Nghỉ Hưu Trước Tuổi Theo Nghị Định 113

Người về hưu theo NĐ 113/2018/NĐ-CP được hưởng những chế độ gì?

Người về hưu theo NĐ 113/2018/NĐ-CP được hưởng những chế độ gì? Tôi là nam giới có gần 30 năm đóng BHXH tại 1 cơ quan nhà nước. Sang tháng 6/2021 tôi sẽ đủ 56 tuổi và có thể nghỉ hưu sớm theo Nghị định 113 thì tôi có thể được hưởng những chế độ gì thế? Xin cảm ơn!

*
Tư vấn chế độ hưu trí:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Với thắc mắc người về hưu theo nghị định 113 được hưởng những chế độ lương gì; Tổng đài tư vấn xin được tư vấn như sau:


Căn cứ theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP mới nhất quy định về vấn đề này như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP … như sau:

“Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi


1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 (một phần hai) tháng tiền lương.

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại các điểm a và c khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động.”

*

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, bạn sẽ được hưởng những chế độ sau:

– Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

– Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội; hưởng thêm 5 tháng trợ cấp tiền lương cho thời gian đóng BHXH từ năm thứ 21 đến năm thứ 30;

– Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động.

Trên đây là bài viết về Người về hưu theo NĐ 113/2018/NĐ-CP được hưởng những chế độ gì? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Cách tính lương hưu cho người lao động theo luật mới

Thời điểm được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng

Nếu còn vướng mắc về Người về hưu theo NĐ 113/2018/NĐ-CP được hưởng những chế độ gì; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *