình thứcxử phạt ngã sung: Tịch thu giấy tờ lái xe quân sự chiến lược giả, biển cả số tế bào tô, hải dương sốô tô, đại dương số phương tiện vận tải đường bộ quân sự đối với hành vi cách thức tại Khoản 1Điều này.

MỤC 8. HÀNH VIVI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VỀ SỬ DỤNG, thiết lập BÁN, SẢN XUẤT QUÂN TRANGVÀ BIỂN CÔNG TÁC, CỜ HIỆU

Điều 32. Viphạm pháp luật về thực hiện quân trang

1. Phạt tiềntừ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Đội mũ cógắn quân hiệu trái phép;

b) mặc quânphục tất cả gắn cấp cho hiệu hoặc phù hiệu, cành tùng, đại dương tên quân nhân, biểu tượngquân binh chủng trái phép.

2. Hình thức xửphạt té sung: tịch thu tang vật vi phạm luật hành chính so với hành vi cơ chế tạiKhoản 1 Điều này.

Điều 33. Viphạm cơ chế về làm chủ quân trang

1. Phát tiềntừ 5.000.000 đồng mang đến 10.000.000 đồng so với hành vi tàng trữ phi pháp quânhiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cành tùng, đại dương tên quân nhân, biểu tượng quân binhchủng, nón kêpi, mũ dã chiến, lễ phục, quân phục hay dùng, binh phục dã chiến,quân phục nghiệp vụ và những loại quân trang khác.

2. Phát tiềntừ 10.000.000 đồng mang đến 15.000.000 đồng so với hành vi đổi phi pháp quân hiệu,cấp hiệu, phù hiệu, cành tùng, biển tên quân nhân, hình tượng quân binh chủng, mũkêpi, nón dã chiến, lễ phục, quân phục thường xuyên dùng, binh phục dã chiến, quân phụcnghiệp vụ và những loại quân trang khác.

3. Phát tiềntừ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi mua sắm trái phép quânhiệu, cung cấp hiệu, phù hiệu, cành tùng, đại dương tên quân nhân, hình tượng quân binhchủng, nón kêpi, mũ dã chiến, lễ phục, quân phục thường dùng, quân phục dã chiến,quân phục nghiệp vụ và những loại quân trang khác.

4. Hình thức xửphạt té sung: tịch kí tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi phương pháp tạiKhoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này.

Điều 34. Viphạm cơ chế về sản xuất quân trang

1. Phân phát tiềntừ 30.000.000 đồng cho 40.000.000 đồng đối với một trong số hành vi sau:

a) Sản xuấttrái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cành tùng, biển cả tên quân nhân, biểu tượngquân binh chủng, nón kêpi, mũ dã chiến, lễ phục, quân phục thường xuyên dùng, quân phụcdã chiến, quân phục nghiệp vụ và các loại quân trang khác;

b) có tác dụng giảquân hiệu, cung cấp hiệu, phù hiệu, cành tùng, đại dương tên quân nhân, biểu tượng quânbinh chủng, nón kêpi, mũ dã chiến, lễ phục, quân phục thường dùng, quân phục dãchiến, quân phục nghiệp vụ và những loại quân trang khác.

2. Hiệ tượng xửphạt té sung: tịch kí tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính đối với hành viquy định trên Khoản 1 Điều này.

Điều 35. Viphạm chế độ về áp dụng biển công tác, cờ hiệu, biểu lộ ưu tiên dành riêngcho Quân đội khi làm nhiệm vụ.

1. Phát tiềntừ 3.000.000 đồng mang lại 5.000.000 đồng so với hành vi thực hiện trái phép những loạibiển công tác, cờ hiệu, dấu hiệu ưu tiên dành riêng cho Quân team khi có tác dụng nhiệmvụ.

2. Vạc tiềntừ 5.000.000 đồng mang lại 10.000.000 đồng đối với hành vi giao thương mua bán trái phép các loạibiển công tác, cờ hiệu dành riêng cho Quân nhóm khi có tác dụng nhiệm vụ.

3. Bề ngoài xửphạt vấp ngã sung:

a) Tịch thutang vật vi phạm luật hành chính so với hành vi phương pháp tại Khoản 1 Điều này;

b) Tịch thutang vật phạm luật hành chính so với hành vi pháp luật tại Khoản 2 Điều này.

Điều 36. Viphạm luật pháp về sản xuất biển công tác, cờ hiệu giành cho Quân team khilàm nhiệm vụ.

1. Phát tiềntừ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong số hành vi sau:

a) Sản xuấttrái phép biển khơi công tác, cờ hiệu giành cho Quân đội khi có tác dụng nhiệm vụ;

b) có tác dụng giảbiển công tác, cờ hiệu dành riêng cho Quân nhóm khi làm cho nhiệm vụ.

2. Bề ngoài xửphạt bổ sung: trưng thu tang vật, phương tiện phạm luật hành chính đối với hành viquy định tại Khoản 1 Điều này.

MỤC 9. THẨM QUYỀNXỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH vào LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

Điều 37. Thẩmquyền xử phân phát của chủ tịch Ủy ban nhân dân những cấp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấpcó thẩm quyền xử phạt những vi phạm hành bao gồm quy định tại các Mục 1, 2, 3, 5,6, 7, 8 Chương II của Nghị định này trong phạm vi địa bàn mình quản ngại lý:

1. Quản trị Ủyban nhân dân cấp cho xã gồm quyền:

a) phát cảnh cáo;

b) phát tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thutang vật, phương tiện phạm luật hành chính có giá trị đến 5.000.000 đồng;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả lao lý tại Mục 6 Chương II của Nghị định này.

2. Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) phân phát cảnh cáo;

b) phát tiền cho 37.500.000 đồng;

c) tước đoạt quyền thực hiện giấy phép cóthời hạn;

d) Tịch thutang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính có giá trị mang đến 37.500.000 đồng;

đ) Áp dụng giải pháp khắc phục hậuquả hình thức tại Mục 1, 2, 3, 5, 6 Chương II của Nghị định này.

3. Quản trị Ủyban nhân dân cung cấp tỉnh gồm quyền:

a) phân phát cảnh cáo;

b) phát tiền đến 75.000.000 đồng;

c) tước đoạt quyền thực hiện giấy phép cóthời hạn;

d) tịch kí tangvật, phương tiện phạm luật hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả nguyên tắc tại Mục 1, 2, 3, 5, 6 Chương II của Nghị định này.

Điều 38. Thẩmquyền xử phạt của thanh tra quốc phòng

Thanh tra quốc phòng gồm thẩm quyềnxử phạt các vi phạm hành chủ yếu quy định tại Chương II Nghị định này:

1. Thanh traviên quốc phòng đang thi hành công vụ bao gồm quyền:

a) vạc cảnh cáo;

b) phân phát tiền mang lại 500.000 đồng;

c) Tịch thutang vật, phương tiện phạm luật hành chính có giá trị cho 500.000 đồng;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả khí cụ tại Mục 6 Chương II của Nghị định này.

2. ChánhThanh tra quốc phòng bộ Tư lệnh hà nội thủ đô Hà Nội, cỗ Tư lệnh thành phố Hồ ChíMinh, những tỉnh, tp trực thuộc trung ương có quyền:

a) phân phát cảnh cáo;

b) phân phát tiền đến 37.500.000 đồng;

c) tước quyền thực hiện giấy phép cóthời hạn;

d) Tịch thutang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính có giá trị đến 37.500.000 đồng;

đ) Áp dụng các biện pháp tự khắc phụchậu quả khi xử phạt vi phạm luật theo qui định tại Chương II của Nghị định này.

3. Chánh Thanhtra quốc phòng quân khu tất cả quyền:

a) phạt cảnh cáo;

b) phát tiền cho 52.500.000 đồng;

c) tước đoạt quyền áp dụng giấy phép cóthời hạn;

d) Tịch thutang vật, phương tiện vi phạm hành chính có mức giá trị cho 52.500.000 đồng;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phụchậu quả khi xử phạt vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này.

4. ChánhThanh tra bộ Quốc phòng có quyền:

a) vạc cảnh cáo;

b) phân phát tiền đến 75.000.000 đồng;

c) tước đoạt quyền sử dụng giấy phép cóthời hạn;

d) trưng thu tangvật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng những biện pháp xung khắc phụchậu quả khi xử phạt vi phạm luật quy định trên Chương II của Nghị định này.

5. Trưởngđoàn thanh tra quốc phòng bộ Tư lệnh thành phố hà nội Hà Nội, cỗ Tư lệnh tp Hồ ChíMinh, các tỉnh, thành phố trực thuộc tw có thẩm quyền xử vạc theo quyđịnh tại Khoản 2 Điều này.

6. Trưởngđoàn thanh tra quốc phòng quân khu tất cả thẩm quyền xử phát theo dụng cụ tại Khoản2 Điều này.

7. Trưởngđoàn Thanh tra cỗ Quốc phòng tất cả thẩm quyền xử phân phát theo điều khoản tại Khoản 3 Điềunày.

Điều 39. Thẩmquyền xử phát của Công an nhân dân

Công an nhân dân có thẩm quyền xửphạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Mục 7, Mục 8 Chương II của Nghị địnhnày:

1. Chiến sĩCông an nhân dân đang thi hành công vụ bao gồm quyền phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Trạm trưởng,Đội trưởng của bạn được qui định tại Khoản 1 Điều này có quyền vạc tiền đến1.500.000 đồng.

3. TrưởngCông an cấp xã, Trưởng đồn Công an gồm quyền:

a) phạt tiền mang lại 2.500.000 đồng;

b) Tịch thutang vật, phương tiện phạm luật hành chính có giá trị không vượt trên mức cần thiết tiền phạtđược phương tiện tại Điểm a Khoản này.

4. TrưởngCông an cung cấp huyện; Trưởng phòng nhiệm vụ thuộc Cục công an giao thông con đường bộ,đường sắt, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục công an đường thủy; Trưởng phòngCông an cấp tỉnh gồm: Trưởng chống Cảnh sát điều tra tội phạm về cô đơn tự quảnlý tài chính và chức vụ, Trưởng phòng công an giao thông con đường bộ, con đường sắt,Trưởng phòng cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng bình an kinh tế, bao gồm quyền:

a) vạc tiền đến 15.000.000 đồng;

b) Tịch thutang vật, phương tiện phạm luật hành chính có giá trị ko vượt vượt mức tiền phạtđược khí cụ tại Điểm a Khoản này.

5. Giám đốcCông an cấp tỉnh tất cả quyền:

a) phát tiền mang đến 37.500.000 đồng;

b) Tịch thutang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính có mức giá trị ko vượt trên mức cần thiết tiền phạtđược khí cụ tại Điểm a Khoản này.

6. Viên trưởngCục an ninh kinh tế, viên trưởng cục Cảnh sát khảo sát tội phạm về đơn chiếc tự quảnlý kinh tế tài chính và chức vụ, viên trưởng Cục công an giao thông mặt đường bộ, con đường sắt,Cục trưởng Cục cảnh sát đường thủy bao gồm quyền:

a) phạt tiền mang đến 75.000.000 đồng;

b) Tịch thutang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính.

Điều 40. Thẩmquyền xử phạt của quản lý thị trường

Quản lý thị trường có thẩm quyền xửphạt so với các hành vi vi phạm quy định trên Điều 33, Điều 34, Khoản 2 cùng Điểmb Khoản 3 Điều 35, Điều 36 của Mục 8 Chương II Nghị định này:

1. Kiểm soátviên thị phần đang thực hành công vụ gồm quyền phát tiền mang lại 500.000 đồng.

2. Đội trưởngĐội quản lý thị trường gồm quyền:

a) phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

b) Tịch thutang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính có giá trị không vượt quá mức cần thiết tiền phạtđược cơ chế tại Điểm a Khoản này.

3. đưa ra Cụctrưởng bỏ ra cục quản lý thị trường ở trong Sở Công Thương, Trưởng phòng kháng buônlậu, Trưởng phòng phòng hàng giả, Trưởng phòng kiểm soát quality hàng hóathuộc Cục làm chủ thị trường có quyền:

a) phát tiền cho 50.000.000 đồng;

b) Tịch thutang vật, phương tiện phạm luật hành chính có giá trị ko vượt quá mức cần thiết tiền phạtđược luật tại Điểm a Khoản này.

4. Cục trưởngCục quản lý thị trường có quyền:

a) phân phát tiền mang lại 75.000.000 đồng;

b) Tịch thutang vật, phương tiện phạm luật hành chính.

Điều 41. Thẩmquyền xử phạt của bộ đội Biên phòng

Bộ team Biên phòng gồm thẩm quyền xửphạt so với các hành vi vi phạm quy định trên Mục 6, Mục 7 Chương II Nghị địnhnày:

1. Chiến sĩ Bộđội biên phòng đang thi hành công vụ bao gồm quyền:

a) phân phát cảnh cáo;

b) phát tiền mang lại 500.000 đồng.

2. Trạm trưởng,Đội trưởng của người được lao lý tại Khoản 1 Điều này còn có quyền:

a) phân phát cảnh cáo;

b) vạc tiền cho 2.500.000 đồng.

3. Đồn trưởngĐồn biên phòng, Hải team trưởng Hải nhóm biên phòng, chỉ huy trưởng Tiểu khu biênphòng, chỉ huy trưởng biên phòng cửa ngõ khẩu cảng gồm quyền:

a) vạc cảnh cáo;

b) phát tiền mang đến 15.000.000 đồng;

c) Tịch thutang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính có mức giá trị ko vượt trên mức cần thiết tiền phạtđược biện pháp tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng giải pháp khắc phục hậuquả mức sử dụng tại Mục 6 Chương II Nghị định này.

4. Chỉ huytrưởng quân nhân biên phòng cấp cho tỉnh, chỉ đạo trưởng Hải đoàn biên chống trực thuộcBộ bốn lệnh lính biên phòng có quyền:

a) phạt cảnh cáo;

b) phát tiền mang đến 75.000.000 đồng;

c) Tịch thutang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính;

d) Áp dụng giải pháp khắc phục hậuquả luật pháp tại Mục 6 Chương II Nghị định này.

Điều 42. Thẩmquyền xử phát của công an biển

Cảnh gần kề biển tất cả thẩm quyền xử phạtđối với những hành vi vi phạm quy định trên Mục 6, Mục 7 Chương II Nghị định này:

1. Cảnh sátviên công an biển đang thi hành công vụ gồm quyền:

a) phạt cảnh cáo;

b) phân phát tiền mang lại 1.500.000 đồng.

2. Tổ trưởngTổ nghiệp vụ cảnh sát biển gồm quyền:

a) phân phát cảnh cáo;

b) phạt tiền mang lại 3.700.000 đồng.

3. Đội trưởngĐội nghiệp vụ cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm cảnh sát biển gồm quyền:

a) vạc cảnh cáo;

b) phát tiền đến 7.500.000 đồng;

c) Áp dụngbiện pháp hạn chế và khắc phục hậu quả chế độ tại Điểm a Điểm b Khoản 7 Điều 27, Khoản 4Điều 28, Khoản 3 Điều 29 của Mục 6 Chương II Nghị định này.

4. Hải độitrưởng Hải đội công an biển tất cả quyền:

a) phân phát cảnh cáo;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *