Nhận Thức Tiếng Anh Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

nhận thức
*

nhận thức verb khổng lồ know; to recognize; to lớn conceive
cognitionsự dìm thức: cognitioncognitivebản đồ dìm thức: cognitive mapcognizeperceptionnhận thức quanh đó giãn: extrasensory perception (ESP)sự dìm thức: perceptionsendbệnh paranoia loạn thừa nhận thứchypergnosiacảm giác nhấn thứcguostic sensationcảm giác nhấn thức lạnhrhigosischứng loạn nhận thức nhiệtisothermognosischứng mất nhấn thức mặtprosopagnosiađường cong thừa nhận thứclearning curveloạn dìm thức khuếch đạimacrostereognosialoạn nhận thức màu, loạn dung nhan thịchromatopseudopsismất nhận thức dịch tậtanosognosiamất dấn thức ngón tayfinger agnosiamất dìm thức thời giantime agnosiamất nhấn thức vậtpragmatagnosiamất nhận thức vậtstereoagnosismất dấn thức xúc giácastereognosisnhận thức lập thểstereognosisnhận thức màu, giãn màucolor senseserver nhận thứcAuthentication hệ thống (AS)sự mất nhận thứcagnosiasự mất thừa nhận thức chiacro-agnosissự mất nhận thức chiacrognosissự nhận thức ảnhimage comprehensionsự nhấn thức ảnhimage understandingsự dấn thức âm thanhaudiognosissự dìm thức thân thểsomatesthesiasự nhận thức thời gianchronognosisthời gian dìm thứcperception-reaction timediscernđộ thừa nhận thứccognitive strengthsự bất đồng nhận thứccognitive dissonancesự dìm thứccognitionsự thừa nhận thứcrecognitionsự nhấn thứcreconceptsự đề đạt đáp lại dìm thứccognitive responsetác rượu cồn qua lại trong nhận thứccognitive interactionxử lý nhận thứccognitive processing
*

*

*

quá trình biện chứng của sự phản ánh nhân loại khách quan liêu trong ý thức bé người, nhờ kia con người tư duy với không hoàn thành tiến mang đến gần khách hàng thể. Sự NT đi từ trực quan tấp nập đến tư duy trừu tượng, và từ bốn duy trừu tượng cho thực tiễn. Con đường NT kia được triển khai qua các giai đoạn tự thấp mang đến cao như sau: 1) NT cảm tính: vận dụng cảm giác, tri giác, hình tượng (x. Nhận thức cảm tính). 2) NT lí tính: vận dụng khái niệm, phán đoán, suy lí (x. Nhận thức lí tính). 3) NT về bên thực tiễn, ở đây học thức được kiểm nghiệm là đúng giỏi sai. Vày đó, thực tế là tiêu chuẩn chỉnh của chân lí, là các đại lý động lực, mục đích của nhấn thức. Mục đích sau cuối của NT không chỉ là để lý giải thế giới nhưng mà để tôn tạo thế giới. Bởi vì đó, sự NT ở giai đoạn này có chức năng chỉ huy đối với thực tiễn. Sự NT là một quy trình vận đụng không ngừng, vì chưng nó nối liền với chuyển động thực tiễn. Để tiến hành quá trình NT, cần được sử dụng rất nhiều phương pháp, trong số ấy chủ yếu là phương pháp phân tích cùng tổng hợp, lịch sử và lôgic, trừu tượng hoá, bao hàm hoá, vận dụng con mặt đường NT đi từ cụ thể đến trừu tượng cùng từ trừu tượng đến nạm thể. Xt. Lí luận nhận thức.


- I d. Quá trình hoặc kết quả phản ánh với tái hiện lúc này vào trong tư duy; quá trình con người nhận biết, gọi biết trái đất khách quan, hoặc công dụng của quá trình đó. Cải thiện nhận thức. Có nhận thức đúng. đều nhận thức sai lầm.

- II đg. Nhận biết và biết được, phát âm được. được vấn đề. Nhấn thức rõ trở ngại và thuận lợi.

hd&đg. Quá trình con fan nhận biết, gọi biết nhân loại khách quan hay tác dụng của quy trình đó. Nâng cao nhận thức. Nhấn thức không nên lầm. Dìm thức rõ trở ngại và thuận lợi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *