Ngưu sát ma vương phong thần

Hình ảnh, vị trí với vật phẩm có thể rơi khi hủy diệt các một số loại Quái của Nhân giới, tùy cấp độ mà sẽ có các loại quái vật khác nhau. Sau đó là một số tai ác từ cung cấp 5 cho 170.

Đẳng cấp cho quáiTên quáiVị tríVật phẩm rất có thể rơi
QUÁI CẤP 5
*
Tuyết Quái
Chân Núi Côn LônTây Côn LônThủ Dương SơnPháp Bảo cấp 10Băng Cơ
*
Kiếm Nhân
Ngoài Sùng ThànhBắc HảiYến SơnPháp Bảo cung cấp 10Đoản Kiếm
*
Hỏa Diệm
Cự LộcMiêu CươngẢi Du HồnPháp Bảo cung cấp 10Mặt Quỷ
QUÁI CẤP 10
*
Xạ Nhân
Ngoài Sùng ThànhBắc HảiYến SơnVũ Khí Hoàng Kim cấp cho 10Pháp Bảo cấp cho 10Mảnh Giáp
*
Băng Lang
Chân Núi Côn LônTây Côn LônThủ Dương SơnVũ Khí Hoàng Kim cấp cho 10Pháp Bảo cấp 10Tuyết Cốt
*
Cuồng Điêu
Cự LộcMiêu CươngẢi Du HồnVũ Khí Hoàng Kim cấp cho 10Pháp Bảo cung cấp 10Hỏa Vũ
*
Lục Quái
Cự LộcMiêu CươngẢi Du HồnVũ Khí Hoàng Kim cấp 10
QUÁI CẤP 15
*
Hoàn Cẩu
Bắc HảiMạnh TânYến SơnTrang Bị Lục cung cấp 20Thiên Phong Địa NhậnBăng Cơ Tuyết CốtPhong Lâm Hỏa SơnKhai tô TrảmHồi Phong TrảmKim cương cứng ChúThôi Thần ChúTrường Cung TếThiên Vũ Tế
*
Yểm Hỏa
Chân Núi Côn LônTây Côn LônThủ Dương SơnTrang Bị Lục cấp 20Thiên Phong Địa NhậnBăng Cơ Tuyết CốtPhong Lâm Hỏa SơnKhai đánh TrảmHồi Phong TrảmKim cưng cửng ChúThôi Thần ChúTrường Cung TếThiên Vũ Tế
*
Thảo Tiên
Miêu CươngDu HồnTrang Bị Lục cấp 20Thiên Phong Địa NhậnBăng Cơ Tuyết CốtPhong Lâm Hỏa SơnKhai đánh TrảmHồi Phong TrảmKim cương cứng ChúThôi Thần ChúTrường Cung TếThiên Vũ Tế
*
Cổ Điêu
Ải Đồng QuanTrang Bị Lục cung cấp 20Thiên Phong Địa NhậnBăng Cơ Tuyết CốtPhong Lâm Hỏa SơnKhai đánh TrảmHồi Phong TrảmKim cương ChúThôi Thần ChúTrường Cung TếThiên Vũ Tế
*
Cốt Tinh
Ải Tam SơnTrang Bị Lục cấp cho 20Thiên Phong Địa NhậnBăng Cơ Tuyết CốtPhong Lâm Hỏa SơnKhai sơn TrảmHồi Phong TrảmKim cưng cửng ChúThôi Thần ChúTrường Cung TếThiên Vũ Tế
QUÁI CẤP 20
*
Ngưu Sát
Kỳ SơnĐồng QuanVũ Khí Hoàng Kim cấp cho 10Vũ Khí Hoàng Kim cung cấp 20
*
Giáp Cốt
Mạnh TânMục DãVũ Khí Hoàng Kim cấp cho 10Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 20
*
Hắc Phong
Ải Tam SơnVũ Khí Hoàng Kim cấp 10Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 20
*
Tịnh Phong
QUÁI CẤP 25

*

Giang Quy

Ải nai lưng ĐườngMục DãPháp Bảo cấp 30Trang Bị Lục cấp cho 20Trang Bị Lục cấp 40
*
Dạ Xoa
Kỳ SơnẢi Tam SơnPháp Bảo cấp 30Trang Bị Lục cung cấp 20Trang Bị Lục cấp 40
QUÁI CẤP 30
*
Thiên Hạo
Ải nai lưng ĐườngMục DãKỳ SơnPháp Bảo cấp 30Trang Bị Lục cấp 20Trang Bị Lục cung cấp 40Hạn Địa LôiĐiện quan liêu TrảmBổ chổ chính giữa Chú
QUÁI CẤP 35
*
Sa Hồn
Hoang MạcĐịa TâmPháp Bảo cung cấp 30Vũ Khí Hoàng Kim cấp 20Vũ Khí Hoàng Kim cấp 40
QUÁI CẤP 40
*
Thiết Trùng
Sa Mạc Thổ ThànhĐịa TâmPháp Bảo cung cấp 30Pháp Bảo cấp cho 50Tinh Thông Thổ HệThiết Mã Băng QuaTinh Thông Hỏa HệHoành không TrảmTinh Thông Đoản ĐaoTinh Thông ngôi trường ĐaoCường Công ChúPháp gần cạnh ChúLiên Nổ TếHỏa Lôi Tế
*
Lục Quy
Đông Hải Thủy VựcThủy HồnPháp Bảo cung cấp 30Tinh Thông Thổ HệThiết Mã Băng QuaTinh Thông Hỏa HệHoành ko TrảmTinh Thông Đoản ĐaoTinh Thông ngôi trường ĐaoCường Công ChúPháp giáp ChúLiên Nổ TếHỏa Lôi Tế
QUÁI CẤP 45
*
Đao Cầm
Hoang MạcSa Mạc Phong ThầnSạ Mạc Thổ ThànhĐịa TâmPháp Bảo cấp cho 30Pháp Bảo cấp 50Vũ Khí Hoàng Kim cấp 30Vũ Khí Hoàng Kim cung cấp 50
*
Hỏa Ngư
Đông Hải Thủy VựcĐông Hải Long CungThủy HồnPháp Bảo cấp 30Vũ Khí Hoàng Kim cấp 30Vũ Khí Hoàng Kim cung cấp 50
*
Lão hồ nước Lô
Hiên Viên Động Tầng 1Hỏa LinhPháp Bảo cấp cho 30Vũ Khí Hoàng Kim cung cấp 30Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 50
QUÁI CẤP 50
*
Lạc Cơ
Tuyệt Long LĩnhPháp Bảo cấp 30Pháp Bảo cấp cho 50Trang Bị Lục cấp 40Trang Bị Lục cung cấp 60Phong Vân Lôi ĐộngNgũ Nhạc Triều TôngTinh Thông Băng HệThập Phương Liệt HỏaHuyền Băng TrảmPhá tiếp giáp ChúBồ Đề ChúToái Cốt TếLưu Tinh Tế
*
Trư Tinh
Sa Mạc Phong ThầnSa Mạc Lục ChâuĐịa TâmPháp Bảo cấp 30Pháp Bảo cấp 50Trang Bị Lục cung cấp 40Trang Bị Lục cấp cho 60Phong Vân Lôi ĐộngNgũ Nhạc Triều TôngTinh Thông Băng HệThập Phương Liệt HỏaHuyền Băng TrảmPhá giáp ChúBồ Đề ChúToái Cốt TếLưu Tinh Tế
*
Thiết Ngư
Đông Hải Long CungĐông Hải Hải CâuThủy HồnPháp Bảo cấp 30Pháp Bảo cấp cho 50Trang Bị Lục cấp cho 40Trang Bị Lục cấp 60Phong Vân Lôi ĐộngNgũ Nhạc Triều TôngTinh Thông Băng HệThập Phương Liệt HỏaHuyền Băng TrảmPhá sát ChúBồ Đề ChúToái Cốt TếLưu Tinh Tế
*
Băng Linh
Ngọc Tuyền Băng XuyênPhong LệPháp Bảo cấp cho 30Pháp Bảo cung cấp 50Trang Bị Lục cấp 40Trang Bị Lục cung cấp 60Phong Vân Lôi ĐộngNgũ Nhạc Triều TôngTinh Thông Băng HệThập Phương Liệt HỏaHuyền Băng TrảmPhá gần kề ChúBồ Đề ChúToái Cốt TếLưu Tinh Tế
*
Hỏa Ma
Hiên Viên Động Tầng 1Hiên Viên Động Tầng 2Hỏa LinhPháp Bảo cấp 30Pháp Bảo cung cấp 50Trang Bị Lục cấp cho 40Trang Bị Lục cấp cho 60Phong Vân Lôi ĐộngNgũ Nhạc Triều TôngTinh Thông Băng HệThập Phương Liệt HỏaHuyền Băng TrảmPhá gần kề ChúBồ Đề ChúToái Cốt TếLưu Tinh Tế
*
Chiêu Thần
Tuyệt Long LĩnhPháp Bảo cung cấp 30Pháp Bảo cấp cho 50Trang Bị Lục cấp 40Trang Bị Lục cấp 60Phong Vân Lôi ĐộngNgũ Nhạc Triều TôngTinh Thông Băng HệThập Phương Liệt HỏaHuyền Băng TrảmPhá liền kề ChúBồ Đề ChúToái Cốt TếLưu Tinh Tế
*
Cự Thạch
Sa Mạc Lục ChâuSa Mạc ChếtĐịa TâmPháp Bảo cung cấp 30Pháp Bảo cấp 50Trang Bị Lục cung cấp 40Trang Bị Lục cung cấp 60Phong Vân Lôi ĐộngNgũ Nhạc Triều TôngTinh Thông Băng HệThập Phương Liệt HỏaHuyền Băng TrảmPhá gần kề ChúBồ Đề ChúToái Cốt TếLưu Tinh Tế
*
Hải Sâm
Đông Hải Hải CâuĐông Hải Long VựcThủy HồnPháp Bảo cấp cho 30Pháp Bảo cung cấp 50Trang Bị Lục cung cấp 40Trang Bị Lục cung cấp 60Phong Vân Lôi ĐộngNgũ Nhạc Triều TôngTinh Thông Băng HệThập Phương Liệt HỏaHuyền Băng TrảmPhá gần kề ChúBồ Đề ChúToái Cốt TếLưu Tinh Tế
*
Phi Giáp
Ngọc Tuyền Băng XuyênBăng Xuyên Tuyết CốcHiên Viên Động Tầng 2Hiên Viên Động Tầng 3Pháp Bảo cấp cho 30Pháp Bảo cấp 50Trang Bị Lục cấp cho 40Trang Bị Lục cấp 60Phong Vân Lôi ĐộngNgũ Nhạc Triều TôngTinh Thông Băng HệThập Phương Liệt HỏaHuyền Băng TrảmPhá gần kề ChúBồ Đề ChúToái Cốt TếLưu Tinh Tế
QUÁI CẤP 60
*
Cốt Tinh Vương
Sa Mạc ChếtĐịa TâmPháp Bảo cấp cho 50
*
Ngọc Nữ
Đông Hải Long VựcĐông Hải Long UyênThủy HồnPháp Bảo cấp 50
*
Hỏa Tà
Hiên Viên Động Tầng 3Hiên Viên Động Tầng 4Hỏa LinhPháp Bảo cung cấp 50
*
Hà Cốt
Băng Xuyên Tuyết CốcĐại Phong Băng XuyênPhong LệPháp Bảo cấp cho 50
*
Đăng Hồn
Bích Du Cung Tầng 1Pháp Bảo cấp 70Trang Bị Lục cấp 40Trang Bị Lục cấp 60
QUÁI CẤP 65
*
Tiễn Đao Thần
Đông Hải Long UyênThủy HồnPháp Bảo cấp 70Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 40Vũ Khí Hoàng Kim cung cấp 70

*

Lam Quái

Đại Phong Băng XuyênĐại Trạch Băng XuyênBích Du Cung Tầng 1Bích Du Cung Tầng 2Pháp Bảo cấp cho 70Vũ Khí Hoàng Kim cấp 40Vũ Khí Hoàng Kim cung cấp 70
*
Sơn Dương Yêu
Hiên Viên Động Tầng 4Hiên Viên Động Tầng 5Hỏa LinhPháp Bảo cấp 70Vũ Khí Hoàng Kim cung cấp 40Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 70
QUÁI CẤP 70
*
Lôi Trạch Thần
Bích Du Cung Tầng 2Bích Du Cung Tầng 3Hiên Viên Động Tầng 5Pháp Bảo cấp cho 70Trang Bị Lục cấp 40Trang Bị Lục cấp 80Lôi Phong GiápThiên Băng Địa LiệtBăng Phong BạoHỏa quang đãng TrảmLiên trả TrảmTrảm vai trung phong ChúTruy Hồn Tế
*
Dã Mao Thần
Đại Trạch Băng XuyênBăng Xuyên chi CựcPhong LệPháp Bảo cấp cho 70Trang Bị Lục cấp cho 40Trang Bị Lục cấp cho 80Lôi Phong GiápThiên Băng Địa LiệtBăng Phong BạoHỏa quang đãng TrảmLiên hoàn TrảmTrảm trọng điểm ChúTruy Hồn Tế
QUÁI CẤP 75

*

Thạch Thần

Băng Xuyên chi CựcBích Du Cung Tầng 3Bích Du Cung Tầng 4Khổn Tiên Cung Tầng 1Pháp Bảo cung cấp 70Trang Bị Lục cấp cho 40Trang Bị Lục cung cấp 80
QUÁI CẤP 80
*
Lam Cốt
Bích Du Cung Tầng 4Bích Du Cung Tầng 5Khổn Tiên Cung Tầng 1Khổn Tiên Cung Tầng 2Pháp Bảo cấp cho 70Trang Bị Lục cấp cho 40Trang Bị Lục cấp 80
QUÁI CẤP 85
*
Bố Thần
Bích Du Cung Tầng 5Khổn Tiên Cung Tầng 2Khổn Tiên Cung Tầng 3Pháp Bảo cấp cho 70Chúc Dung Chân KhíLôi Động Cửu ThiênHuyền đàn bà Bổ ThiênLạc Địa TrảmThuần Dương Hộ ThểTật Phong ChúPhong Quyển Tàn Vân
QUÁI CẤP 90
*
Ma Nữ
Khổn Tiên Cung Tầng 3Khổn Tiên Cung Tầng 4Pháp Bảo cấp cho 70Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 50Vũ Khí Hoàng Kim cung cấp 90
*
Quang Quỷ
Đông DoanhChấn Thiên TiễnMãnh hồng thủy tinhPháp Bảo cấp 70Trang Bị Lục cung cấp 60Trang Bị Lục cung cấp 100Băng Phong Vạn LýTam Muội Chân HỏaHoàng Thiên TrảmKhuynh Thành độc nhất vô nhị KíchVạn Cốt Toàn Khô

QUÁI CẤP 95

*
Đới Trại
Bồng LaiKhổn Tiên Cung Tầng 4Khổn Tiên Cung Tầng 5Pháp Bảo cấp 70Vũ Khí Hoàng Kim cung cấp 50Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 100
QUÁI CẤP 100
*
Lục Ngô Thần
Bồng LaiKhổn Tiên Cung Tầng 5Pháp Bảo cung cấp 70Trang Bị Lục cấp 60Trang Bị Lục cấp cho 100Băng Phong Vạn LýTam Muội Chân HỏaHoàng Thiên TrảmKhuynh Thành duy nhất KíchVạn Cốt Toàn Khô
*
Lão Đồng
Đông DoanhChấn Thiên TiễnMãnh hồng thủy tinhPháp Bảo cung cấp 70Trang Bị Lục cấp 60Trang Bị Lục cung cấp 100Băng Phong Vạn LýTam Muội Chân HỏaHoàng Thiên TrảmKhuynh Thành tốt nhất KíchVạn Cốt Toàn Khô
QUÁI CẤP 110
*
Ải Nhân
Đông DoanhChấn Thiên TiễnMãnh hồng thủy tinhPháp Bảo cấp 70Trang Bị Lục cung cấp 60Trang Bị Lục cung cấp 100Băng Phong Vạn LýTam Muội Chân HỏaHoàng Thiên TrảmKhuynh Thành nhất KíchVạn Cốt Toàn Khô
QUÁI CẤP 120
*
Sơn Tiêu
Phương TrượngTam Tiêm XoaMãnh hồng thủy tinhPháp Bảo cấp 70Trang Bị Lục cấp 60Trang Bị Lục cấp 100Băng Phong Vạn LýTam Muội Chân HỏaHoàng Thiên TrảmKhuynh Thành độc nhất KíchVạn Cốt Toàn Khô
QUÁI CẤP 130
*
Nhĩ thử Ly
Phương TrượngTam Tiêm XoaMãnh hồng thủy tinhPháp Bảo cấp cho 70Trang Bị Lục cung cấp 60Trang Bị Lục cấp cho 100Băng Phong Vạn LýTam Muội Chân HỏaHoàng Thiên TrảmKhuynh Thành duy nhất KíchVạn Cốt Toàn Khô
*
Thú ko Tên
Phương TrượngTam Tiêm XoaMãnh hồng thủy tinhPháp Bảo cấp 70Trang Bị Lục cấp cho 60Trang Bị Lục cung cấp 100Băng Phong Vạn LýTam Muội Chân HỏaHoàng Thiên TrảmKhuynh Thành tuyệt nhất KíchVạn Cốt Toàn Khô
QUÁI CẤP 140
*
Thạch Di
Phương TrượngTam Tiêm XoaMãnh hồng thủy tinhPháp Bảo cấp 70Trang Bị Lục cấp cho 60Trang Bị Lục cấp 100Băng Phong Vạn LýTam Muội Chân HỏaHoàng Thiên TrảmKhuynh Thành duy nhất KíchVạn Cốt Toàn Khô
QUÁI CẤP 150
*
Hạ Hậu Khởi
Bồng LaiMảnh hồng thủy tinhPháp Bảo cấp 70Trang Bị Lục cung cấp 60Trang Bị Lục cung cấp 100Băng Phong Vạn LýTam Muội Chân HỏaHoàng Thiên TrảmKhuynh Thành độc nhất KíchVạn Cốt Toàn Khô
QUÁI CẤP 160
*
Nữ Tế
Bồng LaiMảnh hồng thủy tinhPháp Bảo cấp 70Trang Bị Lục cấp 60Trang Bị Lục cung cấp 100Băng Phong Vạn LýTam Muội Chân HỏaHoàng Thiên TrảmKhuynh Thành tuyệt nhất KíchVạn Cốt Toàn Khô
QUÁI CẤP 170
*
Cơ Quân
Bồng LaiMảnh hồng thủy tinhPháp Bảo cung cấp 70Trang Bị Lục cung cấp 60Trang Bị Lục cấp cho 100Băng Phong Vạn LýTam Muội Chân HỏaHoàng Thiên TrảmKhuynh Thành độc nhất vô nhị KíchVạn Cốt Toàn Khô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *