Bài hát người đến sau

Đến SauTrong nhân gian gồm 2 điều thiết yếu giấu.Một là lúc say, tuyệt khi đã yêu ai rồi.Những dịp ngồi chờ lâu này ở chỗ nào mà ra.Cô đơn này ở đâu mà ra.Trong nhân gian tất cả 2 điều tôi muốn biết.Một làm sao quên, giỏi em vẫn yêu ai rồi.Để tôi còn kip hotline mà chúc cho những người ta.Có em, giữ em, chỉ yêu mình em.Chợt chú ý em xa tầm với, tôi đây đề nghị khóc xuất xắc cười.Lại là lần cuối cùng tôi trên đây biết vui giỏi buồn.Bởi tôi đến sau một người.Bởi tôi mang đến sau người ta.Thế đề xuất lời yêu tôi chưa (không) lúc nào được nói.Trở trở về bên cạnh kia bạn hãy (hởi) sống giỏi với phần lớn tháng ngày.Còn gì tôi đứng chỗ đây nghe sao khóe mi cay cay.Cảm ơn gần như khi chuyện trò.Cảm ơn thời gian trao nụ cườiGiúp tôi phân biệt xung xung quanh tôi những niềm vui.. Thời gian tôi ở mặt người.


Đến SauTrong nhân gian tất cả 2 điều quan yếu giấu.Một là khi say, tuyệt khi đang yêu ai rồi.Những thời điểm ngồi mong ngóng này ở chỗ nào mà ra.Cô đơn này ở chỗ nào mà ra.Trong nhân gian có 2 điều tôi ý muốn biết.Một làm thế nào quên, giỏi em đã yêu ai rồi.Để tôi còn kip call mà chúc cho người ta.Có em, giữ lại em, chỉ yêu bản thân em.Chợt quan sát em xa trung bình với, tôi đây đề xuất khóc tuyệt cười.Lại là lần sau cuối tôi đây biết vui xuất xắc buồn.Bởi tôi mang đến sau một người.Bởi tôi đến sau fan ta.Thế đề xuất lời yêu thương tôi chưa (không) lúc nào được nói.Trở trở về bên cạnh kia fan hãy (hởi) sống xuất sắc với phần đa tháng ngày.Còn gì tôi đứng khu vực đây nghe sao khóe ngươi cay cay.Cảm ơn đa số khi chuyện trò.Cảm ơn cơ hội trao nụ cườiGiúp tôi nhận thấy xung quanh tôi các niềm vui.. Dịp tôi ở bên người.


*mỗi người Một vị trí

Ưng Hoàng Phúc ft Thu Thủy

*
3.502.145


http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/song/20111217/ECKW9rAz5Rzzy4hzA0Q65b61b07b57724_103_103.jpg

Ba anh bạn

Ưng Hoàng Phúc

*
493.350


http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20120119/MRftSWHgzZUcj3GZqT7558f6cf483942e.jpg
http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.diendanseovietnam.edu.vn.net/bucket-image-diendanseovietnam.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *