Profit and loss statement là gì

P&L là gì? P&L (viết tắt của Profit & Loss trong giờ đồng hồ anh) thiết yếu là báo cáo kết quả vận động kinh doanh. Đây là một bản báo cáo tài chính tổng vừa lòng phản ánh đúng chuẩn tình hình cũng như kết quả chuyển động kinh doanh vào kỳ kế toán. Ví dụ hơn về P&L hãy cùng Top gớm Doanh tìm kiếm hiểu chi tiết dưới đây:

*
*
*
*
*
*

Các nguyên tố P&L

Kết cấu của report hoạt hễ kinh doanh

Như sẽ đề cập nghỉ ngơi trên thì báo cáo kết quả vận động kinh doanh giúp phản ánh tình hình lãi lỗ trong những kì của doanh nghiệp. đầy đủ chỉ tiêu được đề cập trong report nhằm diễn đạt phương trình:

Doanh thu – giá cả = Lợi nhuận

Hoạt động của chúng ta hiện tại được chia thành hoạt động marketing và chuyển động khác. Vào đó, chuyển động kinh doanh bao hàm cả chuyển động sản xuất và vận động tài chính.

Nguyên tắc nhằm lập báo cáo kết quả vận động kinh doanh là phải thể hiện tại được từng loại lệch giá và giá thành bỏ ra để thu được lệch giá này. Khoản chênh lệch giữa doanh thu và ngân sách bỏ ra đó là lợi nhuận thu được.

Nội dung quan trọng của một P&L

Lợi nhuận thuần cùng lợi nhuận ròng

roi thuần (tiếng Anh Net Profit) là khoản lợi dành được từ các hoạt động kinh doanh thuần của doanh nghiệp. Đây là tiêu chí thể hiện công dụng quá trình vận động kinh doanh của doanh nghiệp, trải qua việc tính toán chênh lệch của tổng doanh thu thu về vào kỳ sau thời điểm trừ đi toàn bộ các chi tiêu phát sinh trong kỳ, bao hàm giá thành cục bộ số lượng sản phẩm hàng hóa tiêu hao được.

Lợi nhuận thuần = Tổng doanh thu – tổng giá chỉ vốn sản phẩm bán

Trong đó: Giá vốn hàng buôn bán là tất cả các ngân sách sản xuất của thành phầm hàng hóa tiêu hao trong kỳ. 

Lợi nhuận ròng (thu nhập ròng, lãi thuần, lãi ròng) là phần lợi nhuận còn lại khi đem tổng lệch giá đi toàn bộ chi phí được sử dụng để tạo thành sản phẩm. Bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp phải đóng đến cơ quan chức năng

Lợi nhuận ròng = lợi tức đầu tư thuần – (các khoản giá vốn mặt hàng bán, ngân sách chi tiêu bán hàng, ngân sách chi tiêu doanh nghiệp…)

Phương pháp tính lợi nhuận trước và sau thuế:

– roi trước thuế = lệch giá thuần – (các khoản giá vốn mặt hàng bán, ngân sách bán hàng, giá thành doanh nghiệp…)

– lợi nhuận sau thuế = lợi nhuận trước thuế – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nếu doanh nghiệp có ích nhuận trước thuế > 0 tức là chuyển động kinh doanh của chúng ta có lãi và trái lại thì chuyển động kinh doanh đang thua thảm lỗ. 

Doanh thu và doanh thu thuần

Doanh thu là khoản thu tự việc bán sản phẩm hay cung ứng các dịch vụ. Cũng hoàn toàn có thể hiểu dễ dàng là tổng giá chỉ trị những sản phẩm, thương mại & dịch vụ được bán ra của doanh nghiệp cùng với rất nhiều khoản phụ thu thêm khác. 

Doanh thu thuần là khoản lệch giá từ việc bán hàng sau khi vẫn trừ đi những khoản giảm trừ lệch giá như: tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán, khuyến mãi thương mại, hàng bán trả về, những loại thuế,…. 

Doanh thu thuần từ bán sản phẩm = Doanh thu bán hàng – những khoản sút trừ doanh thu

Trong đó, các khoản giảm trừ doanh như thiết yếu là: ưu đãi giảm giá hàng bán, ưu đãi thương mại, hàng chào bán trả về, những loại thuế,…. 

Hạn chế của report kết quả hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận chịu ảnh hưởng tác động lớn từ việc đưa ra ra quyết định lựa chọn chế độ kế toán của từng doanh nghiệp. Hầu như nhà cai quản thường gồm những hành động can thiệp có mục đích vào việc xác minh lợi nhuận, gây lệch lạc con số này trong báo cáo. 

Hoạt động này được call là quản ngại trị lợi nhuận. Tuy vậy việc quản lí trị lợi nhuận không thể tạo thành giá trị của cái tiền. Chính vì vậy, các nhà phân tích đề xuất kết hợp với phân tích report lưu chuyển tiền tệ để lấy ra các reviews về chất lượng của lợi nhuận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *