Phán Đoán Về Chính Trị Việt Nam Sắp Tới

(Chinhphu.vn) – sáng 9/12, tại họp báo hội nghị cán cỗ toàn quốc tiệm triệt, triển khai tóm lại và quy định của Ban Chấp hành trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng túng thư Nguyễn Phú Trọng có bài bác phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cổng TTĐT cơ quan chỉ đạo của chính phủ trân trọng trình làng tới độc giả toàn văn tuyên bố của Tổng túng bấn thư Nguyễn Phú Trọng.


*
Tổng túng thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghịcán bộ toàn quốc cửa hàng triệt, triển khai kết luận cùng quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh; VGP
Kính thưa Bộ chủ yếu trị, Ban túng bấn thư,

Thưa các đồng chí chủ trì Hội nghị,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mới đây Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận cùng thống nhất cao ban hành Kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng với hệ thống bao gồm trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" vào nội bộ; cùng Quy định mới về những điều đảng viên ko được làm.

Để triển khai thực hiện thật tốt những Kết luận với Quy định mới này, Bộ chủ yếu trị đã sớm xây dựng và phát hành Kế hoạch tổ chức thực hiện, cùng hôm nay, tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến phổ biến, cửa hàng triệt những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII với Kế hoạch triển khai thực hiện nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động vào toàn Đảng. Sự tất cả mặt đông đủ các đồng chí Bộ thiết yếu trị, Ban túng thiếu thư, những đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, những đồng chí lãnh đạo chủ chốt những ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước đã thể hiện tinh thần tráng lệ và trang nghiêm và quyết trung ương cao của toàn Đảng ta tức thì từ khâu mở đầu vào toàn bộ kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận với Quy định của Trung ương. Cụ mặt Bộ chủ yếu trị, Ban bí thư, cùng với tình cảm cá nhân, tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng tất cả các đồng chí tham dự Hội nghị ở trung chổ chính giữa Hà Nội cũng như tại các điểm cầu trong cả nước. Chúc những đồng chí mạnh khoẻ, tiếp thu sâu sắc với tổ chức thực hiện thật tốt Kết luận, Quy định mới của Trung ương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thưa những đồng chí,

Ban Tổ chức Hội nghị đã báo cáo, phổ biến đầy đủ với những đồng chí về chương trình, nội dung, biện pháp thức tiến hành Hội nghị. Kết luận, Quy định của Trung ương cũng đã được gửi tới những đồng chí với công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng; nội dung rất ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu; các đồng chí cần nghiên cứu trực tiếp, kỹ lưỡng. Để giúp những đồng chí hiểu rõ hơn, sâu hơn, tôi chỉ xin nhấn mạnh và nắm rõ thêm một số vấn đề sau đây; cùng cũng chỉ tập trung vào trả lời 3 câu hỏi: (1) thọ nay, bọn họ đã từng bàn nhiều, làm cho nhiều về công tác làm việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; do sao lần này Trung ương lại tiếp tục bàn và ra Nghị quyết về vấn đề này? (2) Những tinh thần mới, nội dung mới của lần này là gì? và (3) chúng ta phải làm cái gi và làm cho như thế làm sao để thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 lần này, biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động?.

1. Do sao Hội nghị Trung ương 4 lần này lại tiếp tục bàn về việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng?

Chúng ta đều đã biết, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của giải pháp mạng nước ta; cùng công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, tất cả ý nghĩa cực kỳ quan liêu trọng đối với sự nghiệp biện pháp mạng nước ta. tức thì từ những ngày đầu bí quyết mạng vô sản ở nước Nga, Lênin đã nói: "Hãy mang lại tôi một tổ chức những người phương pháp mạng, tôi sẽ làm đảo lộn cả nước Nga!" và trong học thuyết về Đảng kiểu mới, Lênin đã nêu ra, chỉ rõ tư tưởng: Xây dựng Đảng phải luôn luôn luôn đi đôi với chấn chỉnh, củng cố Đảng; để làm tròn vai trò lãnh tụ thiết yếu trị, bộ tham mưu chiến đấu và đội đi đầu của bí quyết mạng, Đảng phải luôn luôn vào sạch, vững mạnh về thiết yếu trị, tư tưởng và tổ chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn nâng niu của bọn họ trước thời gian về với Thế giới người hiền, vào Di chúc thiêng liêng, Người đã căn dặn: sau khoản thời gian giải phóng được miền Nam, thống nhất đất nước thì việc có tác dụng đầu tiên là phải chỉnh đốn, củng cố lại Đảng. Đảng gồm mạnh thì giải pháp mạng mới thành công xuất sắc cũng như người cầm lái gồm vững thì thuyền mới chạy.

Suốt hơn 90 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cấp vai trò lãnh đạo, sức mạnh cùng uy tín của Đảng bằng chủ yếu bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong; bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân mang đến nhân dân, mang lại đất nước; bằng sự nêu gương, quyết tử quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng một tổ chức đoàn kết, thống nhất chặt chẽ, vững chắc; bằng mối liên hệ ngày tiết thịt với nhân dân, được quần chúng hết tin tưởng yêu, ủng hộ và bảo vệ. Thực tế từ ngày gồm Đảng, quần chúng. # ta đã tất cả người lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt với nhờ thế bọn họ đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập buộc phải những kỳ tích vào thế kỷ XX. Vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã lãnh đạo quần chúng. # ta vượt qua mọi nặng nề khăn, thách thức với đạt được những thành tựu to lớn lớn, gồm ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ gồm được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Chúng ta hoàn toàn tất cả quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống nhân vật và lịch sử vẻ vang của Đảng ta - Đảng vì Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập với rèn luyện, đại biểu của dân tộc Việt phái nam anh hùng. Vào lịch sử Đảng ta, hầu như không tồn tại Đại hội nào với không mấy Hội nghị Trung ương không đề cập đến công tác làm việc xây dựng Đảng. Từ khi bước vào công cuộc Đổi mới năm 1986, Đảng ta đã phát hành nhiều nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, như: Hội nghị Trung ương 3 (khoá VII) năm 1992 về một số nhiệm vụ đổi mới cùng chỉnh đốn Đảng; Hội nghị Trung ương 6 lần 2 (khoá VIII) năm 1999 "Một số vấn đề cơ bản và cấp bách về công tác làm việc xây dựng Đảng hiện nay",... Chỉ tính riêng rẽ 10 năm gần đây, tức thì từ đầu mỗi nhiệm kỳ, các Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đều bàn và ban hành những nghị quyết, kết luận, quy định hết sức quan liêu trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lần sau sâu sắc, toàn diện và cụ thể, ví dụ hơn so với lần trước. Nếu như Hội nghị Trung ương 4 khoá XI mới chỉ tập trung bàn cùng ra Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng" thì đến Hội nghị Trung ương 4 khoá XII đã gồm sự bổ sung, đổi mới rất căn bản về phạm vi với nội dung, bao gồm toàn bộ những vấn đề "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái và phá sản về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" vào nội bộ". Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI với khoá XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 "Về đẩy mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Quy định số 08 "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ thiết yếu trị, Uỷ viên Ban túng bấn thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương"; Quy định số 47 "Về 19 điều đảng viên không được làm"; với đặc biệt là việc thành lập, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và đi vào hoạt động rất tất cả hiệu quả của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tạo sự chuyển biến tích cực, rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với hệ thống chủ yếu trị trong sạch, vững mạnh, được quần chúng. # tin yêu, đồng tình, ủng hộ, góp phần rất quan lại trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ bao gồm trị nói chung, thực hiện những nhiệm vụ vạc triển gớm tế, văn hoá, thôn hội, bảo đảm quốc phòng, bình an và hội nhập quốc tế nói riêng của Đất nước.

Tuy nhiên, mặt cạnh những kết quả, các thành tích đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng cũng còn những hạn chế, khuyết điểm: Một bộ phận cán bộ, đảng viên, vào đó tất cả cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa, tầm quan tiền trọng của công tác làm việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, đặc biệt là sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói ko đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của công ty nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự phê bình cùng phê bình; công tác kiểm tra, thống kê giám sát của nhiều tổ chức đảng với cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Hệ thống thiết yếu trị ở nước ta chưa thực sự vào sạch, vững mạnh như hy vọng muốn; rất nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là những người tất cả chức, có quyền, làm cho việc ở những ngành, lĩnh vực dễ tạo nên tham nhũng, tiêu cực vẫn thiếu tu dưỡng và rèn luyện, vẫn sa vào chủ nghĩa cá nhân, vi phạm những quy định của Đảng, pháp luật của bên nước, bị xử lý kỷ luật của Đảng và xử lý hình sự. Cơ chế kiểm rà soát quyền lực với chế tài xử lý vi phạm ở nhiều lĩnh vực chưa có, hoặc gồm nhưng chưa cụ thể, thực hiện chưa nghiêm. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức bao gồm trị - làng hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên chưa hiệu quả; chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chủ yếu trị trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm không đúng trái, thù địch...

Có nhiều tại sao dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, nhưng lý do chủ yếu là do khâu tổ chức thực hiện chưa tốt, như: Một số cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu, chưa nhận diện đầy đủ mức độ suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; chưa quyết trung khu và tất cả biện pháp chỉ đạo đủ mạnh, còn thụ động, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; không thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chưa gương mẫu, thẳng thắn phê bình, tự phê bình, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", thậm chí còn mắc vào chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, lợi ích nhóm, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất; thờ ơ, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân.

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định mục tiêu tổng quát mắng là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng với hệ thống thiết yếu trị vào sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của quần chúng đối với Đảng, công ty nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng vạc triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng với bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng buôn bản hội chủ nghĩa". Để thực hiện được mục tiêu to lớn lớn, cao cả đó, cùng với việc khẩn trương, nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện cha đột phá chiến lược và những nhiệm vụ, giải pháp cơ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, họ còn phải tiếp tục nắm vững cùng xử lý tốt các mối quan liêu hệ lớn: Giữa đổi mới, ổn định cùng phát triển; giữa đổi mới tởm tế cùng đổi mới chính trị; giữa tuân theo những quy luật thị trường và bảo đảm định hướng làng mạc hội chủ nghĩa; giữa phân phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan liêu hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa nhà nước, thị trường cùng xã hội; giữa tăng trưởng gớm tế cùng phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ với công bằng buôn bản hội, bảo vệ môi trường; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam buôn bản hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ với hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, công ty nước quản lý cùng nhân dân làm chủ; và đặc biệt, mối quan liêu hệ mới được bổ sung tại Đại hội lần này là mối quan lại hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương làng hội.

Chúng ta triển khai thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ hết sức to lớn, nặng nề nêu bên trên trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều vậy đổi rất nhanh, phức tạp, cực nhọc lường. Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, tuy nhiên cũng đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn khăn, thách thức. Toàn cầu hoá cùng hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển, nhưng cũng đang bị đe doạ bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan; cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh tởm tế, chiến tranh thương mại diễn ra gay gắt. Vì tác động của đại dịch Covid-19, thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt. Cuộc giải pháp mạng công nghiệp lần thứ tư phân phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, có đến cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia. Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông còn diễn biến phức tạp. Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh và những vấn đề bình yên phi truyền thống khác, nhất là an toàn mạng, ngày dần tác động mạnh, nhiều mặt, đe doạ nghiêm trọng đến sự phân phát triển ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và đất nước ta. Ở trong nước, cho dù đạt được những thành tựu rất quan lại trọng, rất đáng tự hào, nhưng đất nước ta vẫn đứng trước nhiều cạnh tranh khăn, thách thức và hạn chế, yếu kém. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn tiếp tục điên cuồng chống phá bọn họ bằng những âm mưu, thủ đoạn hết sức thâm độc, tinh vi, nguy hiểm, xảo quyệt.

Tình hình bên trên đây đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự "là đạo đức là văn minh"; chúng ta phải nỗ lực hơn nữa trong công tác làm việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày dần trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng, vạc triển đất nước nhanh và bền vững hơn, vào đó tất cả việc đẩy mạnh những tác động tích cực, khắc phục những tác động tiêu cực, mặt trái của kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế. Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 lần này về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã bám sát đít Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để kế thừa, bổ sung, phạt triển nhiều nội dung quan lại trọng của các Nghị quyết Trung ương trước đây, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

2. Những tinh thần mới, nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 lần này là gì?

Có 4 điểm đáng để ý như sau:

- Một là, sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi; chủ động tiến công mạnh mẽ hơn về tư tưởng chỉ đạo: Kết luận của Trung ương đã mở rộng, ko chỉ vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiều hơn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống bao gồm trị; không chỉ đối với đảng viên và những cấp uỷ, tổ chức đảng ngoài ra mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, những cấp chủ yếu quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống thiết yếu trị, nhất là ở các cơ quan thực thi pháp luật, những đối tượng có chức, tất cả quyền, những nơi tất cả nhiều đặc quyền, đặc lợi, kể cả những cơ quan gồm chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là: xây dựng Đảng cùng hệ thống bao gồm trị vào sạch, vững mạnh toàn diện. Thuộc với ngăn chặn, đẩy lùi còn phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống và những hành động tham nhũng, tiêu cực... Đồng thời, bổ sung, nắm rõ hơn hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái và phá sản về tư tưởng chính trị cùng đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", "tiêu cực" gần kề hợp với thực trạng mới. Trong đó nhấn mạnh, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng biện pháp mạng, ko kiên định nhỏ đường làng hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan liêu điểm, đường lối của Đảng; sa sút về ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; thậm chí còn phụ hoạ theo những nhận thức, quan liêu điểm không đúng trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng do nước, vày dân, không làm cho tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng những nguyên tắc xây dựng Đảng với tổ chức sinh hoạt đảng. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: Sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, hám quyền lực, tham nhũng, tiêu cực; bè phái, cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước những nặng nề khăn, bức xúc của dân. Từ sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, bao gồm thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với những thế lực xấu, thù địch, cơ hội, phản bội lại lý tưởng với sự nghiệp phương pháp mạng của Đảng với Dân tộc.

Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khẳng định, sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ tất cả cả nguyên nhân khách quan với chủ quan, vào đó lý do chủ quan liêu là chủ yếu, bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng ko vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân. Nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình cùng phê bình thực hiện ko nghiêm. Việc nghiên cứu, sửa đổi, phát hành cơ chế, chính sách, luật pháp ham mê ứng với nền khiếp tế thị trường định hướng làng mạc hội chủ nghĩa có nhiều điểm chưa kịp thời; nhiều văn bản quy định thiếu chế tài cụ thể, thực hiện không nghiêm. Quản lý cán bộ, đảng viên còn lỏng lẻo. Đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ nhiều trường hợp còn nể nang, cục bộ. Công tác giáo dục thiết yếu trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa được coi trọng đúng mức, chậm đổi mới, kém hiệu quả. Công tác làm việc kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi chưa thường xuyên, chưa nghiêm túc. Chưa đẩy mạnh đầy đủ, hiệu quả vai trò của quần chúng trong việc giám sát, phản biện, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng thiết yếu quyền thông qua Mặt trận Tổ quốc, những tổ chức chủ yếu trị - thôn hội và những hình thức khác.

- hai là, mục tiêu được xác định lần này cao hơn và giáp hợp hơn với thực trạng mới: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới vào bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế đã tất cả nhiều cầm cố đổi như nêu ở trên; với kế thừa, phát huy những kết quả, thành tựu bao gồm ý nghĩa lịch sử cơ mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được qua 35 năm đổi mới, trong đó gồm những kết quả, các thành tích rất quan trọng với những gớm nghiệm, bài xích học đã đạt được vào 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận lần này đã quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để xác định mục tiêu mới là: Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cùng hệ thống chủ yếu trị nhằm nâng cấp năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của công ty nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt nam giới và những tổ chức chủ yếu trị - thôn hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái và phá sản về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gồm biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa "xây" với "chống", xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, thọ dài; chống là nhiệm vụ quan tiền trọng, thường xuyên, cấp bách. Tạo bước vạc triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh bao gồm trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, gắn bó mật thiết với nhân dân, được quần chúng tin yêu; đủ uy tín với năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng sự nghiệp xây dựng với bảo vệ Tổ quốc.

- ba là, bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp vào thời gian tới: Kết luận đã kế thừa, bổ sung, làm rõ hơn với yêu cầu phải tiến hành đồng bộ cùng quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 đội nhiệm vụ, giải pháp mà Hội nghị Trung ương 4 khoá XII đã đề ra về công tác làm việc chính trị, tư tưởng, tự phê bình với phê bình; về cơ chế, chủ yếu sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân cùng Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị - buôn bản hội. Đồng thời bổ sung, nhấn mạnh thêm nhóm nhiệm vụ, giải pháp về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ những cấp, nhất là cấp chiến lược cùng người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ thiết bị của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ với quản lý đội ngũ cán bộ; quán triệt sâu sắc mục đích của công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", bao gồm ý nghĩa quyết định mọi thành công của giải pháp mạng nước ta, cả trước mắt cùng lâu dài. Công tác cán bộ phải gắn với việc thực hiện chủ trương của Đảng về tổ chức bộ sản phẩm của hệ thống chủ yếu trị, giữ vững vị thế cầm quyền cùng bảo đảm vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức bao gồm trị - làng hội. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, tất cả hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp bao gồm bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng vào sáng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gồm năng lực, trình độ đáp ứng yêu thương cầu nhiệm vụ. Cán bộ dù ở vị trí như thế nào cũng phải luôn luôn bao gồm ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, làm cho "đúng vai, thuộc bài", thật sự bao gồm chất lượng, chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao; gắn bó mật thiết với nhân dân, được dân chúng tin yêu, quý trọng. Thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ những cán bộ năng động, sáng sủa tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, luôn nỗ lực hành động vày lợi ích chung. Niềm nở xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ quản lý, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ gắn liền với tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu trong công tác làm việc cán bộ. Tăng cường kiểm kiểm tra quyền lực trong công tác làm việc cán bộ một biện pháp thực chất với hiệu quả; bảo đảm đúng quy định, quy trình, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng vào từng khâu của công tác làm việc cán bộ; không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn, tất cả biểu hiện cơ hội thiết yếu trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý những cấp.

Thực hiện thí điểm một số chủ trương như: Người đứng đầu được lựa chọn, giới thiệu với phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; túng bấn thư cấp uỷ giới thiệu để bầu uỷ viên ban thường vụ và phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình; giao quyền mang lại người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ vào quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp với chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tổng kết việc thí điểm thi tuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng...

Nâng cao chất lượng công tác làm việc đánh giá cán bộ theo hướng thật sự công tâm, khách quan, tất cả tiêu chí cụ thể và trải qua sản phẩm cụ thể; gắn việc đánh giá cá thể với đánh giá bán tập thể, với kết quả thực tế thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, chũm thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc không đúng phạm; nhưng mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Tuyệt đối chống tư tưởng cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm", tiêu cực.

Đổi mới, nâng cấp hiệu quả công tác quy hoạch với luân chuyển cán bộ. Chủ động phát hiện nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chuẩn bị cho các nhiệm kỳ tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển theo hướng nâng cấp chất lượng, bảo đảm số lượng cùng cơ cấu hợp lý. Công tác làm việc luân chuyển cán bộ phải phù hợp với chức danh quy hoạch; bảo đảm cân đối, hài hoà giữa luân chuyển cán bộ với vạc triển nguồn cán bộ tại chỗ; luân chuyển ngang với dọc, luân chuyển cán bộ Mặt trận Tổ quốc và những tổ chức chính trị - làng hội sang những lĩnh vực khác, với ngược lại; tăng cường cán bộ bao gồm bản lĩnh, trình độ, năng lực mang đến địa bàn trọng điểm, lĩnh vực nặng nề khăn, phức tạp; khắc phục tình trạng khép kín trong công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện gồm hiệu quả chủ trương bố trí chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương.

Với việc mở rộng nội dung với phạm vi ra toàn hệ thống thiết yếu trị, thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng với hệ thống thiết yếu trị trong sạch, vững mạnh cũng trở phải toàn diện với đồng bộ hơn. Cùng với những quy định của Đảng, chúng ta còn có hệ thống pháp luật của nhà nước đang từng bước được hoàn thiện, nhất là pháp luật về cán bộ, công chức; về thi đua khen thưởng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khuyến khích, bảo vệ những người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm với động cơ trong sáng, bởi lợi ích chung... Các thiết chế để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII cùng Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương lần này cũng được mở rộng toàn diện và đồng bộ hơn. Thuộc với những cấp uỷ và tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở, chúng ta có sự vào cuộc của những cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những tổ chức chính trị - xóm hội, các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống thiết yếu trị. Đặc biệt là, để đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gồm hiệu lực, hiệu quả hơn, bên cạnh Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực và các Ban xây dựng Đảng, họ còn có hệ thống những cơ quan liêu của đơn vị nước, nhất là các cơ quan liêu tư pháp như Toà án, Viện Kiểm sát, Thanh tra, Kiểm toán, Tư pháp, Công an, Quân đội...

3. Bọn họ phải làm những gì và làm cho như thế làm sao để thực hiện có kết quả Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 lần này về xây dựng, chỉnh đốn Đảng?

Vấn đề rất quan trọng có ý nghĩa quyết định vẫn là làm cho thế nào để tổ chức thực hiện thật tốt, gồm kết quả thiết thực Kết luận cùng Quy định mới của Hội nghị Trung ương lần này gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ những gớm nghiệm và bài bác học thành công xuất sắc cũng như chưa thành công xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII vừa qua, cùng để tất cả sự thống nhất cao hơn nữa về nhận thức cùng tổ chức thực hiện bao gồm hiệu quả Kết luận, Quy định của Trung ương lần này, tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau:

- Phải nhận thức thật đầy đủ với sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận với Quy định, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, bên trên cơ sở đó gồm sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của bản thân để gương mẫu, tự giác thực hiện cùng chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận cùng Quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực bởi vì mình phụ trách; mở đợt sinh hoạt chủ yếu trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với hệ thống thiết yếu trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

- ngay lập tức sau Hội nghị này, căn cứ vào Kết luận, Quy định của Trung ương với Kế hoạch của Bộ chính trị, sự chỉ đạo hướng dẫn của những ban đảng Trung ương và các cơ quan cấp trên, các cấp uỷ và tổ chức đảng các cấp, các ngành, những cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống bao gồm trị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, tiệm triệt với triển khai thực hiện Kết luận, Quy định gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình. Phải làm cho rất nghiêm túc, thiết thực; tất cả sự cắt cử trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ; né hời hợt, hình thức.

- Phải thực hiện những nhiệm vụ với giải pháp một giải pháp đồng bộ, toàn diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; bao gồm cả việc thực hiện 10 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, những nghị quyết, kết luận, chỉ thị, các quy định không giống của Đảng với pháp luật của đơn vị nước; kết hợp chặt chẽ giữa "xây với chống", "chốngxây". Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán và xử lý nghiêm những việc làm cho sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống tham nhũng, hư hỏng, tiêu cực; những hành động vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của đơn vị nước. Tăng cường công tác làm việc giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa những công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, khởi tố, tầm nã tố, xét xử... Của các cơ quan lại chức năng; nâng cấp sức chiến đấu của những tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò thống kê giám sát của nhân dân, các đoàn thể, của báo mạng và công luận.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý những cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm cho trước (ngay sau Hội nghị này, không phải chờ đợi gì cả); căn cứ vào Nghị quyết, Kết luận cùng Quy định lần này, tráng lệ tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, đồ vật gi tốt thì phạt huy, đồ vật gi khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Mọi đảng viên đều phải làm cho như vậy, chứ không phải chỉ đứng ngoại trừ mà "phán", hoặc "chờ xem", coi như mình vô can. Việc kiểm điểm, tự phê bình cùng phê bình cần được chuẩn bị thật chu đáo, chỉ đạo tỉ mỉ, chặt chẽ; tiến hành nghiêm túc, thận trọng; làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Hết sức tránh có tác dụng lướt, làm cho qua loa, hình thức, chiếu lệ. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình cùng phê bình thành nơi vuốt ve, ca tụng lẫn nhau; đồng thời cũng ngăn chặn, né tình trạng lợi dụng dịp này để "đấu đá", "hạ bệ" nhau với những động cơ không trong sáng. Nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình cùng vu cáo người khác. Ghê nghiệm mang đến thấy, muốn tự phê bình với phê bình gồm kết quả tốt, điều quan trọng là phải giữ vững nguyên tắc của Đảng, thật sự phát huy dân chủ vào Đảng; người đứng đầu phải gương mẫu có tác dụng trước với phải có những hình thức dân chủ để quần bọn chúng đóng góp, phê bình cán bộ, đảng viên cùng phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn. Những trường hợp sai phạm nghiêm trọng mà lại không thành khẩn, ko tự giác, tập thể góp đỡ nhưng không tiếp thu thì phải xử lý phù hợp đáng. Mọi thái độ nể nang, né tránh, hữu khuynh, "ngậm miệng ăn tiền" hoặc cực đoan, muốn lợi dụng phê bình để đả kích người khác, tạo rối nội bộ, đều là ko đúng. Tự phê bình với phê bình đòi hỏi mỗi người phải có tinh thần tự giác, trách nhiệm rất cao, tất cả tình thương yêu đồng chí thật sự, và phải bao gồm dũng khí đấu tranh thẳng thắn, chân tình. Đây cũng là dịp để hiểu thêm cán bộ, gồm cơ sở để đánh giá bán cán bộ, chu đáo kết hợp chuẩn bị quy hoạch cán bộ đến thời gian tới.

- Phải đặt việc thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương lần này cùng Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào tổng thể thực hiện những nghị quyết không giống của Trung ương, của Quốc hội, của chủ yếu phủ..., nói rộng ra là trong việc thực hiện nhiệm vụ thiết yếu trị thường xuyên của cả hệ thống thiết yếu trị, bảo đảm thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ phạt triển ghê tế, văn hoá, làng mạc hội, giữ vững ổn định chính trị, an toàn - quốc phòng, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại,... Chứ ko phải "đóng cửa" để chỉnh đốn Đảng. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là để tạo nên Đảng ta ngày dần mạnh hơn; cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn; tổ chức đảng có sức chiến đấu cao hơn; đoàn kết nội bộ tốt hơn; gắn bó với quần chúng. # mật thiết hơn; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ bao gồm trị đạt kết quả cao hơn; chứ ko phải ngược lại. Cửa hàng triệt, xử lý thật tốt mối quan lại hệ hữu cơ, gắn bó với hỗ trợ lẫn nhau giữa vạc triển ghê tế - làng hội là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; vạc triển văn hoá là nền tảng tinh thần của làng mạc hội.

- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác nhỏ người, rất dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan lại hệ của

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *