NGHỊ ĐỊNH 181 THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập – tự do thoải mái – hạnh phúc ---------

Số: 181/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 mon 10 năm 2004

NGHỊ ĐỊNH

VỀ THI HÀNH LUẬT ĐẤTĐAI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ khí cụ Tổ chức chính phủ nước nhà ngày 25 tháng12 năm 2001;Căn cứ lao lý Đất đai ngày 26 mon 11 năm 2003;Theo đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ Tài nguyên với Môi trường,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Nghị định này quy định bài toán thi hành LuậtĐất đai đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm2003.

2. Bài toán quy định phương thức xác định giá đất,khung giá những loại đất; thu tiền áp dụng đất, thu tiền thuê đất; bồi thường, hỗtrợ, tái định cư khi nhà nước tịch thu đất để áp dụng vào mục tiêu quốc phòng,an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, trở nên tân tiến kinh tế; thanh tra đấtđai; xử phạt vi phạm hành thiết yếu trong nghành nghề đất đai được triển khai theo quyđịnh tại các nghị định khác của chủ yếu phủ.

3. Đối tượng vận dụng của Nghị định này bao gồm:

a) ban ngành nhà nước triển khai quyền hạn vàtrách nhiệm thay mặt chủ mua toàn dân về khu đất đai, thực hiện nhiệm vụ thốngnhất quản lý nhà nước về khu đất đai;

b) người sử dụng đất theo qui định tại Điều 9 của pháp luật Đất đai;

c) Các đối tượng người tiêu dùng khác có liên quan đến việcquản lý, sử dụng đất.

Điều 2. Tín đồ chịutrách nhiệm trước đơn vị nước so với việc sử dụng đất

Người phụ trách trước công ty nước đối vớiviệc thực hiện đất được phương tiện như sau:

1. Tín đồ đứng đầu của tổ chức, tổ chức triển khai nướcngoài là người phụ trách trước nhà nước so với việc thực hiện đất của tổchức mình.

2. Chủ tịch Uỷ ban quần chúng xã, phường, thịtrấn chịu trách nhiệm trước đơn vị nước đối với việc sử dụng đất nông nghiệp trồng trọt vào mụcđích công ích; khu đất phi nông nghiệp trồng trọt đã giao mang lại Uỷ ban quần chúng. # xã, phường, thịtrấn để thực hiện vào mục đích xây dựng trụ sở Uỷ ban quần chúng. # và các công trìnhcông cùng phục vụ hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, vuichơi, giải trí, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và những công trình công cộng khác củađịa phương.

3. Người thay mặt cho cộng đồng dân cư là ngườichịu nhiệm vụ trước đơn vị nước đối với việc sử dụng đất vẫn giao mang đến cộng đồngdân cư.

4. Tín đồ đứng đầu tư mạnh sở tôn giáo là fan chịutrách nhiệm trước công ty nước đối với việc áp dụng đất đang giao cho cơ sở tôn giáo.

5. Nhà hộ gia đình là người chịu trách nhiệmtrước bên nước so với việc thực hiện đất của hộ gia đình.

6. Cá nhân, người nước ta định cư sinh hoạt nướcngoài, cá nhân nước ngoài phụ trách trước nhà nước so với việc sử dụngđất của mình.

7. Người đại diện cho những người sử dụng đấtmà gồm quyền thực hiện chung thửa khu đất là người chịu trách nhiệm trước bên nước đốivới việc thực hiện đất đó.

Điều 3. Fan chịutrách nhiệm trước công ty nước so với đất được giao để cai quản

1. Bạn đứng đầu của tổ chức triển khai chịu trách nhiệmtrước bên nước đối với việc thống trị đất trong các trường thích hợp sau:

a) tổ chức được giao làm chủ các công trìnhcông cộng qui định tại khoản 3 Điều 91 của Nghị định này;

b) Tổ chức tài chính được giao thống trị diệntích khu đất để thực hiện các dự án đầu tư theo bề ngoài xây dựng - chuyển giao(BT) theo giải pháp tại khoản 1 Điều 87 của Nghị định này;

c) tổ chức được giao quản lý đất xuất hiện nướccủa những sông phệ và đất xuất hiện nước chuyên dùng;

d) Tổ chức cách tân và phát triển quỹ khu đất được giao quảnlý quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền.

2. Quản trị Uỷ ban quần chúng xã, phường, thịtrấn chịu trách nhiệm trước đơn vị nước đối với việc quản lý đất sử dụng vào mụcđích công cộng được giao nhằm quản lý, đất đã tịch thu thuộc khu vực nông thôn đốivới trường hợp phương pháp tại những khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 và 12 Điều 38 của lao lý Đất đai, đất chưa giao, đất chưa dịch vụ thuê mướn tạiđịa phương.

3. Quản trị Uỷ ban dân chúng tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương phụ trách trước công ty nước đối với việc làm chủ đấtchưa thực hiện tại các đảo chưa xuất hiện người sống thuộc địa phương.

4. Người thay mặt của xã hội dân cư chịutrách nhiệm trước bên nước đối với đất lâm nghiệp được giao cho cộng đồng dâncư để bảo vệ, cải tiến và phát triển rừng theo hình thức của Luật bảo đảm an toàn và phát triển rừng.

Điều 4. Mọi bảo đảmcho người tiêu dùng đất

1. Công ty nước không thừa nhận việc đòi lại đấtvà không xem xét xử lý khiếu vật nài về việc đòi lại đất cơ mà Nhà nước đã giaocho bạn khác sử dụng theo các chế độ ruộng đất trước thời gian ngày 15 tháng 10 năm1993 trong những trường phù hợp sau:

a) Đất bị tịch thu, trưng thu, trưng thiết lập khithực hiện cải cách ruộng đất ở miền Bắc; chế độ xoá bỏ triệt để tàntích chiếm hữu ruộng đất cùng các vẻ ngoài bóc lột thực dân, phong loài kiến ở miềnNam;

b) Đất đang hiến bộ quà tặng kèm theo cho nhà nước, đến hợp tácxã và tổ chức triển khai khác, mang lại hộ gia đình, cá nhân;

c) Đất vẫn góp vào bắt tay hợp tác xã nông nghiệp trồng trọt theoquy định của Điều lệ bắt tay hợp tác xã nông nghiệp & trồng trọt bậc cao;

d) Đất thổ cư mà lại Nhà nước đang giao mang đến ngườikhác để làm đất ngơi nghỉ ; khu đất ở và đất vườn đã giao lại cho bắt tay hợp tác xã nhằm đikhai hoang; ruộng đất đã biết thành thu hồi để giao cho những người khác hoặc điều chỉnh chongười không giống khi xử lý tranh chấp ruộng đất;

đ) Đất sẽ chia cho tất cả những người khác khi hưởng ứngcuộc vận động san sẻ bớt 1 phần ruộng đất để chia cho người không tất cả ruộng vàthiếu ruộng tại miền nam bộ sau ngày giải phóng.

2. Việc giải quyết và xử lý các trường hòa hợp khiếu nại,tranh chấp về khu đất đai phải căn cứ vào lao lý về khu đất đai tại thời gian xảy racác quan liêu hệ đất đai dẫn mang đến khiếu nại, tranh chấp bao gồm các văn bạn dạng có liênquan mang lại đất đai sau đây:

a) Luật cải tân ruộng đất ban hành ngày 04tháng 12 năm 1953 của nước vn dân công ty cộng hoà;

b) Thông bốn số 73/Tg ngày thứ 7 tháng 7 năm 1962của Thủ tướng chính phủ nước nước ta dân công ty cộng hoà về việc thống trị đất củatư nhân mang lại thuê, đất vắng chủ, đất bỏ phí tại nội thành, nội thị;

c) Điều lệ bắt tay hợp tác xã nông nghiệp bậc cao banhành ngày 01 tháng 5 năm 1969;

d) quyết nghị số 125-CP ngày 28 tháng 6 năm1971 của Hội đồng chính phủ nước nhà nước nước ta dân công ty cộng hoà về việc tăng cườngcông tác thống trị ruộng đất;

đ) Nghị định số 47-CP ngày 15 tháng 3 năm1972 của Hội đồng chính phủ nước việt nam dân chủ cộng hoà ban hành Điều lệ tạmthời về câu hỏi lựa chọn địa điểm công trình và cai quản đất xây dựng;

e) nghị quyết số 28-CP ngày 16 tháng 12 năm1973 của Hội đồng chính phủ nước nước ta dân chủ cộng hoà về việc di chuyểndân cư để giải phóng lòng sông;

g) đưa ra quyết định số 129-CP ngày 25 tháng 5 năm1974 của Hội đồng cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước vn dân nhà cộng hoà về câu hỏi ban hànhchính sách so với các bắt tay hợp tác xã không ngừng mở rộng diện tích phát triển nông nghiệp, lâmnghiệp ngơi nghỉ trung du cùng miền núi;

h) Nghị định số 01/NĐ/75 ngày 05 tháng 3 năm1975 của chính phủ nước nhà Cách mạng lâm thời cùng hoà miền nam bộ Việt phái mạnh về thiết yếu sáchruộng đất;

i) thông tư số 235-CT/TW ngày 20 tháng 8 năm1976 của Ban Chấp hành trung ương Đảng Lao động việt nam về việc thực hiện Nghịquyết của bộ Chính trị về sự việc ruộng đất ở miền Nam;

k) quyết định số 188/CP ngày 25 tháng 9 năm1976 của Hội đồng cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước cùng hoà xã hội chủ nghĩa vn về chínhsách xoá bỏ triệt nhằm tàn tích chiếm dụng ruộng đất cùng các bề ngoài bóc lột thựcdân, phong con kiến ở khu vực miền nam Việt Nam;

l) ra quyết định số 318/CP ngày 14 mon 12 năm1978 của Hội đồng cơ quan chính phủ nước cùng hoà thôn hội nhà nghĩa vn về xoá bỏhình thức tách bóc lột tư phiên bản chủ nghĩa về ruộng đất cùng xúc tiến điều chỉnh ruộng đấtở nông làng miền Nam;

m) ra quyết định số 201/CP ngày thứ nhất tháng 7 năm1980 của Hội đồng chính phủ nước nhà nước cộng hoà xóm hội công ty nghĩa vn về câu hỏi thốngnhất quản lý ruộng đất và tăng tốc công tác cai quản ruộng đất trong cả nước;

n) luật pháp Đất đai năm 1987 với Nghị định số30/HĐBT ngày 23 mon 3 năm 1989 của Hội đồng bộ trưởng về câu hỏi thi hành cách thức Đấtđai năm 1987;

o) quyết định số 13-HĐBT ngày 01 tháng 02 năm1989 của Hội đồng điệu trưởng nước cùng hoà thôn hội nhà nghĩa nước ta về vấn đề giảiquyết một số vấn đề cần kíp về ruộng đất.

3. Việc giải quyết và xử lý đất sinh sống , đất phân phối kinhdoanh phi nông nghiệp trồng trọt có công trình xây dựng trên đất bởi Nhà nước quản ngại lý, bốtrí áp dụng trong quy trình thực hiện những chính sách thống trị nhà đất cùng chínhsách tôn tạo xã hội chủ nghĩa trước thời gian ngày 01 mon 7 năm 1991 được thực hiệntheo công cụ tại quyết nghị số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốchội cùng văn bạn dạng quy phạm pháp luật gợi ý thi hành nghị quyết này.

Điều 5. Ngân sách đầu tư chocông tác làm chủ nhà nước về khu đất đai

1. Giá cả nhà nước bảo vệ kinh chi phí cho hoạtđộng cai quản nhà nước về khu đất đai và chi tiêu cho hoạt động sự nghiệp địa chính(bao có khảo sát, đo đạc, lập các loại bản đồ về khu đất đai; nhận xét phân hạng đất;lập, thẩm định, chào làng và kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất; lập hồsơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đaivà các chuyển động sự nghiệp địa chính khác) theo mức sử dụng của pháp luật.

2. Cỗ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên chủ trì, phốihợp với những Bộ, cơ quan có tương quan xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định nấc kinhtế - kỹ thuật mang đến các vận động sự nghiệp địa chính để làm cơ sở cho việc bốtrí và quản lý kinh phí.

3. Ngân sách trung ương đảm bảo an toàn nhiệm vụ chicho công tác làm chủ nhà nước về khu đất đai cùng sự nghiệp địa chủ yếu ở Trung ương.Ngân sách địa phương bảo vệ nhiệm vụ bỏ ra cho công tác thống trị nhà nước về đấtđai cùng sự nghiệp địa bao gồm ở địa phương theo lao lý về phân cấp cho quản lý.

Điều 6. Phân một số loại đất

1. Nhiều loại đất, mục tiêu sử dụng đất của mỗi thửađất được xác minh theo một trong những căn cứ sau:

a) quyết định giao đất, cho mướn đất, chophép chuyển mục đích sử dụng khu đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất đang cấpcho bạn đang áp dụng đất được đơn vị nước công nhận quyền áp dụng đất;

c) Đăng cam kết chuyển mục đích sử dụng khu đất phù hợpvới quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất đối với trường hợp chưa hẳn xin phép chuyểnmục đích sử dụng đất;

d) Đất đang thực hiện ổn định phù hợp với quyhoạch thực hiện đất vẫn được phòng ban nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

đ) Đối với ngôi trường hợp chưa có căn cứ quy địnhtại những điểm a, b, c và d khoản này thì địa thế căn cứ vào thực trạng sử dụng đất ổn định,Uỷ ban quần chúng. # huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh xác định loại đất, mụcđích thực hiện đất.

2. Ngoài mục tiêu sửdụng đất bao gồm đã được khẳng định theo nguyên lý tại khoản 1 Điều này, người sử dụngđất được sử dụng phối kết hợp vào các mục đích khác tuy vậy không làm tác động đến mụcđích áp dụng chính cùng không trái với cách thức của quy định về đất đai.

3. Đất đai được phân nhiều loại theo các nhóm nhưsau:

a) Nhóm khu đất nông nghiệp;

b) Nhóm đất phi nông nghiệp;

c) team đất không sử dụng.

4. đội đất nntt được tạo thành cácphân team sau:

a) Đất cấp dưỡng nông nghiệp bao gồm đất trồngcây hàng năm, khu đất trồng cây lâu năm.

Đất trồng cây hàng năm bao hàm đất trồng lúa,đất đồng cỏ dùng vào chăn nuôi, khu đất trồng cây thường niên khác;

b) Đất lâm nghiệp bao hàm đất rừng sản xuất,đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng;

c) Đất nuôi trồng thuỷ sản;

d) Đất làm muối;

đ) Đất nông nghiệp khác.

Đất nông nghiệp & trồng trọt khác là đất tại nông làng mạc sửdụng để sản xuất nhà kính và các loại bên khác phục vụ mục đích trồng trọt nói cảcác hiệ tượng trồng trọt ko trực tiếp bên trên đất; xây cất chuồng trại chănnuôi gia súc, gia núm và các loại động vật khác được quy định cho phép, xây dựngtrạm, trại nghiên cứu và phân tích thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, có tác dụng muối, thủy sản,xây dựng các đại lý ươm chế tác cây giống, nhỏ giống; phát hành kho, nhà của hộ gia đình,cá nhân để chứa nông sản, thuốc đảm bảo thực vật, phân bón, thứ móc, quy định sảnxuất nông nghiệp.

5. Nhóm đất phi nông nghiệp trồng trọt được phân tách thànhcác phân đội sau:

a) Đất ở bao gồm đất sinh hoạt tại nôngthôn, đất ở tại đô thị;

b) Đất siêng dùng bao gồm đất thiết kế trụ sởcơ quan, xây dựng dự án công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, anninh; khu đất sản xuất, sale phi nông nghiệp; đất áp dụng vào mục đích công cộng.

Đất áp dụng vào mục đích nơi công cộng là khu đất sửdụng vào mục tiêu xây dựng công trình đường giao thông, cầu, cống, vỉa hè, cảngđường thuỷ, bến phà, bến xe cộ ô tô, kho bãi đỗ xe, ga con đường sắt, cảng mặt hàng không; hệthống cấp cho nước, khối hệ thống thoát nước, khối hệ thống công trình thuỷ lợi, đê, đập; hệthống mặt đường dây cài điện, khối hệ thống mạng truyền thông, khối hệ thống dẫn xăng, dầu,khí; đất sử dụng làm công ty trẻ, trường học, bệnh dịch viện, chợ, công viên, sân vườn hoa,khu vui chơi giải trí cho trẻ con em, quảng trường, sảnh vận động, khu an dưỡng, quần thể nuôi dưỡngngười già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cửa hàng tập luyện thể dục thể thao - thể thao,công trình văn hoá, điểm bưu điện - văn hoá xã, tượng đài, bia tưởng niệm, nhàtang lễ, câu lạc bộ, nhà hát, bảo tàng, triển lãm, rạp chiếu phim giải trí phim, rạp xiếc, cơsở hồi sinh chức năng cho những người khuyết tật, các đại lý dạy nghề, các đại lý cai nghiện matuý, trại giáo dưỡng, trại hồi sinh nhân phẩm; đất có di tích lịch sử dân tộc - vănhóa, danh lam chiến hạ cảnh đã có được xếp hạng hoặc được Uỷ ban quần chúng tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương quyết định bảo vệ; khu đất để hóa học thải, bãi rác, khu xửlý chất thải;

c) Đất tôn giáo, tín ngưỡng bao hàm đất docác cơ sở tôn giáo sử dụng; khu đất có dự án công trình là đình, đền, miếu, am, tự đường,nhà thờ họ;

d) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

đ) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nướcchuyên dùng;

e) Đất phi nông nghiệp trồng trọt khác.

Đất phi nông nghiệp & trồng trọt khác là khu đất có các côngtrình bái tự, nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, bên trưng bầy đàn tác phẩm nghệ thuật, cơsở sáng tác văn hoá nghệ thuật và thẩm mỹ và các công trình xây cất khác của tứ nhânkhông nhằm mục đích sale mà các công trình kia không nối liền với đất ở ;đất có tác dụng nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động; đất tại đô thị sử dụng để xây dựngnhà kính và những loại bên khác giao hàng mục đích trồng trọt kể cả các hình thứctrồng trọt ko trực tiếp bên trên đất, thiết kế chuồng trại chăn nuôi gia súc,gia núm và những loại động vật hoang dã khác được điều khoản cho phép, gây ra trạm, trạinghiên cứu giúp thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng đại lý ươm tạocây giống, con giống, phát hành kho, nhà của hộ gia đình, cá thể để đựng nông sản,thuốc bảo đảm thực vật, phân bón, sản phẩm công nghệ móc, công cụ sản xuất nông nghiệp.

6. Nhóm đất chưa sử dụng được phân thành cácloại khu đất sau:

a) Đất bởi chưa sử dụng;

b) Đất đồi núi không sử dụng;

c) Núi đá không tồn tại rừng cây.

Điều 7. Xác minh thửađất

1. Thửa đất mà lại trên đó có một mục tiêu sử dụngđất được khẳng định trong những trường vừa lòng sau:

a) Thửa đất bao gồm ranh giới xác định trong quátrình áp dụng đất;

b) Thửa đất gồm ranh giới được khẳng định khiNhà nước giao đất, cho mướn đất, công nhận quyền áp dụng đất;

c) Thửa đất tất cả ranh giới được xác minh khi hợpnhiều thửa đất thành một thửa khu đất (gọi là đúng theo thửa) hoặc tách bóc một thửa đấtthành nhiều thửa đất (gọi là bóc tách thửa) vị yêu ước của thống trị hoặc yêu ước củangười thực hiện đất tương xứng với mức sử dụng của pháp luật về đất đai.

2. Thửa đất nhưng mà trên đó có rất nhiều mục đích sử dụngđất được xác minh trong các trường vừa lòng sau:

a) Trường hòa hợp mà xác định được trẻ ranh giới phânchia giữa những mục đích thực hiện thì thửa khu đất được khẳng định theo từng mục tiêu sửdụng;

b) Trường phù hợp có mục tiêu sử dụng chính vàcác mục tiêu sử dụng phụ được áp dụng theo mùa vụ những năm hoặc áp dụng đồngthời trên diện tích s đất đó thì thửa đất được xác định như chế độ tại khoản 1Điều này cùng phải khẳng định mục đích áp dụng chính và mục tiêu sử dụng phụ, trừtrường hợp dụng cụ tại khoản 2 cùng khoản 3 Điều 45 của Nghị định này.

Chương II

HỆ THỐNGTỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ DỊCH VỤ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Điều 8. Ban ngành quảnlý khu đất đai

1. Khối hệ thống tổ chức cơ quan làm chủ đất đaiđược ra đời thống độc nhất từ tw đến đại lý gắn với thống trị tài nguyên vàmôi trường, có cỗ máy tổ chức rõ ràng như sau:

a) Cơ quan cai quản nhà nước về đất đai ởtrung ương là cỗ Tài nguyên với Môi trường;

b) Cơ quan thống trị đất đai sinh hoạt tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương là Sở Tài nguyên và Môi trường;

c) Cơ quan quản lý đất đai sống huyện, quận, thịxã, tp thuộc thức giấc là phòng Tài nguyên với Môi trường.

2. Xã, phường, thị trấn có cán bộ địa chính.

3. Bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh chủ trì, phốihợp với bộ Nội vụ phía dẫn cụ thể về tổ chức cỗ máy của Sở Tài nguyên cùng Môitrường, chống Tài nguyên với Môi trường; trả lời việc chỉ định và miễn nhiệmcán cỗ địa chính xã, phường, thị trấn; quy định nhiệm vụ và tiêu chuẩn của cánbộ địa chủ yếu xã, phường, thị trấn.

4. Uỷ ban quần chúng tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Uỷ ban dân chúng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tất cả tráchnhiệm xây dừng tổ chức bộ máy quản lý khu đất đai trên địa phương và sắp xếp cán cỗ địachính xã, phường, thị trấn bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 9. Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất

1. Văn phòng đk quyền sử dụng đất là cơquan dịch vụ thương mại công có tác dụng tổ chức thực hiện đăng ký áp dụng đất và biến đổi độngvề sử dụng đất, làm chủ hồ sơ địa bao gồm và góp cơ hậu sự nguyên cùng môi trườngtrong việc thực hiện thủ tục hành chính về quản lí lý, sử dụng đất đai.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương quyết định thành lập và hoạt động Văn phòng đk quyền sử dụng đất thuộc SởTài nguyên và môi trường xung quanh và thành lập các trụ sở của công sở tại những địabàn cần thiết.

Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phốthuộc tỉnh địa thế căn cứ vào yêu cầu đăng ký kết quyền áp dụng đất trên địa phận quyết địnhthành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nằm trong Phòng Tài nguyên cùng Môi trường.

3. Cỗ Tài nguyên vàMôi trường nhà trì phối phù hợp với Bộ Nội vụ khuyên bảo về tổ chức và vận động củaVăn phòng đk quyền sử dụng đất.

Điều 10. Tổ chức triển khai pháttriển quỹ khu đất

1. Tổ chức trở nên tân tiến quỹ đất chuyển động theoloại hình đơn vị chức năng sự nghiệp gồm thu hoặc công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụcông ích bởi vì Uỷ ban quần chúng. # tỉnh, tp trực thuộc trung ương quyết địnhthành lập để triển khai bồi thường, gpmb trong trường phù hợp thu hồiđất sau khoản thời gian quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất được ra mắt mà chưa tồn tại dự án đầutư; nhận chuyển nhượng quyền áp dụng đất trong quanh vùng có quy hoạch yêu cầu thu hồiđất mà người tiêu dùng đất mong muốn chuyển đi nơi khác trước khi Nhà nước quyếtđịnh thu hồi đất; làm chủ quỹ khu đất đã thu hồi và tổ chức triển khai đấu giá bán quyền sử dụng đấttheo ra quyết định của ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền so với diện tích khu đất đượcgiao cai quản lý.

2. Bộ Tài nguyên vàMôi trường nhà trì phối phù hợp với Bộ Nội vụ chỉ dẫn về tổ chức và hoạt động củaTổ chức cải cách và phát triển quỹ đất.

Điều 11. Tổ chức triển khai hoạtđộng thương mại & dịch vụ trong cai quản lý, sử dụng đất đai

1. Tổ chức triển khai sự nghiệp bao gồm thu, doanh nghiệp thuộccác thành phần kinh tế tài chính có đủ điều kiện theo chế độ tại khoản 3 Điều này thìđược cấp phép vận động hoặc được đăng ký hoạt động dịch vụ trong quản lý, sử dụngđất đai.

2. Các lĩnh vực chuyển động dịch vụ vào quảnlý, sử dụng đất đai bao gồm:

a) hỗ trợ tư vấn về giá chỉ đất;

b) support về lập quy hoạch, planer sử dụngđất;

c) thương mại dịch vụ về đo đạc và phiên bản đồ địa chính;

d) dịch vụ thương mại về thông tin đất đai.

3. Nhiệm vụ quy địnhđiều khiếu nại và giấy tờ thủ tục cấp phép hoạt động, đăng ký hoạt động dịch vụ trong quảnlý, áp dụng đất đai như sau:

a) cỗ Tài chủ yếu quy địnhđiều khiếu nại và thủ tục cấp phép hoạt động, đăng ký chuyển động tư vấn về giá bán đất;

b) bộ Tài nguyên và môi trường quy định điềukiện hoạt động, đăng ký chuyển động tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,dịch vụ về thông tin đất đai; đk và thủ tục cấp phép hoạt động, đăng kýhoạt động thương mại & dịch vụ về đo lường và bản đồ địa chính.

Chương III

QUY HOẠCH,KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 12. Câu chữ quyhoạch sử dụng đất

1. Điều tra, nghiên cứu, phân tích, tổng hợpđiều khiếu nại tự nhiên, khiếp tế, xã hội bên trên địa bàn triển khai quy hoạch.

2. Đánh giá hiện trạng và dịch chuyển sử dụng đấttrong kỳ quy hướng trước theo các mục đích sử dụng gồm đất trồng lúa nước, đấttrồng cây thường niên khác, khu đất trồng cây lâu năm; khu đất rừng sản xuất, đất rừngphòng hộ, đất rừng quánh dụng; đất nuôi trồng thuỷ sản; đất có tác dụng muối; khu đất nôngnghiệp khác; đất ở trên nông thôn, khu đất ở tại đô thị; đất tạo trụsở cơ quan và công trình xây dựng sự nghiệp; đất thực hiện vào mục đích quốc phòng, anninh; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất sử dụng vào mục đích công cộng;đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; đất tôn giáo, tín ngưỡng;đất nghĩa trang, nghĩa địa; đất bằng chưa sử dụng, khu đất đồi núi chưa sử dụng,núi đá không có rừng cây.

3. Đánh giá bán tiềm năng đất đai với sự phù hợp củahiện trạng áp dụng đất đối với tiềm năng đất đai, so với xu hướng phát triểnkinh tế - làng hội, khoa học - technology theo phương tiện sau:

a) Đối với khu đất đang áp dụng thì đánh giá sựphù hợp và không cân xứng của thực trạng sử dụng đất so với tiềm năng đất đai,so với chiến lược, quy hướng tổng thể, chiến lược phát triển kinh tế - xóm hội, khảnăng áp dụng tân tiến khoa học - technology trong áp dụng đất;

b) Đối với đất chưa áp dụng thì đánh giá khảnăng đưa vào sử dụng cho những mục đích.

4. Đánh giá tác dụng thực hiện các chỉ tiêuquy hoạch sử dụng đất đã làm được quyết định, xét chăm nom của kỳ quy hướng trước.

5. Xác minh phương hướng, mục tiêu sử dụng đấttrong kỳ quy hướng và lý thuyết cho kỳ tiếp theo phù hợp với chiến lược, quyhoạch tổng thể và toàn diện phát triển tài chính - thôn hội của tất cả nước, của những ngành và những địaphương.

6. Xây dựng các phương án phân bổ diện tíchcác các loại đất cho yêu cầu phát triển kinh tế tài chính - xóm hội, quốc phòng, an toàn trongkỳ quy hoạch được thực hiện như sau:

a) Khoanh định trên phiên bản đồ hiện trạng sử dụngđất các khoanh vùng sử dụng đất nông nghiệp & trồng trọt theo mục tiêu sử dụng đất, một số loại đất màkhi chuyển mục tiêu sử dụng buộc phải được phép của cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền;các khu vực sử dụng khu đất phi nông nghiệp theo công dụng làm khu cư dân đô thị,khu dân cư nông thôn, khu vực hành chính, quần thể công nghiệp, khu công nghệ cao, khukinh tế, quần thể dịch vụ, khu di tích lịch sử, văn hoá, danh lam, thắng cảnh, quần thể vựcđất quốc phòng, bình an và các công trình, dự án công trình khác bao gồm quy mô sử dụng đất lớn;các khoanh vùng đất không sử dụng.

Việc khoanh định được thực hiện đối với khu vựcđất có diện tích thể hiện tại được lên phiên bản đồ quy hoạch sử dụng đất;

b) xác định diện tích đất không biến đổi mụcđích sử dụng; diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng sang mục tiêu khác,trong đó có diện tích s đất dự kiến phải thu hồi để triển khai các công trình, dựán.

7. Phân tích kết quả kinh tế, làng mạc hội, môitrường của từng phương án phân chia quỹ đất theo câu chữ sau:

a) Phân tích kết quả kinh tế bao gồm việc dựkiến những nguồn thu từ việc giao đất, dịch vụ cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất,các nhiều loại thuế có liên quan đến khu đất đai và ngân sách chi tiêu cho việc bồi thường, giảiphóng khía cạnh bằng, tái định cư;

b) Phân tích ảnh hưởng xã hội bao hàm việc dựkiến số hộ dân cư phải di dời, số lao cồn mất việc làm do bị thu hồi đất, số việclàm mới được tạo ra từ việc biến hóa cơ cấu áp dụng đất;

c) Đánh giá chỉ tác động môi trường xung quanh của vấn đề sử dụngđất theo mục tiêu sử dụng bắt đầu của phương án phân chia quỹ đất.

8. Sàng lọc phương án phân chia quỹ đất hợp lýcăn cứ vào tác dụng phân tích công dụng kinh tế, buôn bản hội, môi trường thiên nhiên thực hiện ởkhoản 7 Điều này.

9. Mô tả phương án quy hoạch áp dụng đấtđược chọn lọc trên bản đồ quy hoạch áp dụng đất.

10. Khẳng định các giải pháp sử dụng, bảo vệ, cảitạo khu đất và bảo vệ môi trường rất cần được áp dụng so với từng các loại đất, phù hợp vớiđịa bàn quy hoạch.

11. Xác định phương án tổ chức triển khai quyhoạch sử dụng đất tương xứng với đặc điểm của địa bàn quy hoạch.

Điều 13. Ngôn từ kếhoạch thực hiện đất

1. Đánh giá, phân tích công dụng thực hiện kếhoạch áp dụng đất kỳ trước gồm:

a) kết quả thực hiện các chỉ tiêu thực hiện đấtđối với từng nhiều loại đất;

b) kết quả thực hiện những chỉ tiêu chuyển đổigiữa các loại đất;

c) công dụng khai hoang không ngừng mở rộng diện tích đất đểsử dụng vào những mục đích;

d) quality việc tiến hành các chỉ tiêutrong kế hoạch áp dụng đất;

đ) Việc triển khai các thu nhập từ giao đất,cho mướn đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các loại thuế tương quan đến khu đất đaivà ngân sách chi tiêu cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

e) tại sao của hồ hết tồn tại, yếu hèn kémtrong việc thực hiện kế hoạch áp dụng đất.

2. Lập kế hoạch tịch thu diện tích những loại đấtđể phân chia cho nhu yếu xây dựng kết cấu hạ tầng; trở nên tân tiến công nghiệp, dịch vụ;phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn; quốc phòng, an ninh; đối với các côngtrình, dự án đã bao gồm chủ đầu tư chi tiêu thì lập hạng mục kèm theo quy mô sử dụng đất, địađiểm, dự kiến tiến độ triển khai và tiến độ thu hồi đất.

3. Lập kế hoạch chuyển diện tích s đất chuyêntrồng lúa nước cùng đất tất cả rừng sang áp dụng vào mục tiêu khác, xác minh khu vựcđược thay đổi cơ cấu áp dụng đất trong đất nông nghiệp trồng trọt theo các nội dung sau:

a) xác minh địa điểm, diện tích và giai đoạn chuyểnđất siêng trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, khu đất rừng sệt dụng, khu đất rừng sảnxuất sang sử dụng vào mục tiêu khác;

b) xác định khu vực đất được đk chuyển đổicơ cấu sử dụng những loại khu đất trong nhóm đất nông nghiệp.

4. Lập kế hoạch đưa khu đất chưa sử dụng vào sử dụngcho những mục đích bao gồm việc xác định địa điểm, diện tích s và quá trình khaihoang gửi đất chưa áp dụng vào thực hiện cho mục tiêu nông nghiệp, phi nông nghiệp.

5. Ví dụ hoá việc phân chia diện tích các loạiđất vào kế hoạch áp dụng đất cho từng năm.

6. Dự kiến những nguồn thu trường đoản cú giao đất, chothuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất, những loại thuế có tương quan đến khu đất đaivà ngân sách cho vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

7. Xác định chiến thuật tổ chức thực hiện kế hoạchsử dụng đất bảo đảm an toàn thực hiện tại đúng quá trình kế hoạch.

Điều 14. Ngôn từ quyhoạch thực hiện đất đưa ra tiết, kế hoạch thực hiện đất cụ thể của xã, phường, thịtrấn, khu công nghệ cao, khu tài chính

1. Quy hoạch thực hiện đất bỏ ra tiết bao gồm cácnội dung theo biện pháp tại Điều 12 của Nghị định này; giải pháp quy hoạch sử dụngđất được lựa chọn nên được biểu lộ trên bản đồ địa chính; trường phù hợp quy hoạchchi tiết gây ra đô thị, quy hoạch phát hành điểm dân cư nông thôn đã làm được xétduyệt thì buộc phải thể hiện nay trên phiên bản đồ địa chính.

2. Kế hoạch thực hiện đất đưa ra tiết bao gồm cácnội dung theo phương pháp tại Điều 13 của Nghị định này và gắn với thửa đất.

Điều 15. Trách nhiệmlập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Cỗ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên có trách nhiệmgiúp chính phủ nước nhà tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất của cảnước.

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ,Uỷ ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộc tw có trách nhiệm phối hợp vớiBộ tài nguyên và môi trường thiên nhiên trong việc xác định nhu cầu thực hiện đất của Bộ,ngành, địa phương.

2. Cỗ Quốc phòng tổ chức triển khai việc lậpquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng.

Bộ Quốc phòng có trọng trách phối hợp với Uỷban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác minh nhu cầu sử dụng đấtvào mục đích quốc phòng tại địa phương.

3. Cỗ Công an tổ chức triển khai việc lập quyhoạch, kế hoạch thực hiện đất vào mục đích an ninh.

Bộ Công an có trọng trách phối hợp với Uỷ bannhân dân tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương khẳng định nhu cầu thực hiện đất vàomục đích an toàn tại địa phương.

4. Uỷ ban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương. Sở tài nguyên và môi trường xung quanh có trách nhiệmgiúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch, chiến lược sử dụngđất.

Sở, ban, ngành của tỉnh, tp trực thuộcTrung ương và Uỷ ban dân chúng huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh cótrách nhiệm phối hợp với Sở khoáng sản và môi trường xung quanh trong việc xác minh nhu cầusử dụng đất của ngành, địa phương.

5. Uỷ ban quần chúng. # huyện, quận, thị xã, thànhphố nằm trong tỉnh tổ chức triển khai việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địaphương, quy hoạch áp dụng đất bỏ ra tiết, kế hoạch áp dụng đất chi tiết của phường,thị trấn cùng xã thuộc khoanh vùng quy hoạch cải tiến và phát triển đô thị. Phòng Tài nguyên vàMôi ngôi trường có nhiệm vụ giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp triển khai nhiệm vụ lậpquy hoạch, kế hoạch thực hiện đất.

Phòng, ban của huyện, quận, thị xã, thành phốthuộc tỉnh cùng Uỷ ban dân chúng phường, thị trấn, Uỷ ban quần chúng xã thuộc quần thể vựcquy hoạch trở nên tân tiến đô thị có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài nguyên với Môitrường vào việc xác minh nhu cầu thực hiện đất của ngành, địa phương.

6. Uỷ ban dân chúng xã địa điểm không thuộc khu vực vựcquy hoạch cải tiến và phát triển đô thị có trọng trách tổ chức lập quy hoạch thực hiện đấtchi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã.

7. Ban cai quản khu công nghệ cao tất cả trách nhiệmtổ chức lập quy hoạch thực hiện đất đưa ra tiết, kế hoạch thực hiện đất chi tiết chotoàn khu technology cao.

8. Ban cai quản khu kinh tế tài chính có trọng trách tổchức lập quy hoạch áp dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất cụ thể đối vớiphần diện tích đất giao cho Ban quản lý khu tài chính được khẳng định trong quy hoạchsử dụng khu đất của tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương; câu hỏi lập quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất đối với phần diện tích s đất còn sót lại được bộc lộ trong quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và quy hoạchsử dụng đất bỏ ra tiết, kế hoạch áp dụng đất chi tiết của xã, phường, thị trấn.

9. Cơ quan, tổ chức triển khai có trọng trách lập quy hoạchsử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch áp dụng đất bỏ ra tiết, kế hoạch sửdụng đất chi tiết được thuê những tổ chức được phép chuyển động trong nghành lậpquy hoạch, kế hoạch áp dụng đất làm support trong việc lập quy hoạch, chiến lược sửdụng đất.

10. Không hẳn lập quy hoạch sử dụng đất, kếhoạch thực hiện đất so với huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, quy hoạchsử dụng đất chi tiết, kế hoạch áp dụng đất cụ thể đối với xã, phường, thị trấnnếu việc áp dụng đất trong kỳ quy hoạch áp dụng đất tiếp theo không có thay đổi;trường vừa lòng có biến đổi mục đích sử dụng giữa các loại đất trong và một nhómmà diện tích đất phải biến hóa mục đích sử dụng dưới mười tỷ lệ (10%) so vớikỳ quy hoạch trước thì chỉ ra quyết định việc kiểm soát và điều chỉnh phần diện tích đất phảichuyển mục tiêu sử dụng.

Quy hoạch thực hiện đất cụ thể của khu côngnghệ cao được lập một lần cho toàn khu; trường đúng theo có biến hóa nhu cầu sử dụngđất thì lập kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch thực hiện đất chi tiết.

Điều 16. Lập với điềuchỉnh quy hoạch áp dụng đất của tất cả nước

1. Quy hoạch thực hiện đất của cả nước được lậpdựa vào những căn cứ nguyên lý tại khoản 1 Điều 22 của pháp luật Đất đai.

2. Trước khi chấm dứt kỳ quy hoạch sử dụng đấtmười tám (18) tháng, những Bộ, phòng ban ngang Bộ, phòng ban thuộc thiết yếu phủ, Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ gửi văn phiên bản đề xuấtnhu cầu áp dụng đất của ngành cùng địa phương vào kỳ quy hoạch thực hiện đất tiếptheo đến bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Trong thời hạn năm (05) tháng kể từ khinhận được nhu yếu sử dụng đất của các ngành với địa phương, cỗ Tài nguyên và Môitrường có trách nhiệm lập quy hoạch sử dụng đất của toàn quốc theo điều khoản sau:

a) Thẩm tra yêu cầu sử dụng đất của các ngànhvà địa phương trong kỳ quy hoạch thực hiện đất tiếp theo;

b) Xây dựng những phương án phân bổ quỹ khu đất chokỳ quy hoạch thực hiện đất tiếp theo bảo đảm an toàn cho việc thực hiện phương án chiếnlược, quy hoạch toàn diện và tổng thể phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội, quốc phòng, an ninh của cảnước;

c) nhờ cất hộ dự thảo report thuyết minh quy hoạchsử dụng đất của cả nước đến các Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ sở thuộc chính phủ đểlấy ý kiến.

4. Trong thời hạn không thật ba mươi (30) ngàylàm việc kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo, những Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơquan thuộc chính phủ có trọng trách gửi ý kiến góp ý bởi văn phiên bản đến bộ Tàinguyên cùng Môi trường.

5. Vào thời hạn không quá hai (02) mon kểtừ ngày dìm được ý kiến góp ý, bộ Tài nguyên và môi trường có nhiệm vụ tổnghợp ý kiến, trả chỉnh report thuyết minh quy hoạch thực hiện đất của cả nước đểtrình chủ yếu phủ.

6. Làm hồ sơ quy hoạch thực hiện đất của toàn nước gồmcó:

a) Tờ trình của cục Tài nguyên với Môi trườngtrình chính phủ về quy hoạch thực hiện đất của tất cả nước;

b) report thuyết minh quy hoạch sử dụng đấtcủa cả nước;

c) phiên bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cả nước;

d) bạn dạng đồ quy hoạch thực hiện đất của cả nước.

7. Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất củacả nước được thực hiện trong trường hợp bao gồm sự điều chỉnh quy hoạch phạt triểnkinh tế - làng hội, điều chỉnh phương châm chương trình, dự án phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh, kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch kiến tạo vùng, quy hoạch xâydựng thành phố mà sự điều chỉnh đó làm thay đổi cơ cấu thực hiện đất hoặc vào trườnghợp do ảnh hưởng của thiên tai, cuộc chiến tranh làm đổi khác cơ cấu thực hiện đất. BộTài nguyên và môi trường có nhiệm vụ lập hồ sơ kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch sử dụngđất của toàn nước để trình thiết yếu phủ. Lúc lập hồ nước sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụngđất, cỗ Tài nguyên và môi trường xung quanh lấy chủ kiến góp ý của những Bộ, phòng ban ngang Bộ,cơ quan thuộc cơ quan chính phủ có tương quan đến một số loại đất đề nghị điều chỉnh. Hồ sơ điềuchỉnh quy hoạch thực hiện đất của toàn quốc gồm có:

a) Tờ trình của cục Tài nguyên với Môi trườngtrình chính phủ nước nhà về việc kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cả nước;

b) report thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sửdụng đất của tất cả nước;

c) bản đồ kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch thực hiện đất củacả nước.

Điều 17. Lập và điềuchỉnh kế hoạch thực hiện đất của cả nước

1. Kế hoạch áp dụng đất của cả nước được lậpdựa vào những căn cứ nguyên tắc tại khoản 2 Điều 22 của dụng cụ Đất đai.

2. Câu hỏi lập kế hoạch thực hiện đất của cả nướcđối cùng với năm (05) năm đầu của kỳ quy hoạch thực hiện đất (gọi là kế hoạch sử dụngđất kỳ đầu) được thực hiện đồng thời với câu hỏi lập quy hoạch sử dụng đất của cảnước cách thức tại Điều 16 của Nghị định này. Hồ sơ kế hoạch thực hiện đất kỳ đầuđược lập phổ biến với làm hồ sơ quy hoạch sử dụng đất. Văn bản kế hoạch sử dụng đấtlà quy trình triển khai ngôn từ quy hoạch áp dụng đất mang lại năm (05) năm đầu của kỳquy hoạch và ví dụ hoá đến từng năm bảo vệ cho việc thực hiện phương án kế hoạchphát triển tài chính - xã hội năm (05) năm và hàng năm của nhà nước.

3. Câu hỏi lập kế hoạch sử dụng đất của cả nướcnăm (05) năm cuối của kỳ quy hoạch áp dụng đất (gọi là kế hoạch sử dụng đất kỳcuối) được luật như sau:

a) Trước khi bước đầu kế hoạch áp dụng đất kỳcuối mười nhì (12) tháng, cỗ Tài nguyên và môi trường căn cứ vào quy hướng sử dụngđất của toàn nước và pháp luật tại khoản 1 Điều này để xây dựng các phương án phânbổ quỹ đất cho kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối bảo đảm cho việc thực hiện phươngán planer phát triển kinh tế tài chính - xã hội năm (05) năm cùng hàng năm của nhà nướcvà kiến tạo dự thảo báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất; gửi dự thảo báocáo thuyết minh đến những Bộ, cơ quan ngang Bộ, ban ngành thuộc chính phủ để lấy ýkiến;

b) trong thời hạn không thật ba mươi (30) ngàylàm việc kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo, những Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơquan thuộc cơ quan chính phủ có trách nhiệm gửi chủ ý góp ý bởi văn bản đến cỗ Tàinguyên với Môi trường;

c) vào thời hạn không quá hai (02) mon kểtừ ngày nhấn được ý kiến góp ý, cỗ Tài nguyên và môi trường có nhiệm vụ tổnghợp ý kiến, trả chỉnh report thuyết minh kế hoạch sử dụng đất nhằm trình Chínhphủ.

4. Làm hồ sơ kế hoạch thực hiện đất kỳ cuối bao gồm:

a) Tờ trình của cục Tài nguyên cùng Môi trườngtrình chính phủ về kế hoạch áp dụng đất của tất cả nước;

b) báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất củacả nước;

c) bạn dạng đồ hiện trạng sử dụng đất của cả nước.

5. Việc kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch áp dụng đất của cảnước được triển khai trong ngôi trường hợp có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất củacả nước, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế tài chính - xóm hội, điều chỉnh quy hoạchxây dựng vùng, quy hoạch thi công đô thị hoặc tất cả sự biến hóa về tài năng thựchiện kế hoạch thực hiện đất. Cỗ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên có trọng trách lập hồ sơđiều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của toàn nước để trình chính phủ. Lúc lập hồ nước sơđiều chỉnh, cỗ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên lấy chủ kiến góp ý của các Bộ, cơ quanngang Bộ, ban ngành thuộc cơ quan chính phủ có tương quan đến một số loại đất yêu cầu điều chỉnh. Hồsơ điều chỉnh kế hoạch thực hiện đất của cả nước bao gồm:

a) Tờ trình của bộ Tài nguyên và Môi trườngtrình cơ quan chỉ đạo của chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện đất của tất cả nước;

b) báo cáo thuyết minh điều chỉnh kế hoạch sửdụng đất của tất cả nước.

Điều 18. Tổ chức triển khai lấyý kiến góp phần của nhân dân đối với quy hoạch thực hiện đất chi tiết

1. Vấn đề lấy chủ kiến đóng góp của nhân dântrong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết của xã, phường, thị xã quyđịnh trên khoản 5 Điều 25 của phương pháp Đất đai được triển khai nhưsau:

a) Dự thảo quy hoạch sử dụng đất chi tiết phảiđược trình làng đến từng tổ dân phố, thôn, xóm, buôn, ấp, làng, bản, phum, sócvà các điểm cư dân khác; đồng thời yêu cầu được niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở Uỷban dân chúng xã, phường, thị trấn nơi tất cả đất;

b) Tổ chức mừng đón ý kiến góp phần trực tiếpcủa quần chúng. # hoặc chủ kiến đóng góp thông qua đại diện thay mặt của điểm dân cư, mặt trậnTổ quốc việt nam và những tổ chức đoàn thể sinh sống địa phương; lấy chủ ý của thường xuyên trựcHội đồng dân chúng xã, phường, thị xã nơi có đất.

2. Thời hạn lấy chủ ý đóng góp của nhân dânquy định tại khoản 1 Điều này là ba mươi (30) ngày.

3. Phòng ban lập quy hoạch thực hiện đất đưa ra tiếtcủa xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp củanhân dân để hoàn hảo dự thảo quy hoạch thực hiện đất bỏ ra tiết.

Điều 19. Xét để mắt quyhoạch, kế hoạch áp dụng đất của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Hồ sơ xét ưng chuẩn quy hoạch, planer sử dụngđất của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lập thành mười lăm (15) cỗ nộptại cỗ Tài nguyên và môi trường để thẩm định; hồ sơ bao gồm có:

a) Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương trình chính phủ nước nhà xét chăm bẵm quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất;

b) report thuyết minh tổng hợp quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất;

c) phiên bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

d) phiên bản đồ quy hoạch thực hiện đất đối với trườnghợp xét chú ý quy hoạch sử dụng đất.

2. Trình tự xét coi sóc quy hoạch, chiến lược sửdụng đất được luật pháp như sau:

a) vào thời hạn không thật ba (03) ngày làmviệc tính từ lúc ngày dìm đủ hồ sơ thích hợp lệ, cỗ Tài nguyên và môi trường có trách nhiệmgửi làm hồ sơ xét cẩn thận quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất đến những Bộ, cơ quan bao gồm liênquan để lấy ý kiến.

Trong thời hạn không thực sự mười lăm (15) ngàylàm việc tính từ lúc ngày nhận thấy hồ sơ, các Bộ, cơ sở có trọng trách gửi ý kiếngóp ý bằng văn bản đến cỗ Tài nguyên cùng Môi trường.

Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làmviệc tính từ lúc ngày chấm dứt thời hạn lấy chủ ý góp ý, bộ Tài nguyên và Môi trườngcó nhiệm vụ tổng hợp, gửi chủ ý thẩm định đến Uỷ ban dân chúng tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương để hoàn hảo hồ sơ;

b) Uỷ ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương hoàn hảo hồ sơ và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp trải qua quyhoạch, kế hoạch áp dụng đất; giữ hộ năm (5) cỗ hồ sơ đã làm được Hội đồng nhân dânthông qua đương nhiên Nghị quyết của Hội đồng quần chúng đến bộ Tài nguyên với Môitrường;

c) vào thời hạn không quá mười (10) ngàylàm việc tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ xét để mắt tới quy hoạch, kế hoạch áp dụng đấtquy định tại điểm b khoản này, cỗ Tài nguyên và môi trường xung quanh có nhiệm vụ trìnhChính lấp xét duyệt.

Điều 20. Xét duyệtquy hoạch, kế hoạch áp dụng đất của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1. Làm hồ sơ xét chăm bẵm quy hoạch, planer sử dụngđất của huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh giấc được lập thành mười (10) cỗ nộptại Sở khoáng sản và môi trường thiên nhiên để thẩm định; hồ nước sơ bao gồm có:

a) Tờ trình của Uỷ ban quần chúng huyện, quận,thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình Uỷ ban quần chúng tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương xét chuẩn y quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất;

b) báo cáo thuyết minh tổng hòa hợp quy hoạch, kếhoạch thực hiện đất;

c) bạn dạng đồ hiện trạng sử dụng đất;

d) phiên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đối với trườnghợp xét chăm chú quy hoạch thực hiện đất.

2. Trình từ xét xem xét quy hoạch, kế hoạch sửdụng khu đất được hình thức như sau:

a) trong thời hạn không thật ba (03) ngày làmviệc tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ thích hợp lệ, Sở khoáng sản và môi trường có trách nhiệmgửi làm hồ sơ xét chu đáo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến những cơ quan có liênquan để lấy ý kiến.

Trong thời hạn không thực sự mười lăm (15) ngàylàm việc kể từ ngày nhận thấy hồ sơ, các cơ quan có trách nhiệm gửi chủ ý gópý bằng văn bạn dạng đến Sở Tài nguyên với Môi trường.

Trong thời hạn không thực sự mười (10) ngày làmviệc tính từ lúc ngày ngừng thời hạn lấy ý kiến góp ý, Sở Tài nguyên cùng Môi trườngcó trách nhiệm tổng hợp, gửi chủ ý thẩm định mang lại Uỷ ban nhân dân huyện, quận,thị xã, tp thuộc tỉnh giấc để hoàn chỉnh hồ sơ;

b) Uỷ ban quần chúng huyện, quận, thị xã, thànhphố nằm trong tỉnh hoàn hảo hồ sơ cùng trình Hội đồng quần chúng. # cùng cấp thông quaquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; gửi cha (3) bộ hồ sơ đã có được Hội đồng nhân dânthông qua dĩ nhiên Nghị quyết của Hội đồng nhân dân mang đến Sở Tài nguyên cùng Môitrường;

c) vào thời hạn không quá mười (10) ngàylàm việc tính từ lúc ngày cảm nhận hồ sơ xét duyệt quy hoạch, kế hoạch áp dụng đấtquy định trên điểm b khoản này, Sở tài nguyên và môi trường thiên nhiên có trọng trách trìnhUỷ ban nhân dân tỉnh, tp trực thuộc tw xét duyệt.

Điều 21. Xét duyệtquy hoạch thực hiện đất chi tiết, kế hoạch áp dụng đất cụ thể của phường, thịtrấn với xã thuộc quanh vùng quy hoạch trở nên tân tiến đô thị

1. Hồ sơ xét săn sóc quy hoạch sử dụng đất chitiết, kế hoạch áp dụng đất chi tiết của phường, thị trấn và buôn bản thuộc quần thể vựcquy hoạch cách tân và phát triển đô thị được lập thành mười (10) cỗ nộp trên Sở Tài nguyênvà môi trường xung quanh để thẩm định; hồ sơ có có:

a) Tờ trình của Uỷ ban quần chúng huyện, quận,thị xã, tp thuộc tỉnh trình Uỷ ban dân chúng tỉnh, tp trực thuộcTrung ương xét để ý quy hoạch áp dụng đất bỏ ra tiết, kế hoạch sử dụng đất chitiết;

b) report thuyết minh tổng thích hợp quy hoạch sửdụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất bỏ ra tiết;

c) bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

d) bản đồ quy hoạch áp dụng đất cụ thể đốivới trường phù hợp xét duyệt y quy hoạch sử dụng đất bỏ ra tiết.

2. Trình tự xét chăm nom quy hoạch áp dụng đấtchi tiết, kế hoạch sử dụng đất cụ thể được giải pháp như sau:

a) trong thời hạn không quá ba (03) ngày làmviệc kể từ ngày nhấn đủ hồ nước sơ vừa lòng lệ, Sở tài nguyên và môi trường xung quanh có trách nhiệmgửi làm hồ sơ xét lưu ý quy hoạch sử dụng đất đưa ra tiết, kế hoạch thực hiện đất đưa ra tiếtđến các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến.

Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngàylàm việc kể từ ngày cảm nhận hồ sơ, những cơ quan có nhiệm vụ gửi ý kiến gópý bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làmviệc tính từ lúc ngày dứt thời hạn lấy chủ kiến góp ý, Sở Tài nguyên với Môi trườngcó trách nhiệm tổng hợp, gửi ý kiến thẩm định mang đến Uỷ ban quần chúng. # huyện, quận,thị xã, thành phố thuộc thức giấc để hoàn chỉnh hồ sơ;

b) Sau khi hoàn hảo hồ sơ, Uỷ ban nhân dânhuyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh trình Hội đồng nhân dân thuộc cấpthông qua quy hoạch sử dụng đất đưa ra tiết, kế hoạch áp dụng đất bỏ ra tiết; gửi bốn(04) cỗ hồ sơ đã làm được Hội đồng nhân dân thuộc cấp thông qua kèm theo Nghị quyếtcủa Hội đồng nhân dân cho Sở Tài nguyên cùng Môi trường;

c) vào thời hạn không thực sự mười (10) ngàylàm việc kể từ ngày nhận ra hồ sơ xét cẩn thận quy hoạch áp dụng đất bỏ ra tiết, kếhoạch áp dụng đất chi tiết quy định trên điểm b khoản này, Sở Tài nguyên và Môitrường có trọng trách trình Uỷ ban dân chúng tỉnh, tp trực trực thuộc Trungương xét duyệt.

3. Làm hồ sơ xét coi xét quy hoạch thực hiện đất chitiết, kế hoạch áp dụng đất cụ thể của phường, thị trấn và làng thuộc khu vực vựcquy hoạch cách tân và phát triển đô thị được trình đồng thời với làm hồ sơ xét chú ý quy hoạchsử dụng đất, kế hoạch áp dụng đất của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhquy định trên Điều trăng tròn của Nghị định này hoặc được trình muộn rộng nhưng cần đượcxét duyệt trong thời gian cuối của kỳ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch thực hiện đất trướcđó.

Điều 22. Xét duyệtquy hoạch áp dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất cụ thể của xã ko thuộckhu vực quy hoạch cải tiến và phát triển đô thị

1. Làm hồ sơ xét chăm nom quy hoạch áp dụng đất chitiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã không thuộc quanh vùng quy hoạch pháttriển thành phố được lập thành mười (10) cỗ nộp tại chống Tài nguyên và Môi trườngđể thẩm định; hồ nước sơ gồm có:

a) Tờ trình của Uỷ ban quần chúng. # xã trình Uỷban quần chúng huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giấc xét xem xét quy hoạch áp dụng đấtchi tiết, kế hoạch áp dụng đất đưa ra tiết;

b) báo cáo thuyết minh tổng đúng theo quy hoạch sửdụng đất chi tiết, kế hoạch thực hiện đất đưa ra tiết;

c) phiên bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

d) bản đồ quy hoạch sử dụng đất cụ thể đốivới trường hòa hợp xét coi xét quy hoạch áp dụng đất chi tiết.

2. Trình tự xét để mắt tới quy hoạch áp dụng đấtchi tiết, kế hoạch áp dụng đất chi tiết được nguyên tắc như sau:

a) vào thời hạn không quá ba (03) ngày làmviệc tính từ lúc ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *